مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
پیدابک peydaabak مرتعی در روستای لاشک کجور
زیر زیر در بیردن zir zir dar beyerdan ۱سر و صدای کسی را در آوردن ۲کسی را تنبیه کردن
اره – هدائن are hedaaen پاسخ مثبت دادن در مراسم خواستگاری
زور zoor ۱قدرت – زور ۲پهن اسب و خر،تپاله ی گاو گوساله که به عنوان ...
اربه – کله arbe kale روستایی در رامسر
پیش کن pish kan ۱بالکن ۲عمل سم زدن گاو یا اسب به هنگام خشم و مبارزه جویی
زله zele ۱برف آویخته از شاخه های درخت ۲ماهیچه ۳سوز سرما
تمیشه tamishe تمیشه نام شهری قدیمی بوده استبعضی تاریخ نویسان تمیشه را ...
ترنج terenj درختچه ای بوته ای و خاردا،دارای میوه ی گرد که نرسیده ی آن ...
جغ jagh ۱جیغ – فریاد – شیون – داد و فریاد ۲فشار فشار آوردن ۳هول ...
الازمنی alaazmani از طوایف و تیره های ساکن در کتول
نهال nehaal
قالوه ghaalve کلیه – قلوه
کوناسه koonaase چرت
اصفهبد شهریار esfahbod shryaar پسر پادوسبان از شاهان پادوسبانی رستمدار تبرستان که مدت ...
کلچپا kal chappaa نوعی سبزی صحرایی که در پلو ریزند
سردرختی sar deraKhti سردرختی
سمل semel مردی که با زن شوهردار رابطه ی نامشروع داشته باشد – زن باره ...
چق chegh نی – نی ای که داخل آب روید
چنگام سر changaam sar ۱محل مورد نظر ۲اتراق گاه
سر به سر بویین sar be sar baviyen ۱تسویه ی حساب – پاک کردن حساب ۲روی هم قرار گرفتن ۳برابر ...
تخ teKh صوتی منع کننده و بازدارنده برای کودکان – صوتی برای بازداشتن ...
کژدم kazhdem کژدم
چخس cheKhes لاغر تکیده
چوتک چوتک chootek chtek سیخونک
پناس panaas پس آب – فاضلاب
هرسا heressaa ایستاده – استوار
بخواهی beKhaahi طلبکاری
سیل ولگ silvalg برگ خشکی که از درخت افتاده باشد
مسگر mesgar نام اسبی که به رنگ مس باشد
سرانگتن sar engetan ۱بار گذاشتن دیگ غذا ۲به بالندگی و نهایت رشد و ثمرآوری رسیدن ...
چشمک – بزان cheshmak bezaan چشمک زدن
ازنی azni روستایی از دهستان چهاردانگه ی سورتچی ساری
نا کی وانی naa kivaani زن بی عرضه – زنی که بر امور خانه مسلط نباشد
اشگل eshgel قوزک و تاندوم های پشت زانو
چکسن پکسن chak san paksan ۱سر و ته چیزی را هم آوردن – چرب زبانی کردن ۲با سر هم بندی ...
افتاب – پشت eftaab pesht صبح پس از طلوع خورشید
الش دگش aalesh dagesh معاوضه – بده بستان
کندفل kande fel سفره مار – نوعی مار زرد و قهوه ای که فاقد زهر است
سک جنگ sak jang نزاع سگان
پشتی peshti ته دیگ
کله نون kele noon کله نون
سوسنی soo seni کبود و نیلی
بالا دوش baalaa doosh سمت بالا
پلسک pelesk روستایی از دهستان پشتکوه شهرستان ساری
مه me مال من – مربوط به من
پیش گوزک pish goozek اقدام به کاری و درماندن در انجام آن
کور kaver کویر
سلوم علیک seloom alyk از اجزای دستگاه بافندگی سنتی
خارت بکردن khaartbakerden صدای ته حلقی

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۵۰۶
mod_vvisit_counterديروز۳۷۳۶
mod_vvisit_counterاين هفته۸۶۳۷
mod_vvisit_counterاين ماه۵۲۴۵۷
mod_vvisit_counterجمع۱۱۷۹۱۷۲۶

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني