مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
کندل kandel ۱وسیله ای برای کره گیری ۲گاو ماده ای که آماده آبستنی است ...
اوشیب ooshib از دهات بارفروش بابل
درو هکردن deroo hakerden تراشیدن – درو کردن
گردن هاکردن gerden haakerden ۱آب آسیاب یا آبدنگ را منحرف کردن ۲شاخه ها و تاج درخت را قطع ...
خال سره Khaal sere ۱برگ درختان خشک شده که روی زمین را بپوشاند ۲خانه ی خاله
سروینه باغ sarvine baagh از محله های ساری
آغوز کشت aaghooz kesht نوعی بازی با گردو که دو گردو را روی هم سوار کنند
وولی تو veveli too از توابع بابل کنار بابل
تیل til ۱گل و لای ۲طول – دراز ۳بذر – دانه ۴آستین
هلوه halve ماستی که از شیر گوسفند با شیره ی انجیر تهیه شود
رشبیا rashbiyaa مرتعی در حوزه ی لفور سوادکوه
سوس کرک soos karek کرم شب تاب
سو چو soo cho قره قروت
بجوشانیین bajooshaaniyen جوشاندن
مغان ده meghaan deh از توابع ناتل رستاق نور
جنغ jenegh
عسل حلوا asel helvaa ۱حلوایی که ماده ی اصلی آن عسل است ۲لفظی در مقام خوشایندی ...
گیسه دراز gise deraaz دو عصب موازی پشت که از گردن شروع می شود و تا پایین کمر ادامه ...
تین tin درختی جنگلی که در ارتفاعات روید
زوان دراز zevaan deraaz زوان دراز
گویی زور gooyi zoor تفاله ی گاو
اشکم – فیس eshkem fis شکمو – شکمباره
هرتتوک hertetook آویزان شدن از چیزی
خستن Khastan ۱زخمی شدن و مجروح شدن ۲آزرده شدن – ریش کردن – زخم کردن
سمباته sombaate سمباده
خط Khat ۱جاده ۲خط – اتصال دو نقطه
خرتمبل Khertambel ۱ خرتمبل ۲ غردمبل
خمیر آش Khamir aash آش رشته
خاش khaash بوسه
او خئردن o khoerden آب خوردنی
حمامی hammaami کسی که در حمام کار نظافت و غیره را انجام می دهد – مسؤل گرمابه ...
پوست کلا poost kelaa کلاه پوستی
تینک چی tinak chi مسئول گرمابه
شاوار shaavaar کوهی در جنوب باختری شهرستان کتول با ارتفاع ۳۹۴۵متر
چله – او chelle o آبی که زن زائو در روز چهلم زایمان بر سر خود ریزد
زغاله zeghaale جدا کردن پوست سبز گردو
بچسبیین baches biyen چسبیدن
توره سرا toore saraa روستایی از منطقه ی گلیجان قشلاقی تنکابن
چپی chapi از توابع دهستان بیشه سر شهرستان قائم شهر
خو Khoo خواب
اسیه گاه asye gaa دهکده ای قدیمی در منطقه ی جورده رامسر
حجاج hajjaaj خبرچین
خمیره Khamire ۱ذات – سرشت ۲آردی که زیاد ساییده شده باشد ۲تن – کالبد
گال بنشه gaal baneshe گل بنفشه
پلور peloor غرش پلنگ
جغ هایتن jegh haaytan تحت فشار قرار گرفتن – فشار آوردن – در تنگنا قرار دادن
زل zel ستون مهره ها – مهره ی کمر
فسک fesk راز سر
ارب – ارب – هشائن ereb ereb heshaaen ۱چشم غره رفتن ۲چپ چپ نگاه کردن
ماته matte ۱ماندگاه ۲پاتوق

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۱۱
mod_vvisit_counterديروز۷۴۶۱
mod_vvisit_counterاين هفته۷۹۷۲
mod_vvisit_counterاين ماه۱۳۳۱۱۶
mod_vvisit_counterجمع۱۶۰۰۹۸۶۶

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني