مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
سیمه sime دمل چرکین
دبوشه dabooshe ۱پرپشت ۲باشد
تناس هکشیین tenaas hekeshiyen دراز کشیدن
بخاس baKhaas بخواب
چارسوق chaar soogh روستایی از دهستان میان بند نور
ورگ varg برگ
مل در mal dar درب جلوی آغل که با سرشاخه ی درختان درست شود
پورهچین poor hechiyen ۱چین خوردن – چروک برداشتن ۲ناصاف گستن سطحی صاف
غاند بویین ghaand baviyen پنهان شدن
کافر خاک سر kaafere Khaake sar مکانی در نزدیکی روستای لیند آلاشت
لملک lamlok پر لبریز
برویجان boorijaan فراری بده
بترشییه batershiye ۱ترشیده ۲تخمیر شده
زق زق zegh zegh التهاب درد – زق زق
میم – رغن – هکاردن mim reghon hekaarden جایی از استخوان دردناک بدن را با موم و روغن مالیدن – مالیدن ...
سرخن sorKhon اسب سرخ رنگ
دمرو dameroo کسی که با صورت روی زمین افتاده یا خوابیده باشد
اشکه eshke ۱پنجره ی کوچک ۲پشته و توده ی برگ و شاخه ی درختان
اوجی آباد ooji aabaad روستایی از دهستان هرازپی آمل
پرکن perken ۱تکه،بخش ۲واحد شمارش آبادی و اجناس ۳بسیار کثیف
خر تمبه Khertembe خیلی چاق
کتلوم ketloom دوک پشم ریسی
بنه bene ۱باشگاه ۲آغل
وایره vaayre بادی که با خود باران آورد
چشمین cheshmin گاوی سرخ رنگ که چشمانی زیبا داشته باشد
بی beye برو
تف تفه taf tafe له له زدن از گرما یا درد
پله هاکردن pele haakordan پیله کردن – سماجت کردن – بهانه جویی کردن
لاپاشمه laapaashme گشاد و شل
پتک پتک بوردن petek petek boorden پاورچین پاورچین رفتن
پش غم پی غم ghem pey ghem pesh ۱پیغام فرستادن و دریافت کردن پیغام ۲به اشکال مختلف پیغام ...
کرشت karasht نام دشتی در مرتع هلیشت واقع در سوادکوه
زمبر zamber وسیله ای تخته ای جهت حمل و نقل مصالح ساختمانی که به وسیله ...
گندلیک gendelik غلت خوردن
پی روزا pay roozaa پریروزها – روزهای پیشین
چل کر chel kar کوزه ی روغن از جنس سفال
توبزئن to bazoen تابش طاقت فرسای خورشید
چاچ نیک chaach nik گنجشک خانگی که در فصول سرد زیر چاچ خانه های روستایی جا خوش ...
لوک lok شتر کم مو
چارخشت chaar Khesht محل زایمان زائو در خانه که به روش قدیمی انجام پذیرد
جئوکلاس jeo kelaas نان جوی محلی
گل مموشک gol mamooshek گل بنفشه
ادام ادامی edaan edaamey قناعت در مصرف خورشت
موجیک moojik مژه
واخ vaaKh ۱صوتی است که هنگام درد گویند ۲افسوس
سر در بیردن sar dar beyardan ۱تولیدمثل کردن ۲از اقران و امثال پیشی گرفتن – قابلیت رقابت ...
زنجیل اشکنک znjil eshkenek نوعی پرنده از خانواده ی گنجشک
پتو هاکردن petoo haakorden چپاندن
جن نگ jon neg دستگیره ی ساده ی چوبی که به پشت در نصب کنند
نالش هکاردن naalesh hekaardan ۱ناله کردن ۲شکوه و شکایت کردن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۴۹۶
mod_vvisit_counterديروز۳۴۹۹
mod_vvisit_counterاين هفته۹۱۵۶
mod_vvisit_counterاين ماه۶۴۸۳۵
mod_vvisit_counterجمع۱۱۹۱۰۹۸۷

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني