مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
شش میل shesh mil گیلانشاه بزرگ – نام پرنده ای مهاجر و ساحل زی
شوردن shoordan شستن
لب لبوزار leb lebo zaar جای خیس
جیر پالو jir paalo نام روستایی در کجور
پچین گر pechin gar خوشه چین – افراد کم بضاعتی که پس از برداشت محصول در مزارع ...
پاپیچ بوئن paapich boan گیر دادن – ایجاد زحمت نمودن – مزاحمت پی گیر و مستمر
بائو baaoo انبوه بودن محصول درخت
شفید پلا shefid pelaa پلویی که به همراه سبزی شوید طبخ شود
زی سر zi sar متکا – بالش
ساک saak چانه
واچک vaachak از توابع تنکابن
بنداختن bendaaKhtan ۱کنایه از:آدم تودار و مرموز ۲ریشه دار ۳حرام زاده
قشه gheshshe قسمت – حصه – سهم
تکن هادن tekon haadan تکان بده – حرکت بده
پس پیرو pas piroo چهار روز دیگر
مول کاته mool kaate زنازاده
او پله o pele ۱تاولی که در اثر سوختگی ایجاد شود ۲مایه ای که قبل از زاییدن ...
فته fete خواب آلود
لشت بزئن lesht bazoen ۱چوب را از درازا به گونه ی ورقه ای بریدن ۲قطع کردن شاخه با ...
دنگ زنی dang zani ۱تحریک ۲بدگویی
چی chi ۱چیز – وسیله ۲گفتار – مطلب
اجماکشی ejmaa kashi یارگیری برای دعوا
حپک hapak ۱حبه ۲تخم چشم – مردمک چشم
بوسانیین boosaaniyen پاره کردن – جدا کردن
لزک – چال lazek chaal از توابع لفور قائم شهر
پشت نار peshte naar از ارتفاعات بخش یانه سر واقع در هزارجریب بهشهر
مهزپران mahaz paraan ۱مگس پران ۲رشته های چربی که با آن روی صورت اسب و قاطر را می ...
خانه دم Khaane dam ۱نزدیک خانه ۲جلوی راه ۳نزدیک تلار چوپان
پس کل pas kel اولین بنه گاه رمه پس از کوچ
زوان zevaan زبان
پادگان دوآب paadegaan doaab از توابع دهستان خانقا پی پل سفید
ماسوره هاکردن maasoore haakerden
اته بزو کا atte bazo kaa نوعی بازی محلی
شال اسبیج shaal esbich از گیاهان آبزی است
ورکش var kash ۱راه اریب برای بالا رفتن از ارتفاعات ۲بیماری گرفتگی سینه ...
امنیه amniye ۱امنیه ۲مأمور اجرای قانون در زمان قاجاریه
تمشا temshaa ۱تماشا – تماشا کردن ۲به نمایش نیز گفته شود
چل اویی chal oi مرتعی جنگلی در جوار روستای لاشک کجور
سوی سر sooye sar روی تپه
واهدائن vaa hedaaen ۱پهن کردن – گستردن ۲افشاندن دانه در باد جهت جداسازی خاشاک ...
ریکنده raykande از توابع دهستان بیشه سر قائم شهر
گتی gati بزرگی،مهتری
پر par ۱برگ ۲دامن ۳شاخه های درخت ۴جوانه کوچک
اسب – کفل asbe kafel کفل اسب
اواز evaaz ۱آواز ۲از مقامات سازی مازندران که از موسیقی سنتی ایران گرفته ...
کچه رک kache rek ۱نوعی ابزار در تراشیدن قاشق چوبی ۲وسیله ای برای بیرون آوردن ...
جغ و بغ jegh o begh ۱سر و صدا ۲فشار
خونک Khoonek ۱خناق ۲از انواع بیماری چهارپا و پرنده ۳بخشی از گوشت
پیل پیل pil pil تکه تکه شدن اشیا چینی و شیشه ای
بدمیین bademiyen دمیدن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۴۶۳۶
mod_vvisit_counterديروز۷۶۱۵
mod_vvisit_counterاين هفته۱۸۷۹۷
mod_vvisit_counterاين ماه۱۰۳۹۳۱
mod_vvisit_counterجمع۱۴۹۷۸۵۱۳

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني