مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
تجن tejen ۱نام رودخانه ای در شهرستان ساری که از کوه های البرز سرچشمه ...
سازنه چی saazenne chi ۱نوازنده ی سرنا ۲نوازنده
چلیک ماره کا chelik maare kaa از انواع بازی های بومیاین بازی شبیهعروس بیارده کا است با ...
خانه خا Khaane Khaa ۱میزبان – صاحب خانه ۲خودخواه
ریش بنی rish beni دوشاخه ی چوبی درخیش جهت تنظیم شخم – وسیله ای در گاوآهن برای ...
کاتک kaatek ۱کتک ۲چماق
پش انداز pash endaaz
آسانه aaszzne است
هشتی هوشتی hashti hooshti ۱چشم و گوش باز شده ۲کودکی که تازه چشم باز کند
کل کش kal kash سرک کشیدن به جایی
مروک مروک morook morook صدای خوردن نان خشک – صدای جویدن دانه های سخت در زیر دندان ...
پیش مئو pish mao اذیت کردن و به بازی گرفتن
زاغ مرز zaagh marz از توابع قره طغان شهرستان بهشهر
جرن jaran گیاه کلاه میرحسن – بوته های پرپشت شبیه گون که محل رویش آن ...
کله شق kalle shagh سرکش – کله شق
چکه chake کنار و گوشه
دغله deghle تیرهای کوتاه چوبی ساختمان
زغال گرک zoghaal garak صعوه که نوعی پرنده است
آزادگون aazaad goon از روستاهایی بابل
مغز maghez مگس
میاندو meyaando در این میان – در وسط کار
تساکله tosaa kale جنگل توسکا
کلم کوپر kalem koopper بوته زار
کلاش kelaash خارش
ممر mamar جوی هدایت کننده ی آب برای آبدنگ
سوم sevvem سوم
لد بزئن lad bazoen هم زدن – گرداندن
بیله ماغ bile maagh خورشتی از روغن،آرد،تخم مرغ و دانه ی انار
شش پر shesh par چوب دسته بلندو محکمی که بر لب آن شش زایده ی کوچک باشد – چماقی ...
پنگا pengaa گرمای زیاد
زار خاری zaar Khaari ۱اندکی – کمی ۲به زور – به سختی
اشتاک – وشتاک eshtaak veshtaak بازیگوشی و ذوق و شوق نوزاد،موقعی که کسی او را به بازی گرفته،نوازش ...
هور هور hoor hoor ۱گریه کردن – اشک ریختن فراوان همراه با فریاد و ناله ۲صدای ...
گوک کشت gook kesht ریسمانی که با آن گوساله را به پای گاو بندند تا هنگام دوشیدن ...
مواجب mavaajeb دستمزد
بائو baaoo انبوه بودن محصول درخت
نظر بنه دوآ nazar banne dooaa دعای رفع چشم زخم
خجه Khajje خدیجه
دسه مجی dase meji
سنه سو sene so سینه خیز
سیابنه siyaa bene زمینی که هنگام بارش برف،بر آن برف نمانده و سطح زمین پیدا ...
لاک کتل laak katel صندلی چوبی که در شالی کاری جهت کندن جوانه برنج از خزانه مورد ...
لاک تاش laak taash ۱مرتعی در پرتاس ولوپی قائم شهر ۲از توابع گیل خواران قائم ...
کمر تنگ kamer tang تسمه ی پهنی که بر کمر ستور بندند
ویامه veyaame ۱مرض ساری،بیماری ناشناخته ۲بهانه جویی
کلاگر سره kelaagar sere از توابع بندپی بابل
امسه amesse برای ما
او وک oo vak ۱قورباغه ی آبزی
جان کنی jaan kani ۱زحمت کشیدن ۲جان کندن
پرز paraz پرز کرک

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۹۶۱۲
mod_vvisit_counterديروز۱۳۰۱۹
mod_vvisit_counterاين هفته۲۲۶۳۱
mod_vvisit_counterاين ماه۱۸۷۸۶۷
mod_vvisit_counterجمع۱۶۲۸۸۸۳۶

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني