مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
شیه sheye ۱گوسفند سفید رنگ – گوسفند کرم مایل به زرد ۲شبنم ۳شیهه ی ...
یر هکاردن yar hekaarden از روی مانعی گذشتن و عبور کردن
لچارت lechaaret ۱آلودگی ۲نام روستایی در بندپی بابل
سراج محله seraaj nehalle از توابع دهستان دابوی جنوبی بخش مرکزی آمل
سگ بزوئن sag bazooen به حمله واداشتن سگ های شکاری به محل زندگی گراز
خارک khaarek قشنگ – خوب
شنگ shong کسی که در تیله ی بازی،تیله ی خود را در خانه ی اول گذارد و ...
رخ رخ reKh reKh ۱از اصوات – صدای چوب ۲صدای حرکت اشیای چوبی
سیوتیل seyotil گل سیاه – این واژه گاه در مقام توهین و نفرین به افراد سیه ...
گوک gook ۱گوساله ۲اهرم چوبی
مزقانچی mez ghaanchi نوازنده،مطرب
پر دل per del شجاع پر جرأت
داماد پییر daamaad piyer ۱پدر داماد ۲ساقدوش
دورگ dorag ببر مازندران
سارو saaroo گاوی که پیشانی آن سفید است – گاو نر پیشانی سفید
دله دیرگا dele dirgaa داخل و خارج شدن
غش کاردن ghash kaarden ضعف جسمی پیدا کردن
کله مار kele maar ۱بزرگترین هیزم درون اجاق که برای دوام آتش در اجاق گذارند ...
هرک herek ۱کلاف سر در گم ۲بگیر ۳چنگ بزن
خرما Khermaa خرمالوی جنگلی – کلهو
سرناک sarnaak سقف دهان – کام
ترشی کاندس tershi e kaandes ترشی ازگیل وحشی
واری سره vaari sere از مراتع لنگای عباس آباد
ارغن – پرغن arghen parghen ۱مندس کهنه ۲بی خاصیت – بی ارزش
زرت zert ۱مدفوع گنجشک ۲پارگی ناگهانی
چلا chelaa ۱نور ۲نور آغازین صبح – سپیده ی صبح ۳چراغ
یک اشکم خون yak eshkem Khoon یک شکم خون – مقیاس اندوه و حسرت
قلبلی ghelbeli وسواس
سیا پارچه seyaa paarche
نورد گردان nord gerdaan چوبی عصا مانند که از متعلقات دستگاه بافندگی سنتی است
جنگ بزه jang baze زنگ زده
زیارت کلا ziyaaret kelaa از توابع یخ کش بهشهر
ور ورهاکردن ver ver haakerdan پر حرفی کردن
لار او laar oo ۱از آب معدنی های دشت سر آمل ۲چشمه ای که دارای خواص آب معدنی ...
بریزن berayzen زن برادر
بوم سر boome sar پشت بام
چل دختر شهر chel doKhtar shahr شهری نابود شده در لنگای تنکابن
اتا گل attaa gal ۱گاهی ۲واحد زمانی نامعین
پزقه pazghe ۱باز و بسته شدن ۲قطع و وصل شدن نور
آل بوردن aal baverden جن زدگی
تی ti درخت انجیلی
گردن gerden گردن
کل کنی بار بیاردن kal keteni baar biyaardan رسوایی به بار آوردن
دل غشی del ghashi صرع
ولشت velesht ۱راه سربالایی تندو ناهموار ۲بخشی از تپه و خاکی که در اثر ...
کالی هکاردن kaali hekaarden ۱بریدن ۲دو نیم کردن ۳صدمه زدن
گیتن giten گرفتن
دس پنجه هدائن das panje hedaaen ۱نوبت دادن ۲فرصت دادن
چم و چار cham o chaar چم و خم – راه و روش – شیوه
ا سو o soo آب دستمال کردن پنجره و فرش

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۷۰۳
mod_vvisit_counterديروز۷۴۴۸
mod_vvisit_counterاين هفته۳۴۳۷۸
mod_vvisit_counterاين ماه۱۴۲۷۶۷
mod_vvisit_counterجمع۱۵۲۱۳۰۷۱

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني