مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
اسان assaan اسام
تمش tamesh تمشک – درختچه ای خاردار که نام علمی آن idaeoos r caesioos rooboos می ...
مک مک بیین mokke mok biyen لبریز بودندرست اندازه ی دلخواه بودن – به اندازه بودن
ترب بنه tarab bene غده ی زیرین ترب
کاسمان کلا kaasmaan kelaa از توابع گنج افروز شهرستان بابل
ججل jajel جای انبوه از درخت و درختچه
برمه – زاری berme zaari
وهرکانه vehr kaana نام تاریخی گرگان
مزده mazde از توابع چهاردانگه ی سورتچی ساری
سرآر هدائن saraar hedaaen بخور دادن
زردمبو zardamboo کنایه از:افراد چاقی که رخسار زرد دارند
سبوک پا sabook paa ۱هرجایی – ول گرد ۲تند و تیز ۳جلف
پارس تلم paars tolom تکه چوبی که برای بستن سوراخ تلم یا ظرف چوبی کره گیری به کار ...
یه افاگی ye afaagi اندازه آبی که برای به حرکت در آوردن یک دستگاه دنگ آبی کفایت ...
جنبل janbel نامی برای سگ گله
او کله o kele جویبار – نهر
موج moj انبوه – فشرده و منقبض
بریانی beryaani ۱دانه ی گندم یا برنج برشته شده ۲گوشت و پیاز چرخ کرده که آن ...
تمشاگر temshaa gar تماشاچی
انجیلی گوشک anjili gooshek قارچی که پای درخت انجیلی روید
لوجم loojem نورگیر
خدسر Khed sar خودرأی – خودسر
پس او pas o پجر
بیجن bijen ۱کسی که صورت پف کردن و متورم دارد ۲سست و فاقد نیروی طبیعی ...
خربزه تل Kharbeze tel خربزه ی نارس
پارسنگ کا paar sang kaa این بازی رایج ترین بازی برای کودکان و نوجوانان به خصوص دخترها ...
تک و تا tako taa ۱اهمیت ۲میان داری ۳پر
دل نکشیین del nakshiyen رضایت نداشتن – مایل نبودن
پشتی هاکردن peshti haakerden ۱پشتیبانی کردن ۲رام کردن اسب یا گاو نر ۳پالانی کردن اسب ...
دس بازی das baazi یکی از فنون کشتی لوچو – فنی کشتی با شال موسوم به میاوند
په آردی pe aardi ۱عود کردن ۲پنهان کاری کردن ۳ته مانده باقیمانده
ور دگرسن vaar dageressan ۱پیچ خوردن پا ۲برگشتن
بلوسن balossan عوعو کردن
دس بسر das besar ۱از شدت نگرانی وامانده شدن ۲از سر واشده ۳پر و لبریز شدن ظرف ...
هرک بیتن harak baytan شانه کردن و باز کردن موی درهم شده
شکارم shekaarem نوعی سار که پرهای سیاه و سفید دارد
ولید کان valid kaan از توابع میان رود نور
بارینگ به baarige be بوته ای با برگ های ریز شبیه پونه متمایل به زردرنگ
انگورپچی angoor pachey جیرجیرگ
دار گزنه daar gazne نوعی گیاه شبیه گزنه که روی درخت روید
چارتراش chaar teraash چوب تراشیده که از چهار سو تخت باشد – چهارتراش
تل پلی دوا tel peli devaa دارو درمان سنتی
بوریشت bavrisht خوب برشته شده
خلنگ Khalang ۱به پشت گرفتن – به کول گرفتن ۲چوبی چنگک دار جهت آویزان کردن ...
پو بمن poo beman بهمن آمدن
گرزین خل gerzin Khel از توابع خانقاه پی شهرستان سوادکوه
زا zaa ۱دام شیرده ۲دامی که در انتظار زاییدنش باشند ۳نسل
تردار tordaar تبرزن – دارنده ی تبر
رد و بد rad o bad ۱دشنام – بد و بی راه – حرف نامربوط ۲معامله کردن
اشش eshesh مقیاس نمودن با چشم

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۰۴۹
mod_vvisit_counterديروز۳۴۰۶
mod_vvisit_counterاين هفته۱۵۶۸۷
mod_vvisit_counterاين ماه۶۳۶۱۱
mod_vvisit_counterجمع۱۱۷۰۲۰۴۸

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني