مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
لبک labek نوعی ماهی است
سزده بزوئه sezde bazoe در باور عوام به معنی دچار شدن به نحسی عدد سیزده – نوعی نفرین ...
هر هایتن har haaitan آویزان کردن
سگ سوار sag sevaar ۱ایستادن کبریت به طور عمودی در قابل بازی ۲فردی که در اسب ...
پلنگ پور paleng poor ۱کنام پلنگ – نهان گاه پلنگ ۲پور در اینجا به مفهوم کنام است ...
چا تیره chel tire تیغ آفتاب
سک لیم sake lim از انواع گیاهان خودرو که میوه ای سمی دارد
لخ لخ leKh leKh به آهستگی کاری را انجام دادن
دزدی هکاردن dezdi hekaarden دزدین
پلا دیگ pelaa dig
پادشامیر paadshaamir ۱منطقه ای میانه راه الیمسان به شیرگاه ۲روستایی در بخش بندپی ...
جور بویئن joor bavien ۱درست شدن – درست انجام گرفتن ۲به توافق رسیدن ۳متناسب بودن ...
کرش بکشین keresh bakeshyan کشاندن اشیا بر روی زمین
ورگه verge سوراخ داخل کوه که گرگ و وحوش دیگر در آن زندگی کند
سبیک سبیک بزوئن sebeyk sebeyk bazooan ول گردی کردن
کارتیجکلا kaartijkelaa ۱از توابع کیاکلای شهرستان قائم شهر ۲روستایی در شهرستان ...
پمار هاکردن pemaar haakerden قبل از دوشیدن شیر،گوساله را همراه مادر کردن
سخ چنه seKh chane چانه دراز
کرات – تپه keraat tappe از توابع بابل کنار واقع در منطقه ی بابل
تون بتون بویین toon betoon baveyan گم و گور شدن(نوعی نفرین)
خان علی آباد Khaan ali aabaad خانه ات را علی آباد کند لفظ و اصطلاحی انتقادآمیز
اصو dad حمله ی لفظی با صوت و نهیب
میان لا meyaan laa نام مرتعی در آمل
دپشوس dapshos پابند – گرفتار
چنگل ماست changel maast
برین barin از روستاهای کوهسار فندرسک استرآباد
اوجابن oojaa ben ۱از محله های قدیمی شهرستان بابل ۲مرتعی در شرق روستایی کدیر ...
زیاک zeyaak نوعی پرنده
تونگلی – دار – داز toongeli daar daaz داسی که دماغه ی بلند و نوک تیز دارد
جمام jemaam کوفتگی و خستگی ناشی از عادت نکردن به کار
رزم razem به کار و حرکت درحال پیشرفت گویند
دلربیئن deler bien
سر کارک sar kaarek قطعه ی چوبی در بالای در که در سوراخ فوقانی جای گرفته و نگه ...
چپرکاتی chaper kaati نردبان یک پایه ی گالشی و چوپانی
سیرخ sireKh مغرور
تیم و تار بویین timo taar baviyan ۱تاریک و تیره شدن هوا ۲پراکنده شده
ده دم dedem
شم کئو sham kaoo ۱رنگ کبود ۲در گذشته رنگ عزا و سوگ بوده استشم کئو در حقیقت ...
دکوشانیین dakooshaaniyan خاموش کردن
بیجار bijaar زمین شالی
پنبه دیک panbe dik نوعی سبزی خودروی صحرایی
جیره جیره هکاردن jirre jirre hekaarden آواز جمعی پرندگان
ترک تیریک terak tirik صدای شکستن تخته و برخوردن چیزی به حلب یا مشابه آن
واشکا vaashkaa مزرعه ی کاشت علوفه
کله کو kalle ko نوعی راه رفتن که شخص به اشیای روبرو و زیر پایش بی توجه باشد ...
هامیز haamiz نوعی گیاه
پلو کا palookaa آخور – محل کاه و علف و علف دام در طویله
تب کا تب چو tab kaa tab choo وسیله ی بازی:توپی کوچک(به اندازه ای که در مشت جای گیرد)و در ...
بالا – چونه baalaa choone آرواره ی بالایی
تنر tener برای تو

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶۳۵۸
mod_vvisit_counterديروز۵۷۷۸
mod_vvisit_counterاين هفته۱۲۱۳۶
mod_vvisit_counterاين ماه۱۶۵۲۲۸
mod_vvisit_counterجمع۱۳۷۷۸۱۲۷

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني