کاشتی گیری(kaashti giri)

کشتی گیری – کشتی یکی از ورزش ها و بازی های بسیار کهن ایرانیان به خصوص مردم مناطق استان های گلستان،مازندارن،گیلان و خراسان استاز دیرباز کشتی گیری در بین مردم این استان ها رواج داشته و یکی از ورزش ها و سرگرمی های بومی مردم بوده استاگرچه در هر ناحیه ای این ورزش با تفاوت های اندکی صورت می گرفته است ولی با مشاهده ی انواع آن در مناطق یاد شده می توان نتیجه گرفت که این ورزش در همه ی مناطق یادشده کاربردی مشترک داشته،برای ورزیدگی و سرآمد شدن و رویارویی در کشمکش ها،جنگ ها و یا زورآزمایی تن به تن انجام می شده استکشتی مخصوص منطقه ی مازندران،کشتی خبدون شال لوچو استکشتی منطقه ی استان گلستان،غیر از ناحیه ی ترکمن نشین،کشتی با میاوند meyaaand یا شال استمردم قسمت غرب گلستان،تا ناحیه ی شرق کتول،راست کشتی می باشند و مردم ناحیه ی شرق استان یعنی از شرق کتول به طرف گنبد،چپ کشتی هستنددر کشتی ترکمنی که دشت شمالی استان گلستان را شامل می شود،کشتی گیران با قلاب کردن دست در کمر یکدیگر به زورآزمایی می پردازند و زانو زدن هریک از کشتی گیران نشانه ی باخت آن کشتی گیر استدر کشتی لوچو در مازندران نیز،زانو زدن کشتی گیر،باخت به حساب نمی آید و کشتی گیر در هنگام چسبیدن رکاب طرف مقابل می تواند زانو زده و با سوت میان مج meyaan mej(میاندار) کشتی را شروع کند و یا سرپا کشتی بگیرددر بین مردم فارس نشین منطقه ی گلستان،از ارتفاعات کوهستانی شمالی البرز تا دشت،در تمام روستاهای کوچک و بزرگ،کشتی گیری با میاوند یا شال مرسوم بوده و هستمردم این منطقه در همه ی عروسی ها،ختنه سوران ها و یا در تجمع زیارتی در سیزده و چهارده فروردین ماه،در روشن آباد گرگان و در تمام اجتماعات چوپانی و گالشی به کشتی می پرداختند و درهرجا که دو و یا چند نوجوانان،جوان و یا بزرگسال جمع می شدند در حیاط خانه ها،میدان ها،مزارع و غیر،کشتی صورت می گرفته استبرهمین اساس،این ورزش یکی از ورزش های متداول و عمومی منطقه به حساب می آمده استگرچه در دودهه ی اخیر به دلیل عوامل معیشتی و وجود ورزش های نوین از رواج این ورزش کاسته شده است،ولی هنوز یکی از متداول ترین ورزش های کاسته شده است،ولی هنوز یکی از متداول ترین ورزش های این منطقه استکشتی با شال نه تنها در بین نوجوانان یک آبادی انجام می گرفته بلکه کشتی گیران روستاهای هم جوار و یا دورتر هم در مراسم عروسی و ختنه سوران یکدیگر شرکت می کرده و با اسب،ارابه،دوچرخه و یا پیاده خود را به مراسم کشتی می رساندنددر بعدزظهر روزی که عروس را به خانه ی داماد می بردند کشتی در فضای باز انجام می گرفتجمعیت به صورت دایره روی زمین می نشستند و در وسط میدان،کشتی گیران زیرنظر میان مج(میان دار) کشتی می گرفتندانعام کشتی گیران،از افراد خانواده و فامیل داماد و یا عروس گرفته شده و به دست میاندار جلسه سپرده می گرفتندانعام کشتی گیران،از افراد خانواده و فامیل داماد و یا عروس گرفته شده و به دست میاندرا جلسه سپرده می شددر یک طرف مجلس،داماد و دو ساقدوش saaghdoosh او بر روی صندلی نشسته،در دو طرفشان پیرمردان و اقوام نزدیک و بزرگان محل،کنترل نهایی کشتی گیران را بر عهده داشتند،و در موقع احساس خطر مثل نزاع بین کشتی گیران یا تماشاچیان،میاندار را یاری می دادندکشتی ابتدا از جوان ها شروع می شد و وزن هم ملاک نبودکم کم تعدادی از کشتی گیران از دور خارج می شدند و نفرات ورزیده تر یا بزرگ تر از آبادی یا آبادی های هم جوار به میدان می آمدنددر هر کشتی،پهلوان برنده انعام می گرفتسر پهلوان به کشتی گیری گفته می شد که کسی نتواند پشتش را به خاک بمالداواز پول،پارچه،گوسفند و انعام بالاتری بهره مند می شد ساعتی قبل از غروب،کشتی پایان می یافتامروزه کشتی دارای شرایط جدیدی شده است و مطابق قرار داد جدید،کشتی گیران را به چهار وزن تقسیم کرده اند که به قرار زیر است:۱ وزن پنجاه تا پنجاه و پنج کیلوگرم(سبک وزن) ۲ وزن پنجاه و شش تا شصت و و پنج کیلوگرم(میان وزن) ۳ وزن پنجاه و شش تا شصت و پنج کیلوگرم(میان وزن) ۴ وزن هفتاد و شش تا هشتاد و پنج کیلوگرمهمچنین به افرادی که از این وزن بالاتر باشند سنگین وزن گفته می شودقانون جدید دیگری هم وضع شده است که وقت را محدود می کند،یعنی اگر در پنج دقیقه ی اول کشتی،کشتی گیری نتواند رقیبش را خاک کند،بعد از پنج دقیقه هریک از دو کشتی گیری که خاک شود یک امتیاز برای خاک کننده به حساب می آیدبه این ترتیب از وقت استفاده شده و از کم کاری کشتی گیران جلوگیری می شوداین کار سرعت عمل کشتی گیران را زیاد کرده و در نتیجه عده ی بیشتری می توانند کشتی بگیرند


گويش هاي اين لغت در شهرستانهاي مختلف
شهر لغت آوانگاري
بهشهر کاشتی گیری kaashti giri
ساري کاشتی گیری kaashti giri
قائمشهر کاشتی گیری kaashti giri
بابل کاشتی گیری kaashti giri
آمل کاشتی گیری kaashti giri
تنكابن کاشتی گیری kaashti giri

راي

ليست نام ها

نظر اعضا

ابتدا با اطلاعات كاربري وارد شويد يا عضو شويد

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۱۱۸
mod_vvisit_counterديروز۲۵۰۹
mod_vvisit_counterاين هفته۱۰۲۸۷
mod_vvisit_counterاين ماه۶۵۹۶۶
mod_vvisit_counterجمع۱۱۹۱۲۱۱۸

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني