مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
بردن borden رفتن
لته late باغچه – باغ کوچک و محصور که بیشتر برای سبزی کاری و صیفی کاری ...
کور انگوشتی koor angooshtey انگشت کوچک
روش roosh ۱پسوند فاعلی به معنی فروشنده ۲سپیدرو ۳چوبی که با آن شیر ...
اسر assar دوباره
تارم پشت taarem pesht از ارتفاعات بخش یانه سر واقع در هزارجریب بهشهر
تل رودبار tel rodbaar رودخانه ی گل آلود
گت چله gat chelle چله ی بزرگ – چهل روز اول زمستان
یکه – یکه yakke yakke ۱گاهی اوقات ۲تک تک
ازال آهن ezaal aahen بخش نوک تیز و فلزی گاوآهن
بپجیین bapejiyen پختن
شو سری sho sari به هنگام شب
جمالدین کلا jemaaldin kelaa از توابع دهستان نرم آب دو سر ساری
بهار کار behaar kaar کشت بهاره
تلوار سر telvaar sar محدوده ی طویله – طویله
گلا galaa نام قلعه ای قدیمی که ویرانه های آن در دهکده ی بالا واز ناییج ...
موره moore ۱ناراحتی ۲مویه کردن
نفنو nafnoo از دهکده های متروک و قدیمی فخر عمادالدین واقع در استرآباد ...
سمج semej ۱سمج و مزاحم ۲پرتلاش – تلاش گر
بال بن بییتن baalbenbayten از فنون کشتی بومی استپس از اعلام بازی که توسط میاندار انجام ...
وامه vaame بهانه
پلت هاله pelet haale از توابع دهستان سه هزار تنکابن
داد والب raad o alb تندرو آذرخش – رعد و برق
سنگ چینه sang chine دیوار سنگی
درنگ dareng آویزان کردن
بتجان batejaan بران – بتاز
جغجغانی – دله jeghjeghaani dele وسیله ای در کارگاه بافندگی که به اندازه ی کف دست استوسط آن ...
پینسکو pines koo نام رشته کوهی میان مازندران و سمنان که شکارگاه نیز می باشد ...
نون نرمه oon narme خرده نان
جزبازی سکه ای joz baazi sekkeI نوعی گردو بازی با سکه
تالم talem به هرز رفته – هدر رفته – به یغما رفتن محصولات جالیزی
پلغوره pelghoore استفراغ
شم و شور shom o shoor شام غذای شب
سرجر اینگه sarjer inge سر به زیر – کسی که خجول و سر به زیر است
رسمان resmaan ۱ریسمانی که با آن شاخ گاو و گوساله را بندند ۲طناب
هوکا hookaa از ادوات وجین مزارع – فوکا
کور اسبیج koor esbij تنگ چشم
گوشت و گل کاردن goosht o gel kaarden
گال مخ gaal meKh ۱میخی که به دیوار کوبند و روی آن چیزی آویزند ۲میخ آهنی بسیار ...
سراقوچ seraa ghooch از انواع کلاه زنانه
نغان noghaan پرورش کرم ابریشم
پلنگ آرام paleng aaraam مرتعی در روستای شیرنوای علی آبادکتول
قه gheh کودن – بی استعداد
گو چش go chesh درشت چشم
لته مرز late marz مرزهای بزرگی که قطعات زمین را از هم جدا کند و محل آمد و رفت ...
والک vaalak نوعی سبزی کوهی
کش کلا kosh kolaa
بجمسن bajemessan جنبیدن – آغاز تلاش و حرکت نمودن
شام مل shaam mal غروب – هنگام شام
چرخ charKh باز عقاب ماهیگیر

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۴۳۸۱
mod_vvisit_counterديروز۸۳۵۱
mod_vvisit_counterاين هفته۴۳۸۱
mod_vvisit_counterاين ماه۱۸۱۲۴۵
mod_vvisit_counterجمع۱۴۱۸۱۵۴۰

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني