پوتکا(poot kaa)

نوعی بازی که با سنگ ریزه انجام گیردپوتکا به دو روش بازی می شود،روش اول با پنج سنگ ریزه که پوت نامیده می شوند،انجام می گیردابتدا پوت ها را به گونه ای روی زمین پخش می کنند که کنار هم قرار نگیرنداگر بازیکنی موقع برداشتن یکی از پوت ها پوت دیگری را حرکت دهد از دور بازی خارج می شوداین عمل راسوت گوینداگر بازیکن کلمه ی سوت را قبل از حرکت پوت و یا زودتر از حریف ادا کند،تکان خوردن پوت سبب خروج او از بازی نمی شودبرای شروع،بازیکن یکی از پوت ها را برداشته به هوا می اندازد او باید پیش از آنکه پوت موردنظر به زمین بیفتد یکی از پوت هایی را که روی زمین قرار گرفته،برداردبازیکن در مرحله ی اول پوت ها را دانه دانه،در مرحله ی دوم،دو تا و در مرحله ی سوم،سه تا یکی به زمین می اندازددر مرحله ی بعد یکی از پوت ها را گرفته،پوت دیگری را که در دست دارد به زمین می اندازد این عمل را عوض بدل می گویند پس از آن باید تمام پوت ها را دانه دانه از روی زمین جمع کرده و بدون آنکه دست خود را خالی کند هب ترتیب یکی از پوت ها را به هوا انداخته و بقیه را در دست خود انباشته نمایدآنگاه به مرحله ی عروس گرفتن می رسدانتخاب عروس به این گونه است که بازیکن با انگشت شست و سبابه حلقه ای درست می کند و روی زمین می کاردسپس پوتها را جلوی این حلقه پخش می کند و به حریف آن پوتی را انتخاب می کند که در وضعیتی نامناسب قرار داردبازیکن دانه دانه پوتها را(به غیر از عروس) از حلقه بیرون می اندازددر حین این کار نباید دستش به پوت دیگری بخوردو یا پوتی که به هوا می اندازد نباید به زمین بیفتد و پوت عروس را باید یک ضرب از حلقه عبور دهدیک دوره ی کامل این بازی گرفتن پنج تا ده عروس است – یک قل دوقل


گويش هاي اين لغت در شهرستانهاي مختلف
شهر لغت آوانگاري
بهشهر پوتکا poot kaa
ساري پوتکا poot kaa
قائمشهر پوتکا poot kaa
بابل پوتکا poot kaa
آمل پوتکا poot kaa
تنكابن پوتکا poot kaa

راي

ليست نام ها

نظر اعضا

ابتدا با اطلاعات كاربري وارد شويد يا عضو شويد

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۱۵
mod_vvisit_counterديروز۱۷۵۴
mod_vvisit_counterاين هفته۱۸۶۹
mod_vvisit_counterاين ماه۲۹۴۲۲
mod_vvisit_counterجمع۱۱۶۰۰۰۹۴

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني