مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
دله کش dele kash ۱کسی که غوزه های درشت پنبه را در هنگام غوزه چینی،با رندی ...
تسکا پشتکا teskaa peshtekaa مرتعی در حومه ی نوشهر
کفتل کاردن kaftel kaarden پرتاب کردن
قئررمبه ghoerrembe آب جاری اندک
دو dev ۱دیو ۲لیاقت – شایستگی
کش kash ۱دامنه،زمین شیب دار و کوهستانی ۲بغل و زیربغل،پهلوی انسان ...
کوچک آغوز koochek aaghooz گردویی که به آسانی پوست نشود
پلنگان اسل palengaan assel آبگیری است در شبه جزیره میانکاله ی بهشهر
زرد کچل zarde kachel گاو سرخ رنگی که پیشانی و قسمت انتهای دم آن سفید رنگ است
ببراز babraaz از نام های سگ
دس پاش das paash بذری که به ردیف کاشته نشودبذرپاشی با دست
تلوره taloore سحرگاه – اول صبح
او چال گردن o chaal gerdan مرتعی در گردنه ی بین میخساز و چالوس
جرگه jarge ۱دستهدسته تماشاچیان کشتی محلی ۲خارج از محدوده – کناره ۳شهامت ...
شاق shaagh تحریف واژه شاخ
نون سفره noon sefre سفره ی نان – سفره ای که نان گرم را در آن پیچند تا تازه بماند ...
جز joz گردو
پرسا peressaa ایستاده
بل بکشیین bal bakeshiyen با سرعت غذا را بلعیدن – غذا خوردن با تعجیل
ننا nenaa جده – مادربزرگ مادری
لاپ ملیج laap malij دره ای در منطقه هزار جریب بهشهر
خروس کاله Khorooskaale جوجه ی خروس
چفته دشنیین chefte desheniyen پی ریزی کردن ساختمان یا دیوار
دنگدار تله dangedaar tale تله ای مخصوص جانوران وحشی
خارشی khaareshi خورشتی
بن وازی ben vaazi ۱مال اندک ۲مالی که به عنوان سرمایه اولیه به کسی که مالش از ...
جرسر jarsar آشغال دانی – زباله دان
خون آشی Khoon aashi خون آلود
اندی – خرما andi Khormaa خرمالو که نام علمی آن disyrosidtoos
ترکی torki جوانه ی درخت
دوش کینه doosh kine تنه زدن – تنه
کناره kenaare حاشیه
رد بموئن red bemooen ۱مستعمل شدن – ضایع شدن ۲درهم و برهم شدن
مین مرزه meyen marze استخوان ستون فقرات
پله گوش pale goosh گوش برگشته و برآمده
بالا میرکلا baalaa mirkelaa از توابع دهستان گنج افروز بابل
زنگیچه zangiche آرنج
نل nel ۱نگذار – مانع شو ۲فعل نهی
کتک katak تکه – قطعه
اکر ekar ۱مرتعی کوهستانی در دو هزار تنکابن ۲آثار قلعه ای قدیمی در ...
جیر امئن jir omaen پایین آمدن – فرود آمدن
خرنفس Khar nafes درشت اهلیل – مردی که آلت تناسلی بزرگ دارد
باخاستن baakhaasten خواستن – مایل بودن
کلچوب kalchoob از دهات بابل
خدخدی Khede Khedi ۱گروهی – جمعی ۲خود خودی ۳بین خود
ترت teret نام مرتعی در دهکده ی رزن از تترستاق نور
توبش toobash گرما تابش
سوک بیتن savek bayten دست کم گرفتن – آسان گرفتن
گو خز go Khez فشار،تنگنا
الا elaa ۱گشاد – باز ۲وارفته ۳پراکنده

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۶۲۹
mod_vvisit_counterديروز۳۴۱۳
mod_vvisit_counterاين هفته۲۶۲۹
mod_vvisit_counterاين ماه۸۰۶۷۲
mod_vvisit_counterجمع۱۱۹۲۶۸۲۴

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني