مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
لرگی largi مکانی نزدیک جنوب عباس آباد التپه ی بهشهر
مئیج maeij کشمکش
درغی برغی darghi barghi با شتاب – تند
لل کرفون lale karfoon نی سبز
دس شمشر das shamsher نوعی خطا در بازی که در آن دست مورد ضرب و حمله قرار بگیرد
گل گوش gale goosh گل گوش
په – کله – سی pe kele si ۱بخش پایین اتاق ۲کنار اجاق اتاق
پیش انگن pishengen سکوی جلوی خانه
سک سیی sak sayi سرگین سگ
دمه dome دسته ی بیل و تبر و غیره
گته هوتو gate hoto غاری است در شرق کوسان در سامان دهکده های کوسان و تروجن بهشهر،دهنه ...
تجیره tajire جوانه
پئییز peyiz پاییز
ارک erek بستن جانوران با ریسمان بلند جهت چرا
تازه زما taaze zomaa تازه داماد
بل bal ۱برق ۲نورافشانی اشیا در انعکاس نور آفتاب
زیپو zipo آدم بی شخصیت
داماد پییر daamaad piyer ۱پدر داماد ۲ساقدوش
زکه زکه هکاردن zekke zekke hekaarden نالیدن و زاری کردن
تاب هدن taab hadan ۱تاب دادن ۲پرتاب کردن
خشک لش Kheshke lesh چرک مرده – چرک چسبیده و مانده ی روی لباس
کلپت kalpat ۱نان برنجی ۲فرصت طلب
افی afi ۱باعث شدن ۲موجب شدن
هرده ور harde var هر دو طرف – از دو سوی
چلیک چومار chelik choomaar بازی با چوب
کجیک kajik وسیله ای در دستگاه نخ ریسی قدیمی
بیم گل bim gal موش کوچک
دم رسه dem rese به دنبال هم – پشت سرهم
بسل کوه baselkoo ۱روستایی از شهرستان رامسر ۲بصل کو
دریا دل deryaa del ۱شجاع ۲خونسرد
شب نیشت shab nisht شب نشینی
ازال – دسه – ماس ezaal dasse maas ۱دستگیره ی خیش ۲کسی که با گرفتن دسته ی خیش زمین را شخم می ...
تیناری tinaari به تنهایی – تنهایی
بیابون biyaaboon ۱بیابان – صحرا ۲در زبان تبری به عکس تداول فارسی آن به معنی ...
این ویرا in vayraa این طرف ها
چنگ بزوئن chang bazoen چیزی را به تندی برداشتن – قاپیدن
بسنجندیین basenjendiyen سنجیدن – دو چیز را در مقام مقایسه قرار دادن
اولاچکو oolaachkoo آبله رو
زرک zarek نوعی برنج خزری
این باری in baari این دفعه
مرد بزئن mered bazoen بفرما گفتن
تا تیپ هاکردن taatip haakerdan ۱آرایش کردن ۲آراستن لباس و هیأت ظاهر اشخاص خاصه کودکان
سینه سری بوردن sine sari baverden کسی را با سینه روی زمین خزاندن
مرز marz ۱نام درختی است – ممرز ۲بیماری
ا او a oo از اصوات در مقام انتظار و توقع بر عدم سختگیری
چش چش هاکردن chesh chesh haakerdan ۱بادقت و تعجب به چیزی خیره شدن – خیره شدن ۲در انتظار بودن ...
پلنگ کینه palenge kine پلنگ غز
بیا biyaa از اصوات جهت فراخواندن سگ
نیسان neysaan بارانی که به مدت بیست روز و پس از بیستم فروردین بارد و آنرا ...
تال لی taal li ۱سوراخ ۲دزدانه نگاه کردن – سرک کشیدن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۴۲۶۲
mod_vvisit_counterديروز۷۵۵۵
mod_vvisit_counterاين هفته۲۷۱۵۷
mod_vvisit_counterاين ماه۱۵۲۳۰۱
mod_vvisit_counterجمع۱۶۰۲۹۰۵۱

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني