مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
تلب taleb میل جنبسی مادیان به یابو
پی بوردن pey boordan تعقیب – پی گرد
غزل ghazel اسب سفید
لارت و پارت بویین laart o paart baviyen پاره کردن – چاک دادن
شدببیین zed babeyan دشمن و مخالف شدن
قیش gheysh چرم کمربند چرمی
هرته هرته herte herte مرتب خندیدن – خنده ی پشت سرهم
مرده لیک merde lik ۱لاغر و مردنی ۲مرده ریگ – ماترک
مقری کلا moghrikelaa از توابع بابلسر
گلپا gel paa گاو یا اسب با پاهای سفید و بدنی سیاه
راست بیئن raast bien ۱به حقیقت پیوستن موضوعی – درست در آمدن ۲درست بودن خبری ۳برخاستن ...
هشته heshte ۱دو گاوی که برای شخم به هم بندند ۲جفت – لنگه ی هر چیز ۳یک ...
پاک دیم paak dim ۱همگی ۲به طورکامل
نوسربند noo sar band نام مرتعی در آمل
غوزمه غوزمه ghoozme ghoozme خوشه ای – خوشه خوشه
تلاشی talaashi جمع آوری تتمه محصولات رها شده کشاورزی از سوی افراد کم بضاعت ...
برمه – بیاردن berme beyaarden گریاندن
وگ vag ۱کلیه – قلوه ۲قورباغه
چکل پشو chekel pesho زیر و رو کردن
در دینگوئن dar dingoen بیرون انداختن
تش داشتن tashdaashten شتاب در کاری
گل کالی gal kaali لانه ی موش
خلنگ Khelang چنگک چوبی برای چیدن انار و کشیدن شاخه به طرف پایین
واز مار vaaz maar گوسفند تازه زاییده
خشکه کاری Kheshke kaari کشت دیم
مال خاست maal Khaast از توابع چهاردانگه ی سورتچی ساری
امزه amze حالت قوسی شکل کرهای شالی در بخش زیرین کوپای برنج
کوره چش koore chesh کوره چش
ریک شور rike shoor شستن برنج و امثال آن به نوعی که ریگ های موجود در آن خارج شود ...
چغز cheghez گره های روی چوب و شاخه ی درخت
توابع tavaabe از تقسیمات قدیم تنکابن – شامل دو هزار و سه هزار تا سادات ...
درجا darjaa ۱زود – سریع ۲ثابت
بسوزندیین basoozendiyen سوزاندن
چوک – چوک – زن chook chook zan مرغ شب آویز
تخرم toKhorem بخار
هل hol ۱عجله – شتاب ۲تکان
گرس چله gors chele
شاق بشکنین shaaghe beshkeneyan
لات مله laat mele از توابع رامسر
یک پلی دکتن yek pali daketen یک پلی دکتن
هیل hil گشنیز
جه je پسوندی است معادل از – به – جا و غیره
دکل کش کشی dekal kash kashi دو شاخه ی تیرکمان بچه ها
شیخ پر sheyKh par نام قسمتی از زمینهای کشاورزی دشت سر آمل
کاشم kaashem خزه ای که روی درخت می روید
تاش گرد taash gerd مرتعی در منطقه ی کوهستانی عباس آباد
پشته پشته peshte peshte ۱گروه گروه ۲بیش از اندازه – بیش از حد
سدا ره بییتن sedaa re baiyten شنیدن صدا
میدون سر midoone sar از توابع بالا تجن قائم شهر
پشنک pashshonek

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۸۵۷
mod_vvisit_counterديروز۳۳۳۴
mod_vvisit_counterاين هفته۱۸۳۱۹
mod_vvisit_counterاين ماه۴۵۸۷۲
mod_vvisit_counterجمع۱۱۶۱۶۵۴۴

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني