مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
هرسا heressaa ایستاده – استوار
پلت گوشک palat gooshak نوعی قارچ خوراکی که در اطراف و بدنه ی درخت افرا روید
شوره shevre ۱باران نرم ۲شبنم – ژاله
ژیویز zhiviz ۱پاره کردن – جر دادن ۲بانگ
زیه ziye اولین شیری که از پستان خارج شود
تکله tekkele بالاترین نقطه ی درخت یا هر چیز دیگر
کک واش kake vaash گیاهی تک ساقه با گل های سفید سمیاز خشکیده ی این گیاه برای ...
سالی کنده saali kande روستایی در دهستان چهارکوه کردکوی
کوب واش koob vaash ۱سبزی کوهی ۲گیاهی که برای بافتن بوریا یا طناب به کار رود ...
اگوز با گوز aagowz baagowz ۱کنایه از بزک و آرایش ۲آراستن ظاهری
میان لا meyaan laa نام مرتعی در آمل
سگلیم seglim از انواع گیاهان
آخسیس تپه aaKhsis tappe خرابه های واقع در ساحل چپ قراسوی استرآباد
زاله zaale ۱نرمه ی گوش ۲کدوی سبز کوچک که گلش باقی مانده باشد – کال و ...
زلیته بکشیین zelite bakeshiyen شیون و زاری کردن – نالیدن
کل شاخ kele shaaKh شاخ کوتاه
رجه سر raje sar بر بالای گردنه
بی گمان bi gemaan ۱یک باره ۲ناگهانی ۳بی خبر
بری beri بابی
هستنک hastonak افسانه
کاره kaare ۱متصدی – کسی که مسئولیت کاری را برعهده دارد ۲سود حاصله
زودپج zoodpaj مواد و گوشت زودپخت
اوجادار ojaa daar ۱گونه ای درخت با نام علمی saisb rocena(oo)mien mindir ۲نارون
چهار کار chehaar kaar تپه ای در چهار کیلومتری باختری جنوبی روستای محمد آبادکتول ...
اروس eroos روس – کشور روسیه
تریت terit عبوس،ترشرو
پی یا piyaa ۱پشت سر ۲پس عقب
دس چینی das chini ۱با دست چیدن ۲بادست ورچین کردن
شیرنگی shirangi طایفه ای از سادات که در قرن دهم هـق مأمور جمع آوری مالیات ...
پل بیتن pel baytan پل دوستن
انگلی angeli انگولک – تحریک کردن
سگ سگه کاردن sag sage kaarden داد و بیداد و سر و صدا کردن
پل کرس pal keres ۱برای ساختمان پایه ی پل محدوده ای را با پرچین محصور می نمودند ...
اوسار سری osaar sari شاگردانه
بسلان beselaan پاره کن
پلت هال palat haal از اماکن مسیر راه تنکابن به سه هزار
لف lef ۱بلعیدن ۲علف کوتاه تازه رسته ۳محوطه ای کوچک و سرباز که گوساله ...
پر زور per zoor انبان پر از گندم یا جو
دس پوشه das pooshe سوت زدن با کمک دست و دهان
خته کل Khatte kel ۱رد پا جای پا ۲نویسنده
چلا chelaa ۱نور ۲نور آغازین صبح – سپیده ی صبح ۳چراغ
بارک baarek برکر
بنشکل beneshkel روستایی از شهرستان رامسر
سرپایی sar paayi ۱دمپایی ۲گذری ۳پذیرایی کننده
رخه reKhe ۱جوانه ۲جوانه زدن از شاخه روییدن
سک و سو هدائن sek o soo hedaaen تمیز کردن – پاکیزه نمودن
موزی moozi بلوط – از تیره ی بلوطیان که دو نوع آن معروف استنوع برگ پهن ...
اپر apar ۱برخی –بعضی ۲پاره ای از اوقات
نرمک نرمک narmek narmek آهسته آهسته
گردن بند gerden band ۱نوعی گره زدن،بطوریکه سر کیسه را جمع نموده و با طنابی آنرا ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۶۶
mod_vvisit_counterديروز۳۷۶۰
mod_vvisit_counterاين هفته۱۱۴۵۷
mod_vvisit_counterاين ماه۵۵۲۷۷
mod_vvisit_counterجمع۱۱۷۹۴۵۴۶

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني