مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
دبه انجیل dabbe anjil
وستن vastan بستن
ارغم arghem گردوی کوچک و سر و ته صافی که در بازی مورد استفاده قرار گیرد ...
خاد به خاد khaad be khaad خود به خود
سرخ بینی serKhe bini میوه ی درخت انجیلو که جهت تغذیه ی دام استفاده شود
شانه بند shaane band از توابع دهستان دابوی جنوبی آمل
پا دنگ تیر paadang tir تیراصلی پادنگ
پلی – خالی – هکاردن pali Khaali hekaarden ۱به یک سو کشیدن ۲پهلو و کمر چهارپایان را جهت به زمین انداختن ...
نقره داغ noghre daagh ۱جریمه ی پولی ۲تنبیه سخت
نخون پشتی naKhoon peshti گونه ای گل بومی
خل Khel ابله – خل –دیانه – آدم سبک عقل
گاگور gaagor نوعی شیپور که از پوست درختان تهیه شده و جهت خبررسانی مورد ...
ا هاری o haari اوداری
خدخدکا Khed Khedekaa پارتی بازی – باپایمال کردن حق دیگران از افراد فامیل حمایت ...
ارنج orenj ماهی خزری از راسته ی کپور ماهیان
کالیم kaalim از توابع خانقاه پی واقع در منطقه ی سوادکوه
آفتاب مار aaftaab maar هنگام غروب شام گاه
جورف jooref جوراب
هدهر hade her داد و ستد
وله ول vale vel کج و کوله
جک جاهل jake jaahel اوباش
ایتون itoon اینجور – این طور – این گونه
پائین مرزناک paaein marzanaak نام آبادی از دهستان بابل کنار بابل
باد رمند baad ramend ضد نفخ
دپیچییه depichiye ۱گلوله شده – پیچیده ۲نشیمن
قیشت ghisht برش تند و ناگهانی – سریع بریدن
زپه zeppe خیلی کم
زرد آویج zard aavij نام مرتعی در آمل
گنک gonek چانه ی خمیر که برای پختن نان آماده باشد
بچوک bechook خرد – کوچک
دوازده خال devaazda Khaal گوزن دوازده ساله
نل nal نعل
تا تیپ هاکردن taatip haakerdan ۱آرایش کردن ۲آراستن لباس و هیأت ظاهر اشخاص خاصه کودکان
نون ساز noon saaz چوب مخصوصی که با آن خمیر را پهن نمایند
تون بتون بویین toon betoon baveyan گم و گور شدن(نوعی نفرین)
دسور هایتن dassoor haayten فرمان گرفتن
هره پاک hare paak از توابع هرازپی جنوبی شهرستان آمل
تنه بزئن tane bazoen تنه زدن به کسی
برکر barkar پلاتنچه
اشکل eshkel ۱ران – استخوان ران ۲بستن سرگاو به گونه ای که نتواند از شاخ ...
شکل دار shekeldaar کسی که با همراه داشتن پرده ای از صحنه های عاشورا مداحی کند ...
تنه tene مال تو – برای تو
پشته وند peshte vand پشتیبان
ادام ادامی edaan edaamey قناعت در مصرف خورشت
سیانفت siyaa naft سیاه مانند نفت سیاه
پتی peti ۱چیزی را به زور فرو کردن – هل دادن،فرو کردن ۲پارچه ی کهنه ...
خبر بر Khaber bar پیام بر – خبررسان
شور برده shoor borde ۱کوتاه شده ۲کوتاه شد
تقربند taghar band طناب مخصوص تقر را تقربند گویند
زال دره zaal dare از توابع دهستان خانقاه پی سوادکوه

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۹۶۳۸
mod_vvisit_counterديروز۱۳۰۱۹
mod_vvisit_counterاين هفته۲۲۶۵۷
mod_vvisit_counterاين ماه۱۸۷۸۹۳
mod_vvisit_counterجمع۱۶۲۸۸۸۶۲

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني