مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
په pe ۱پا ۲پی دنبال
سیا باد seyaa baad بادی که از سمت غرب به طرف کتول وزد
گرزی gerzi نوعی حشره
تک بلو tek belo شکلک درآوردن با لب و دهان
گوک کشت gook kesht ریسمانی که با آن گوساله را به پای گاو بندند تا هنگام دوشیدن ...
غالفه ghaalfe از گیاهان دارویی
موسیار mooseyaar مرتعی جنگلی در کنار جاده مالرو کدیر نوشهر
سماهادان semaa hadaan ۱وادار به رقص نمودن ۲حالتی که در اثر کتک خوردن به وجود آید ...
فرتاس بزئن fertaas bazoen فواره زدن
وجه کا veje kaa از انواع سرگرمی ها و بازی های بومیدر این بازی بازیکنان از ...
آهاک aahaak آهک
افسری afsari نوعی چکمه با ساق بلند و نوع دوخت ویژه
کلین kelin ۱خاکستر ۲کرک ۳دودی که به هنگام روشن کردن بخاری،از آن برخیزد ...
توتوئک totoak آویزه
پشت کین peshte kin فنی در کشتی بومی که با شال انجام شوداز فنون کشتی محلی معادل ...
آرز aarez شاکی دادخواه
انگلیک angelik انگولک
پی هاکردن pey haakerdan ۱باز کردن ۲پی بردن – پی بردن به اسرار
تلا کین talaa kin از توابع رامسر
همه بار heme baar بار هیزم
شاوزیر shaa vazir ۱استخوان کوچک و چهارگوش مفاصل گوسفند – قاب ۲قاب بازی
بلونگ beloong بزرگترین
جرف jorof جوراب
غش کری ghash kari بیماری صرع
اسپی – کو espi koo ۱کوه سفید ۲منطقه ای در سوادکوه ۳منطقه ای در کردکوی
پیری peyri تکرار ترجیع بند مرثیه به وسیله ی افراد سینه زن
حق ماجود hagh maajood ۱به دراویش گفته می شد ۲از این نام به عنوان موجودی ناشناخته ...
دم غلو dam gholoo هل دادن کسی با دست
پل پل pal pal ۱ جهش پرش ۲ جهش ماهی در دام یا بیرون آب ۳پرپر
جرینگ jering صدای برخورد دو فلز به هم یا برخورد آن به سنگ
چرکی cherki چرکی آلوده
چارک chaarak به اندازه ی یک پابیل
قلا ghalaa ۱عربی شده ی کلا به معنی:کلاته آبادی ۲قلعه ۳قلعه ای در روستای ...
فاش faash فحش – دشنام
حق جا دنگوئن hagh jaa dengooan ثابت کردن حق
بدو bed o بتج
کفچه kafche ابزار آهنی که ته دیگ را با آن می تراشند
دمبال دکت dembaal daket ۱عقب افتاده ی ذهنی ۲دو شیزه ای که به همراه عاشق از خانه ی ...
پش به افتا pesh be eftaa پشت به آفتاب
بپاشن bepaashen بپاشان – بیفشان
لوه نون lave noon نوعی نان که درون دیگ پخته شود
نم nam رطوبت
توک چو tooke choo چوب قیم
تیله نو tile no از توابع کلباد بهشهر
کل سر kale sar ۱جایی که آب به دو یا چند قسمت تقسیم شود ۲کچل
هره هره horre horre ۱پشت سرهم – پی در پی ۲ریزش پی در پی
علف چر غاز alef char ghaaz نوعی غاز – غاز پیشانی سفید
دمالنیین demaalenniyen مالاندن
هدار هاکردن hedaar haakerdan ۱میان بر زدن ۲عبور کردن
ریز واریز riz vaariz از نغمات سازی مربوط به موسیقی مراسمی که با سرنا و نقاره نواخته ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۳۸۰
mod_vvisit_counterديروز۶۸۳۸
mod_vvisit_counterاين هفته۳۲۰۳۷
mod_vvisit_counterاين ماه۱۵۴۱۴۵
mod_vvisit_counterجمع۱۳۵۷۰۱۱۰

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني