مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
بیته بنه bite bene ۱بالا و پایین کردن ۲سوزش و درد اعضای بدن – گزگز کردن – نوعی ...
راهی هاکن raahi haaken روانه کن
شمایه shemaaye مال شما
بمرداک bamerdaak ۱آدم،مردنی که جهت تحقیر و توهین استعمال شود
چاک پینه chaak pine دوخت و دوز بازسازی جامه و پارچه
دون بلار هاکردن doon belaa haakerdan خمیازه کشیدن
مایی maayi ماهی
دمال انگت demmaal anget عقب نگه داشته شده – عقب مانده
کیاس دکتن keyaas daketan جمع شدن حشره و آفتی مخصوص در برنجی کهنه
چک ون chakvan شکسته بند
خس خس هاکردن Khes Khes haakerden ۱آهسته راه رفتن ۲هن هن کردن به هنگام راه رفتن ۳درنگ کردن ...
پورپچین poor bachiyen جمع شدن لب ها پس از خوردن چیزهایی با طعم گس،مانند خرمالو ...
ایل و تبار il – o tebaar طایفه – نژاد – نسل
یک اشکم خون yak eshkem Khoon یک شکم خون – مقیاس اندوه و حسرت
ولگ valg برگ
سنخ سری senneKh sari پارچه ای که از داماد به عنوان شیرینی گیرند
پنج شاخ panj shaKh چنگکی که دارای پنج شاخه است و برای هموار کردن کرت ها شخم ...
دار گردکان daar gerdekaan کشتزاری در کجور
غش کوئر ghash koer گوسفند پیشانی سفید با گوش های کوچک
غیج ghij ۱محکم ۲سفت بستن
کشی kashi ۱تنگ اسب ۲ژاکت
زریت zarit از مراتع لنگای عباس آباد
ملیل malil بیمارگونه – ناخوش
جمنو jamnoo نام روستایی در قائم شهر
چمبله chambela چمالهپارچه یا کهنه ی تاب داده که به دور دیگ پلو و زیر درپوش ...
یر yor ۱آن سو – آن سمت ۲آن سوی رودخانه
هوزلی hooz li ۱شنا ۲آب تنی
تب بازی tab baazi ۱توپ بازی ۲ربودن نگهانی جسمی از دست فردی دیگر
چکت chokot ۱آبله گون ۲زندگی ۳رنگ خرمایی گوسفند در منطقه ی آمل
دد دکردن ded dakordan نهیب زدن
چو دکته cho dakete شایع شده
مش می گهون meshmigehoon نوعی گون کم خار که دانه ی آن را به عنوان بنشن آش مورد استفاده ...
او بنی oo beni ابنی – بن قل
پش کلگی pash kallegi پس گردنی
تمشک جار tameshk jaar تمشک زار
پلیس palis سبد بزرگ بافته از ترکه های بید و یا پوست درخت
ورز varz ۱شخم اول زمین ۲مرزبندی شالیزار
یه مینی ye minaey اندکی به تقریب
اسفن تیم esfen tim بذر گیاه اسپند که جهت رفع چشم نظر در آتش ریزند
سر بیشتن sar biyeshten ۱جا گذاشتن – فراموش کردن ۲بار گذاشتن غذا ۳مازاد – پول مازاد ...
مول خی moole Khi مول خی
اتا تو اتا مرگ attaa too attaaa marg مرگ ناگهانی
ورار varaar از بیماری های دامی که در اثر چاقی مفرط عارض شود
کیف kif
سه بند se bend بخشی از زمین های جلگه ای در التپه ی بهشهر
پا بییتن paa baeiten ۱آغاز ۲آغاز و شروع دوباره ی کاری ۳طرح چیستان ۴برقرار شدن ...
خونی علف Khooni alef نوعی علف هرز با ساقه ی نیمه سرخ
جمبل جزک jambal jazk زبر و زرنگ – دست و پادار
گیجیک gijik منگوله های دو سر قالی،قالیچه و شال گردن
گوک په gooke pe نگهدارنده ی گوساله

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۳۶۶
mod_vvisit_counterديروز۵۷۷۸
mod_vvisit_counterاين هفته۹۱۴۴
mod_vvisit_counterاين ماه۱۶۲۲۳۶
mod_vvisit_counterجمع۱۳۷۷۵۱۳۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني