مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
بتمرگسن betamergessen گفتاری توهین آمیز برای نشاندن مخاطب و در مقابل درخواست مؤدبانه ...
کتا ketaa کوتاه
چام زئن chaam zen استراحت کردن به طور موقت
فل fal ۱متوجه ۲هشیار
ترنه اغوز tarne aghooz نهال گردو که به صورت ترکه است و هنوز تناور نشده است
ماتیی maa toei مهتابی – شب مهتاب
په اینگوئن pe ingooen ۱پشت به چیزی پا زدن – پشت پا زدن ۲آشکار کردن
نو چاق noochaagh بیمار – ناسالم
دل هادان del haadaan دقیق شدن
مسار masaar ۱درخت بلندی که کندوی سنتی زنبور عسل را روی آن قرارداده و ...
دنه dene می دهد
استا asta نوعی گیاه خوراکی با برگهای پهن که آن را در آش دوغ ریخته به ...
میان مج meyaan mej ۱کسی که در میانه ی میدان کشتی قدم می زند ۲داور ۳میان دار
بخته baKhte ۱چارپای اخته شده ۲پرواز
ویله کار vile kaar آدم لاابالی در کار و تلاش
کشتان kashtaan پارچه ی ابریشمی
کورگر koor ger گره ی کور و غیرقابل گشودن
ادی adi ۱بار دیگر دوباره ۲ یکی دیگر ۳بعد
سیززن sizzen نیم تنه ای کوتاه که تبری ها در عهد باستان به تن می کردند
کاله بشتن kaale beshtan رها کردن زمین کشاورزی و شخم نزدن و عدم استفاده از آن برای ...
کدبوئن kad booen موجود بودن – قرار داشتن چیزی در جایی
خاکسری Khaakesseri خاکستری
دس و دل واز dass o del vaaz دست و دل باز – بخشنده
ایزه کل ize kel رد – مسیر
فیسن fisen کسی که زیاد می چسد
تکه ناخون teke naaKhoon ۱ناخن انداخته ۲لفظی در مقام مقایسه و تحقیر
بییته خاخر bayite KhaaKher خواهر خوانده
سو راغون sooraaghon روغن نذری
زارخار zaar Khaar ۱به اندازه ی کم به مقدار کم ۲به سختی زندگی کردن
دهان لوچه dehaan loochche خمیازه – دهان دره
پئی ورزا paei varzaa گاو نری که منفرد برای شخم زدن مورد استفاده قرار گیرد
تلاشا telaashaa مرتعی در روستای شیرنوا ی کتول
دچسبانین dachesbaaniyen چسباندن
میل رادکان mile raadkaan میل رادکان با سی و هفت و نیم متر ارتفاع در کوهپایه های استرآباد ...
خاب نما khaab nemaa خواب نما – خواب نماشدن
دزنون dez noon سه پایه فلزی
خبر کش Khaber kash خبرچین – جاسوس – سخن چین
جرت بخاردن jert beKhaarden جر خوردن – از هم گسستن
بخش baKhsh سرنوشت – بخت – اقبال
نماشن پنجه nemaashon panje دم غروب
تورنه toorne ۱توده ابر سیاه ۲شعله ی آتش – حرارت طاقت فرسا ۳تندر
تیرنگ tireng قرقاول
هاتل بن haatel ban ۱دو چیزی که اتصال کمی به هم داشته باشند تماس نه چندان محکم ...
گوش پپک goosh papak درد و ورمی که در گوش پیدا شود – اریون
خال پوش هکاردن Khaal poosh hekaarden ۱پنهان کردن در میان شاخ و برگ
بچفیین bachefiyen مکیدن – مک زدن
بلبلی bel beli زردآلو
بیغاری bighaari بیگاری – کار بدون مزد که انجام آن غالبا با اجبار و تحمیل ...
شیر پنیر shir panir گیاه پنیرک – از تیره ی پنیر کیان
وردهاکردن vard haaakerdan جا به جا کردن اسب ها در شخم و خرمن کوبی جهت پیشگیری از خستگی ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۴۹۱
mod_vvisit_counterديروز۷۱۰۵
mod_vvisit_counterاين هفته۱۳۳۷۴
mod_vvisit_counterاين ماه۱۶۶۴۶۶
mod_vvisit_counterجمع۱۳۷۷۹۳۶۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني