مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
نتاشییه netaashiye نتراشیده
آ ست بکشیین aa sat bakshiyan آه سرد کشیدن
خرتو Kherto ۱مکان و موقعیت آفتاب گیر ۲آفتاب گرفته ۳نام مرتعی در پرتاس ...
گندال gandaal کسی که نسبت به رعایت بهداشت فردی بی توجه است
په دویین pe daviyen ۱پی گیر بودن ۲مواظب بودن
سیوا گر sivaa gar میانجی دعوا
ایارونیار ayaar o neyaar آشکار و نهان
جیکا علف jikaa alef نوعی علف هرز
کم مشت kam mosht از اندازه و میزان واقعی کم داشتن
خوشل Khoshal روستایی از دهستان زانوس رستاق کجور نوشهر
پرهادان par haadaan ۱به پرواز درآوردن ۲پره ی تلم را به حرکت در آوردن
قراخل gheraaKhel ۱از توابع بالاتجن قائم شهر ۲از دهات بابل
پچر pe char ۱مراتعی که ابتدا مورد چرای گوسفندان و سپس رمه های گاو قرار ...
به جبشی be jebshi ۱چندش نفرت داشتن ۲شخص بی نظم و کثیف
گرماری garmaari فلفل
چش دارسنی chesh daarseni پررو – دریده
رکاب rekaab ۱جای پا،در دو طرف بدن اسب ۲شال کشتی گیری سنتی
کپور kapoor کپور نوعی ماهی دریای خزر
دود کل dood kal حرفی را برملا کردن و افشا کردن
کوک پر بیئن kook per bien
لوچه پیچ loche pich اشاراتی که بین دو نفر برای تکذیب حرف شخص ثالث با لب و حرکات ...
اتاق – سر etaagh sar روستایی از بخش بندپی بابل
چسبندوک chasbendook چسبناک – بسیار چسبناک
کجیک kajik وسیله ای در دستگاه نخ ریسی قدیمی
اسا assaa ایستاده
لمه سو lame soo نمدمال
پتی – نون pati noon نانی که آرد آن از برنج تهیه شود – نان برنجی
وسی سر vessiye sar از توابع خانقاه پی قائم شهر
په وست pe vest پیوسته – مدام
ججل jajel جای انبوه از درخت و درختچه
هاسیس haasisi ۱فرسودن پارچه در اثر ساییدگی – سوراخ شدن پارچه ۲سست
بنسکو beneskoo از بنیاد – از ازل – از آغاز
پیندیک pindik ۱ناخنک ۲وصله ۳اندک ۴نیشگون
سفال سر sefaal sar ۱بامی که سفال پوش باشد ۲بالای بام
اینک را – اونک را inak raa ownak raa نوعی بازی که در آن بازیکنان به ردیف نشسته،پاهایشان را دراز ...
چروک cherrook شاشو
چال فت هکاردن chaal fet hekaarden پنهان کردن – مخفی کردن
گلتج gal taj کسی که همیشه دور از خانه است
تله تا tale taa نخ مخصوص تله ی پرندگان که از دم اسب بافته شود
بمردنی bamerdeni ۱مردنی ۲ناتوان ۳در مقام کنایه:به افراد ضعیف و لاغر گویند ...
واز واز vaaz vaaz ۱گشاد گشاد – فراخ ۲بالا و پایین پریدن – ورجه ورجه کردن
په نمازی pe nemaazi عصرانه
په آ peaa ۱نهانی – پنهانی ۲خفیه گاه – محله پنهان شدن
وارش ببارسن vaaresh bebaaressen باران باریدن
انگه تا angetaa سبوس برنج
شیشپا shishpaa
شان shaan موم عسل
لافو laafoo دروغگو
چنکا chennekaa جوجه ی تازه از تخم بیرون آمده – جوجه
زید بور zid bover زود باور

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۰۹
mod_vvisit_counterديروز۷۱۸۷
mod_vvisit_counterاين هفته۱۰۹
mod_vvisit_counterاين ماه۱۶۳۷۲۴
mod_vvisit_counterجمع۱۳۵۷۹۶۸۹

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني