مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
کالچه رود kaalche rood نام رودی در شهرستان کجور
بسییدن besoidan ساییدن
روک روکی rook rooki پرنده ای بزرگتر از گنجشک به رنگ قهوه ای سیر که در تابستان ...
خردنی او Kherdeni oo آب خوردن – آب آشامیدنی
رشخن تاتال reshKhan taa taal فریب دادن کسی توأم با تمسخر
کرچ kerch آراسته،شیک،مخالف ژولیده
رنگ رجی rang raji رنگ رزی
رود آر rood aar از توابع دهستان چهاردانگه ی سورتچی ساری
گادر gaader زمان گاه وقت
گت گتی کاردن gat gati kaarden ۱خود نمایی کردن ۲سرپرستی کردن ۳نقش کاذب مهتران را ایفا نمودن ...
شهر و کلا shahroo kelaa از توابع علی آباد شهرستان قائم شهر
بندوم زن bandoom zan تهمت زننده – مفتری
لوچه looche چوب کاشته به هنگام کشتی لوچو که هدایای مسابقه را به آن آویزند ...
کیانی kiyaani ۱از خاندان های اهل روستای کیان واقع در دلارستاق آمل ۲از ...
اشکار – شاخ eshkaar shaaKh ۱شاخ گوزن ۲شاخ حیوانات شکاری
ریک پس کاردن rik pas kaardan کنایه از خنده ی مضحک
تش کین tashkin جلوی آتش – کنار آتشی
توتون جاری toton jaari محل توتون زار – مربوط به توتون زار – در اصطلاح موسیقی،نغمه ...
پلو کا palookaa آخور – محل کاه و علف و علف دام در طویله
جت ازال jete ezaal یوغ و گاوآهن – بخشی از ابزار متعلق به خیش و گاو آهن که بر ...
تینه کره tine kere کره اسبی که تازه متولد شده باشد
اسب تاجندی asb taajendi اسب دوانی – تاخت و تاز کردن
بروشت barosht ۱کتک خوردن ۲میوه ی فروریخته از درخت و به ویژه گردویی که در ...
تونک toonak آتشخانه ی حمام های قدیمی
بندبهیتن band bahiten اصابت کردن – مماس شدن و تکیه دادن دو جسم به هم
چکه سما chakke semaa ۱رقص مازندرانی و سمای محلی تبری ۲لاک سری سما
کش به کش بخردن kash be kash baKherdan با همدیگر برخورد کردنبرخورد دو چیز یا دو شخص با هم
کاچول kaachool ۱کپره – پوسته ی روی زخم ۲پوست دادن رخت
یک کپلی yak kappeli سواری یک نفره
وسکل vaskal از توابع دابوی جنوبی در آمل
اترک atrek از رودهای استان گلستان که سرچشمه های شمالی آن در جنوب خفی ...
جینگا دیر jingaa dir محل خرمن کوبی
نفت موسی naftemoosey پرنده دریایی کوچکتر از مرغابی – کشیم کوچک
کلوان kalvaan اتاق پذیرایی،اتاق میهمانی
خالم Khaalem قسمت کردن زمین زراعتی به اندازه ای که در یک روز شخم شود
دردبمان dard bomaan ۱درد کشیدن ۲به درد دچار شدن ۳به درد آمدن
ظر مل zore mal نزدیک شهر – موقع ظهر
برازده beraazde روستایی در حوزه ی شهرستان نور
سرداری sardaari نوعی برنج بومی
وافت vaafet خوابیده
گازه gaaze ۱مجموعه ی دندان ها – دندان های جلو ۲آراواره
یخان yaKhaan از مراتع کتول
قشه gheshshe قسمت – حصه – سهم
الجه elje جنگ
ککاک kekaak ککاک
مئی کلا maei kelaa از توابع بالا تجن قائم شهر
تب بازی tab baazi ۱توپ بازی ۲ربودن نگهانی جسمی از دست فردی دیگر
سجروپه sejr pe حاشیه ی رودخانه ی سجرو که مال رو بوده است
سماق semaagh سماق
الیجه قوا alije gevaa نوعی قبای پشمی که پارچه ی آن دستباف است

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۶۷۴
mod_vvisit_counterديروز۳۶۳۳
mod_vvisit_counterاين هفته۱۳۴۸۵
mod_vvisit_counterاين ماه۷۸۱۰۱
mod_vvisit_counterجمع۱۵۳۳۴۰۵۳

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني