مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
هربر herre ber کج و کوله – راه غیرمستقیم
بری bari از انواع قرقی
پیازی piyaazi گیاهی خودرو شبیه پیاز
جابوردن jaa boordan ۱جا رفتن ۲فرو رفتن
سر به سر بویین sar be sar baviyen ۱تسویه ی حساب – پاک کردن حساب ۲روی هم قرار گرفتن ۳برابر ...
پی pey کنار
چن سال chan saal ۱سال های قبل ۲طی چندین سال
پیش دست pish dast ۱بشقاب ۲سبقت گرفتن در کاری
کم ملی کاردن kam mali kaarden بی اعتنایی کردن – بی توجهی کردن
کاکی مار kaaki maar نیلوفر صحرایی – پیچک صحرایی
لش lesh چرک بدن
زلتیکه zeltike فریاد – شیون گریه ی شدید
زندی zandi زناکار
آبندون کش aabendoon kash ۱ار توابع دهستان اندورود ساری۲از توابع دهستان میان دو رود ...
تیئن teyen ۱تابه ۲دیگ کوچک
داد رس daad res ۱فاصله ای برای رساندن صدا – صدارس ۲برنج زودرس
به وختی be vaKhti ۱بی گاه – بی وقت و موقع ۲ترس از جن زدگی و وحشتی که از باور ...
جم بخر jem baKher تکان بخور – حرکت کن
دسه چال dasse chaal ۱چاله ۲حجم ردپای حیوان ۳واحد حجم
کاند و شکاف هکاردن kaand o shekaaf hekaarden کاند و شکاف هکاردن
سر بیین sar beiyen برتر بودن و برتری یافتن
سیمش simesh مقدار زمین زیرکشت
اتاق – سر etaagh sar روستایی از بخش بندپی بابل
اسب – ماز asbe maaz نوعی مگس مانوس با حیوانات اهلی
کارد مله kaard male نام قدیم شهرستان کردکوی – کردمحله – از شهرهای غربی استان ...
تلپا telpaa ۱سیرکوهی ۲نوعی علف
پهناب محله pahnaab mahle از توابع دهستان گیل خواران قائم شهر
تن دکتن tan daketen ۱نزدیک شدن ۲سرشاخ شدن
کش دار kash daar
قاچ هکاردن ghaach hekaarden ۱ظاهر شدن متوالی در جلوی دیگران ۲قاچ زدن
پوزبند pooz band ۱پوزه بند ۲دست بند آهنی
نوتراش no teraash یکی از مشاغل کشاورزی در گذشته که شخص منحصرا به ساختن ناوهای ...
پشته چکن poshte chaken آرواره ی بالا
ایسا isaa اکنون – این روز و ساعت
پرتوشک per tooshek خزانه ی شالی زار که در اثر کود بسیار،خاک آن نرم شده و مناسب ...
خوردی موردی Khoordi moordi ۱ریزه میزه
پت pat ۱حرکت – جنب و جوش ۲پخته ۳پهن
غز ghez خشم غضب
لرخمن ler Khemen از توابع بابل کنار بابل
سوویهیر soovihayr سوراخ کوچکی که از آن نور به داخل بتابد
جاسنگین jaa sangin ۱جامه یا هدیه ی گران بها ۲پرافاده
پرپتی بزوئن parpeti bazooan پرپاتی بزوئن
سنگل sengel گردن افتاده – آدم مزاحم
پندیر بیج pandir bij پنیر سرخ شده در روغن همراه با تخم مرغ و سبزی جات معطر که غذایی ...
پاچک بزئن paachak bazoen ۱بی تابی کردن ۲دست و پا زدن
بیکن biken ۱پوزه بلند ۲آدمی که پوزه ی غیرعادی و نامتناسب و جلو آمده ...
میون مج mioon mej کسی که در میانه ی میدان قدم می زند در اینجا مراد میان دار ...
آبشکه aabeshke پنجره
یک پشت yak pesht ۱متحد – با هم ۲سر راست و مستقیم
سراغ seraagh ۱سراغ ۲نشانی

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۵۷۵
mod_vvisit_counterديروز۴۲۹۹
mod_vvisit_counterاين هفته۲۵۷۵
mod_vvisit_counterاين ماه۵۰۸۸۹
mod_vvisit_counterجمع۱۱۶۲۱۵۶۱

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني