مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
غر gher زنگوله ی مخصوص بره،گوسفند،بز،گاو،گوساله و کره ی اسب
آفله aafle آبله
قلعه ماران ghale maaraan قلعه ای معروف در جنوب شرقی شهرستان کتول
دمس demes گوساله ی یک یا دو ساله
تنک tanek ۱تنک – کم پشت – زراعت کم پشت ۲روان – شل – آبکی ۳پهن – گسترده ...
اندق andagh ۱جای گود و گودال محرف خندق
کل تپچه kal tapche کوتاه قد
کلاچ kelaach کلاغ سیاه و سفید
می ور داشتن mi var daashten ترک خوردن استخوان
اورازیین evraaziyen رازنده بودن
زره چینه zarre chine به کنده های بزرگ بخاری هیزمی گویند که روی هم چیده باشند تا ...
یاجه yaaje دندانه ی اره و داس
پسک pask ۱خاکستر ۲کرک ۳دودی که به هنگام روشن کردن بخاری از آن برخیزد ...
مارو maaroo گاو ماده ی پیشانی سفید
کارکه kaarke دسته ی نخ سر درگم – کلاف سر درگم
تالاش taalaash تلاش کوشش
هشتک hashtek نوعی کوزه ی بزرگ
پس پسی بردن pas pasi borden به عقب رفتن – به پشت گام گذاشتن
بخونستن baKhonesten آواز خواندن
نواخت nevaaKht شکل – قیافه – قالب
چنگلم changelem ۱بخشی از پای انسان،پایین تر از مچ ۲نوک عقاب
امارده ammaarde روستایی از دهستان ناییج نور
نخل داشتن neKhel daashten شیطنت کردن – موذی گری داشتن
چنگر changer ۱پرنده ای دریایی از رده ی یلوه ۲کرخ
بزمی لافن bez mi laafen ریسمانی از موی بز
دم تک dem tek پایان – انتها
گلی سره gali sere اطراف حلقوم و حنجره
تکیه tekkiye تکیه حسینیه
شاروسه shaaroose پولی که سوراخ کننده و به وسیله ی نخی بر گردن آویزند
تارت و پارت taart o paart ۱پاره و از هم گسیخته ۲پراکنده
بنکی beneki آشی که در ته دیگ چسبیده و به صورت ته دیگر در آمده باشد
چفته بییتن chefte bayiten قلق کسی را به دست آوردن – طبع کسی را فهمیدن
جرد و برت jerd oo bert پاره پوره
ویره ویره virre virre پیاپی – پشت سر هم
تلرز talerz حشره ای گزنده و خونخوار به اندازه مورچه
زاهد کلا zaahed kelaa ۱از توابع لاله آباد بابل ۲از توابع جلال ازرک بیشه سرجنوبی ...
واز هکردن vaaz hakerden باز کردن
زرد چله zarde chele نام مرتعی در آمل
زفان zefaan زبان
رخته گر reKhte gar آن که شغلش قالب ریزی است – ریخته گر
تور توری toor toori دیوانگی
پا دم paa dam استراحت کوتاه به هنگام کار یا راه رفتن
کل سری kal sari پارچه ای که آن را تابیده و بر سر گذارند و بار را بر آن نهند ...
تجاک tajaak پرش متوالی و متناوب پرندگان بر روی زمین
پک بپرسن pek bapperessen ۱کنایه از:مطیع و منقاد کسی شدن ۲کنایه از:دنباله روی کسی شدن ...
النگ سر alenge sar مزرعه ای در شمال بالا جاده
مال لته هکنی maal late hakeni جدا سازی گوسفندان در محل دام داری
زمه زز zeme zoz گریه و زاری با صدای بلند
کاچول kaachool ۱کپره – پوسته ی روی زخم ۲پوست دادن رخت
آغوز رسی aaghooz resi رشته های مخروطی شکل که در فصل بهار بر درخت گردو ظاهر شده ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۱۱۹
mod_vvisit_counterديروز۷۱۵۱
mod_vvisit_counterاين هفته۱۴۸۳۷
mod_vvisit_counterاين ماه۱۹۱۷۰۱
mod_vvisit_counterجمع۱۴۱۹۱۹۹۶

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني