مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
دار دکتن daar daketen ۱هول شدن ۲از خوشحالی در پوست خود نگنجیدن ۳از درخت فرو افتادن ...
بهوشتن bahooshtan ایستاندن
گلسا gelesaa مسری سرایت کننده
چاشیر سر chaa shir sar سرشیر سرد
دپی دپی dapey dapey به دفعات – پی در پی
پت هارشیین pet haarshiyen ۱با نگاهی تند کسی را ترساندن ۲طمع ورزی ۳نگاه آزمندانه
رجه رجه دار raje raje daar درختانی که به هم ردیف کاشته شده باشند
پوسون کلا poosoon kelaa
باهوت – باهوت baahoot baahoot شایعه – جار و جنجال بیهوده
کشون kashoon ۱مزارعی که به نوبت و یک سال در میان به زیر کشت می روند ۲تمایل ...
کلیا تاور kalyaa taaver از ارتفاعات بخش یانه سر واقع در هزار جریب بهشهر
اشکنده eshkende روستایی از دهستان هزارپی آمل
باباکلان baabaa kelaan ۱بابا بزرگ ۲داداش – برادر ۳در تحقیر افراد ساده به کار رود ...
دله کش dele kash ۱کسی که غوزه های درشت پنبه را در هنگام غوزه چینی،با رندی ...
خوگجه Kho geje بدرفتاری کودک قبل از خواب
توسون tovessoon تابستان
روبیتن roobayten چهره پوشاندن زنان – در حجاب شدن
دلیتی delayti جدی – جدی به دل گرفتن
ریه reye روده
پیچ پیچ هایتن pij pij haayiten درنگ کردن
خوهر Khoher خواهر
لچار بارهاکردن lachaar baar haakordan متلک بار کسی کرردن – مورد شماتت قرار دادن – به تمسخر گرفتن ...
وا انجیل vaa anjil انجیر وحشی
هسچو heschow از اصوات – جهت راندن گاو
جره مره jare mare ۱خرت و پرت – آت و آشغال ۲بریدن درختان جنگلی ۳خس و خاشاک
رشته – کاردن reshte kaardan ۱تابیدن ۲گلوله کردن نخ
ور فس var fes ۱کسی که کنار آدم می خوابد
تیتاپلی titaapeli ۱پروانه ی خال خالی ۲مرغی که به رنگ های گوناگون باشد ۳خال ...
اون کش oonkash آن بار – آن دفعه
نشت آب nasht aab
میلنه بوردن meylone baverden خرده شدن آهن – زنگ زدن آهن
فراخ نو feraaKhno مرتعی در روستای کدیر نوشهر
سوزن تک sozan tek
تلکو tallekoo غوزه ی نارس پنبه
ده کپلی de kappeli سواری دو ترکه بر پشت حیوانات
چرت و پرت بئوتن carto pert baooten حرف های بیهوده گفتن
واتک vaatek ۱بادیان که گیاهی دارویی است ۱شوید وحشی
درم هایتن daram haayten ۱ترسیدن ۲از جای خود جستن به علت ترس
دودکل dood kal دودکش
ساده saade بی نقش و رنگ
سی ستان si setaan از مراتع نشتای عباس آباد

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۴۶۳۸
mod_vvisit_counterديروز۷۶۱۵
mod_vvisit_counterاين هفته۱۸۷۹۹
mod_vvisit_counterاين ماه۱۰۳۹۳۳
mod_vvisit_counterجمع۱۴۹۷۸۵۱۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني