مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
کیجا کچال kijaa kechchaal ۱غاری تاریخی در منطقه ی سوادکوه که در خصوص آن افسانه های ...
هلی یشت hali yasht مرتع و محل سکونت فصلی از توابع بیرون بشم نوشهر
ورگ چنگ verg chang پنجه ی گرگ
رکاب دار کلا rekaab daar kelaa از توابع دهستان نوکنده کای قائم شهر
رد کپلی rad kappeli جفت و جور در آمدن از روی شانس و اتفاق اتفاقی – شانسی – به ...
هنتمن hantemon ۱زمانی طولانی ۲تاکنون ۳هنوز
تنگ و ترش tango tersh ۱تنگ و کوچک تر از اندازه ۲جای کم ۳در مضیقه
کاس خرنه kaas Kharne نوعی توهین است
سر مدبخی sar medbeKhi نوعی مراسم در دوران نامزدی که مرغ و گوشت،روغن،هیزم و از ...
کرگزی kargazi خروس قرمز رنگ و خال خالی
چارده رودبار chaarde rood baar از توابع دهستان نرم آب دو سر ساری
سیوچنیک siyo chenik نام پرنده است
پنونه penowne فردی که در خرمن کوبی با اسب در وسط میدان،اسبان را هدایت کند ...
ملکار melkaar از توابع چلندر چالوس
ملک قلا malek ghalaa ۱نام قلعه ای در شوندشت ۲بنای تاریخی و عظیم ملک قلا یا ملک ...
پرهاکردن par haakerden کنایه از:برانگیختن یا فریفتن کسی برای انجام کار ناشایست ...
چلغات chelghaat نوزادکودک تازه به دنیا آمده
دس گرد dasse gerd واحد اندازه گیری به اندازه ی فاصله بین دو دست
بشسابچی bashessaabachi شسته و رفته
غبرغه ghaberghe دنده
باله baale واحد اندازه گیری از نوک انگشتان دست راست تا نوک بینی
بتونستن batoonesten توانستن
هسخون hesseKhoon استخوان
کوکندم koo kandem ذرت – بلال
کدبیین kad biyan ۱قرار داشتن چیزی در جایی – وجود داشتن ۲در بستر افتادن – ...
دغاچیین deghaa chiyen عمل مخلوط کردن آرد یا گل با آب
پلنگ paleng ۱پلنگ ۲نام سگ – این واژه در گذشته ها لقب اشخاص و طوایف بود ...
سمبله sembele ۱سرگین ۲کفل سرین
بالگ baalag ظرف سفالین در اندازه ای متوسط که به خاطر شکل و اندازه ی مخصوص ...
شتان کلا shetaan kolaa کلاه بوقی ،کاغذی یا مقوایی
ناشکر naashokr ناسپاس
خشکلا Khashkalaa از توابع عباس آباد تنکابن
داشتی نداشتی daashti nedaashti دارندگی و نداری
جشن jashn شادی – جشن
اسپید باپلو espide baappeloo ۱پروانه ی سفید ۲کنایه از سفید رنگ
استرمدهکردن estermed hakerdan پرستاری کردن
لغزه laghze
ویوک vivak بیوه – زن شوهر مرده
بربیموئن barbimooan توانایی داشتن – از پس کاری برآمدن
ولگوم چال valgom chaal از مراتع لنگای عباس آباد تنکابن
چش دکشیین chesh dakeshiyen ۱روبرو ساختن – مقابله ی دوتن جهت کشف حقیقت ۲خیره شدن ۳در ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۲۵۴
mod_vvisit_counterديروز۸۰۴۰
mod_vvisit_counterاين هفته۵۱۸۶۱
mod_vvisit_counterاين ماه۱۵۴۲۰۰
mod_vvisit_counterجمع۱۵۶۰۸۴۶۲

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني