مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
سه گوش se goosh تخته ی مثلثی شکل که در زاویه ی دو دیوار چوبی اتاق قرار گیرد ...
اولش oolesh آمیس
کر دکتن ker daketen از کوه پایین افتادن
جنگ کتک jang katak پوشیده از زنگ اکسید شده
ارات – بن eraat ben از توابع دهستان ولوپی سوادکوه
انباره enbaare ساقه و برگ گیاهانی همچون اقطی،سرخس و گزنه که جهت کود خزانه ...
پی هاکردن pey haakerdan فوت کردن – دمیدن
بوله boole ۱درختچه ۲نهال جوان ۳زغال تهیه شده از شاخه های جوان درختان ...
زفن بکالین zofon bekaaleyan تعارف فراوان به مهمان – پذیرایی گرم از مهمان
بن بن دله ben ben dele دامنه
یک چنگ yak chang حجمی به اندازه ی یک مشت از هر چیز
کره مازی kore maazi بلوط کوتاه
کرچ کلاغ koerche kelaagh نوعی کلاغ،کلاغ زاغی
بسیه در basiyedar در منبت کاری شده – در کنده کاری شده
ریکن riken
تمبان بندن tombaan banden بندشلوار
زب zab در مقام تعجب گفته می شود
رج و خاجیر هکاردن raj o Khaajir hekaarden جفت و جور کردن – هماهنگ کردن
ششپلک sheshpelek سوت زدن با دهان
اگج o gaj گوسفند دو تا سه ساله ی نر
نق نق negh negh غرولند
نقره کلاپیش noghre kelaa pish غمزه بند پیشانی بند مزین به پولک های نقره ای،مسی و حلبی
سرکه ای بن که ای sar kaey benkaey لفظی منظوم برای هشدارکودکان و نوجوانانی که قصد چیدن گردو ...
بسه – رونکی bosse rooneki هرزه – افسار گسیخته
دسه سو dasse so ۱کورمال ۲چراغ دستی – مشعل
خوشت بخردن Khoosht baKherden یکه خوردن – تعجب
چش بزوئن chesh bazoen ۱منتظر ماندن ۲چشمک زدن – اشاره با چشم ۳حساب بردن ۴تحریک ...
سک خر sak Khor به مصرف نادرست رسیدن چیزی
یه دیم هاکردن ye dim haakordan ۱یک طرفه کردن ۲فیصله دادن
راغون raaghoon روغن یا کره ی داغ شده
تومه – جار tome jaar خزانه ی برنج
پادنگ کله paa dang kalle سرپادنگ که دندانه ها روی آن نصب شود
تاق سر taghe sar پیش بخاری روی تاقچه – بالای تاقچه
هالزی haalzi گیاه الزو
قلادوش ghelaa doosh نام قلعه ای قدیمی که خرابه های آن در نزدیکی دهکده ی پلور ...
بهارپه behaar pe ۱هنگام بهار ۲پس از بهار
کرشک kereshk آن قسمت از زایده ی متصل به در که درون کریک قرار گیرد
کلرز kolarz از مراتع لنگا واقع در منطقه ی عباس آباد
درنابازی dernaa baazi نوعی بازی که شالکتک کا،هم گویند
پالون دوج paaloon dooj پالان دوز
بی دندون ورگ bi dendoon verg کسی که دندان ندارد
شسی shessi ۱گونه ای بذر شالی ۲آدم سبک سر و شوخ با اخلاق و روش مطریان ...
بن درمه وا bendare vaa از انواع بادهای شمالی
نئی بئی naei baei ۱ندید بدید – نوکیسه و نو دولت ۲آدم بی ظرفیت و خام
بپلاس beplaas پوسیده
خوشته Khoshte خودش
بد دل bad del ۱افرادی که در مورد برخی غذاها حساس بوده و هر غذایی با طبع ...
ارس ors سروکوهی
امنیه amniye قوی – درشت
بسفته basofte بتوسه – بسویی

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۹۵۲
mod_vvisit_counterديروز۳۷۶۰
mod_vvisit_counterاين هفته۱۶۲۶۴
mod_vvisit_counterاين ماه۵۶۶۶۳
mod_vvisit_counterجمع۱۱۷۹۵۹۳۲

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني