مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
دپاتن depaaten پاشیدن
چارفی chaarfi جوهر نوشتاری
سال مزیر saal mezzir ۱کارگر سالانه ۲کارگری که براساس قراردادی عرفی و در برابر ...
بالا دوش baalaa doosh سمت بالا
گلیجان golayjaan از بخش های مربوط به شهرستان تنکابن
نسرون nasroon شکارگاهی در ییلاقات بندپی بابل
رف raf ۱تاقچه ای که در بلندی باشد ۲برطرف شدن
پش گردن pesh gerden گلو
گیری giri واحد سطح معادل با ۱۰۰۰۰ مترمربع برابر مقیاس محلی شرق مازندران ...
تلاجو talaa joo از توابع کلارستاق چالوس
روشناس rooshanaas سرشناس – مشهور – پرآوازه
پرام گو poraam goo ۱گاو بی شیر ۲گاو بی گوساله ۳مرتعی در کوهستان عباس آباد تنکابن ...
شیوا چملی shivaa chammeli
شوک shok گوست راسته ی حیوان
ازال ezaal خیش – گاوآهن
نوده node ۱از روستاهای علی آباد کتول ۲از توابع دهستان چهاردانگه هزارجریب ...
بنگا bengaa ۱سرنهر ۲محل بستن نهر جهت هدایت آب آن به شالی زار
تلارس telaares گیاهی با ساقه ی بند بند و برگ سوزنی – دم اسبی
کدوقله kadoo ghalle خورشت کدو
کمردن kamerdon گاو سیاهی که کمرش به رنگ سفید باشد
شپور shepoor شیپور – بوق
پره pere ۱پس فردا ۲این همه – به این زیادی
هزارتخم hezaar toKhm ۱فردی که برای رسیدن به اهدافش هرکاری انجام دهد ۲نوعی دشنام ...
لار اوسر laar o sar ۱نام دهکده ای در کلارستاق نور و کجور ۲نام روستایی در عباس ...
کئی چلیک kaei chelik کدوی سبز کوچک و خورشتی
تورنگ toorang ۱قرقاول ۲نوعی گیاه
دبشات dabshaat اشیای نامرتب و درهم ریخته
آریه aarete چیزهایی عاریه ای که می توان به طور موقت از آن استفاده نمود ...
سنج و ساراج هکاردن senjo saaraj hekaarden تاراج کردن – غارت کردن
دس دکتی das daketi ۱ناتوانی – بیماری ۲نیازمندی
لاک تردین laak tardin خراط
تیرد tird بلند قامت
کف خری kaf Khori نوعی پرنده ی سفید مهاجر
تینا tinaa
بایس baayes بایست
تخم زئن toKhm zaan بذر افشاندن
کول هاکردن kol haakerden پوست کندن درخت – پوست کندن بعضی میوه ها مثل:گردو
پادنگ دنون paadang dannoon دندانه های پادنگ که تعدادی معادل یازده عدد و برخی مواقع ...
هم دوش ham doosh ۱هم کار برزگر در کشتزار ۲هم ردیف
اچر echer انحراف از مسیر اصلی
بینگوم bingoom بادنجان
پتی – بزئن peti bazoen مجرا و سوراخی را مسدود ساختن
شتل shetal ۱باران شدید ۲خیس شدن ۳گل و لای حاصل از باران شدید
غار میین ghaar mayein درخت یا هر چیزی که گره های بزرگ در تنه اش باشد
نتیجه natije بهره ی کار
ماقر maagher اعتراف
بندد کتن bend daketen ۱از میان رفتن ۲به دام افتادن ۳روی هم قرار گرفتن لایه های ...
تقری taghari مرتعی در روستای شیرنوا ی کتول
گلیک galeyak ۱آروغ ۲چهچه زدن درآواز
دزک dezzek ۱در باور،به دینان موجودی زنده است و سرمای زمستان زمان مرگ ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۷۲۶
mod_vvisit_counterديروز۷۰۹۶
mod_vvisit_counterاين هفته۳۷۹۰۹
mod_vvisit_counterاين ماه۱۰۷۷۲۹
mod_vvisit_counterجمع۱۵۱۷۸۰۳۳

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني