مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
چو به چوهاکردن choo be choo haakerdan نزاع دسته جمعی که با چوب صورت گیرد
په کینگی pe kingi به پشت – به سوی پشت – عقب عقبی
فل بییاردن fel biyaarden ۱برانگیختن ۲برار از مسئولیت
از نقس az anghas ۱عمدا –از روی قصد و اراده ۲برای شوخی و تفنن
شاق تک بنگتن saaghe tek bengetan ۱بلند کردن با نوک شاخ ۲با بی اعتنایی کسی را از سر راه برداشتن ...
کورم کلاچ kooram kelaach ۱بی محابا حمله آوردن – دیوانه وار به چپ و راست زدن ۲نوعی ...
پلنگ غز palange ghez خشم و کینه ی مزمن به شیوه ی انتقام جویی پلنگ
شکه shekke ۱شقه نیمه ی لاشه ی حیوان ۲رشته
قجیلک ghajilak قلقلک
زننا zanenaa گاو شاخ زن
بلم balem موم سیاه رنگ
خاشکه کاری Khaashke kaari محصولاتی که بدون نیاز به آبیاری کردن کشت شوند
یه لو ye loo تک بیضه – فرد تک بیضه
پتک – بزئن patek bazoen نوعی گل اندود نمودن سقف،تخته ها به صورت ضربدری به سقف میخ ...
حموم تون hammoom toon گلخن حمام
جلوکش jelo kash ۱بز پیش رو در گله ۲پیشرو
آماده گردین aamaada gerdeyan آماده شدن حاضر شدن
پیسو pisoo خرد کردن و هموار کردن کلوخ
بکشتن bakoshten ۱کشتن ۲خاموش کردن
پس و پیش بشین pas o pish basheyan پس و پیش رفتن – جلو عقب رفتن
بی bi ۱بدون ۲دلال
خربزه کله Kharbeze kele ۱محل نشای خربزه ۲بوته ی خربزه
قشکه ghashke اسب پیشانی سفید
لار laar آزاد – بی بند
خاچکن khaachken مرتعی دارای قلعه ای خرابه بین روستاهای کدیر و کدیر سر واقع ...
دمیرسن damiresen خاموش شدن
کوک kook ۱سرحال – سر حال بودن ۲اتلاف وقت
شیتونک چو shytonak cho چوب کوتاه تله ی پرندگان که نقش ضامن تله و به دام انداختن ...
لمچ lamch ۱گونه – لب و لوچه ۲دهان
مایی گو maayi go ماده گو
در و پیکر dar o peykar ۱در و پنجره ۲در و دریچه
شارگ shaa rag شاه رگ – ورید
له له شیرین lale shirin نیشکر
ختیار لنگ Khetyaar lang گیاهی است وحشی شبیه به اسنفاج
رت بکشیین ret bakeshiyan ریختن و پراکنده کردن بار به هنگام حمل در اثر بی احتیاطی
بهره bahre آبراه های که آب را در شالی زار از کرتی به کت دیگر هدایت کند ...
نئب تری neeb teri نئب تری
بیدسن bidesson جایی که درخت بید در آن جا به فراوانی روییده باشد
کلاچین kelaachin ۱فریبنده – حیله گر ۲صدف
سه دار se daar درخت سیب
لستر lastar آهسته تر – یواش تر
هبلاته heblaate ۱میوه ی چروکیده شده و خشکیده ۲پژمرده
اه eh آه بلندی که همراه با صدا از نهاد انسان برخیزد
چپ چپ هشائن chap chap heshaaen چپ چپ نگاه کردن
جاکت jakat جا افتاده
گنده جارو gande jaaroo نوعی علف هرز شبیه درمنه یا گندواش
کولی گری kooli gari نوعی ماهی
عالی زمین aali zamin نام آبادی از دهستان لاله آباد بابل
گسن توده gedan toode بچه های خردسال چوپانان که به همراه الاش ون ها گوسفندان را ...
کله شیر kale shir چوبی سرکج که از آن جهت جا به جا کردن آتش استفاده کنند

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۰۵
mod_vvisit_counterديروز۳۲۹۲
mod_vvisit_counterاين هفته۱۴۷۲۵
mod_vvisit_counterاين ماه۱۳۶۸۳۳
mod_vvisit_counterجمع۱۳۵۵۲۷۹۸

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني