مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
زالیت بردن zaalit borden له شدن با پختن بسیار حالتی که برنج بیشتر از اندازه ی معمول ...
ترکی terki ترکی
رو دنگوئن roo dengooen ۱ رو دنگوئن ۲ رو دینگوئن
توتونی too too ni آتش خانه حمام
شی shi باران نرم
روئد هکاردن rooed hekaarden روی آوردن
دوکل dokkal دوشاخه
جیک جیک jik jik ۱از اصوات – صدای جوجه ی پرندگان ۲ساکت – آرام ۳صدای مبهم ...
کلیتن kelayten رد پای کسی را یافتن
جز رش joz rosh ۱کسی که با چوب بلند گردو را پایین بریزد ۲چوبی بلند برای چیدن ...
گنس gans منگ گیج
کیلون kilon پستان گاو
دمس په demes pe ۱گالش جوان ۲مراقب گوساله
کله خار kalle Khaar ۱نوعی نفرینبه زنی گویند که چندبار شوهر کرده باشد و هربار ...
اغنه کش aghnekash مرتع و جنگلی در جنوب روستای کدیر نوشهر
ور به ور var be var پهلو به پهلو
بنه بن banne ben ۱نام روستایی در حوزه خانقاه پی سوادکوه ۲نام مرتعی در حوزه ...
بوجاری boojaari بوجاری کردن حبوبات و قلات
لسک لسک lasek lasek آهسته آهسته
من ملک menmelk از توابع گلی خواران قائم شهر
په گسی pe gesi پس گردنی
این چیه in cheye چیستان
ایز iz ۱نشانه – ردپا ۲حقیقت و کنه مطلب
پش مجی pash meji هزارپا
ناشتایی naashtaai ۱صبحانه ۲غذای مختصر برای رفع گرسنگی
اوزینه oozine روستایی در شرق گرگان و متصل به آن
سوز سرین sooz sarin سرسبز
چش سیو گر chesh seyyoo gar ۱شعبده باز ۲حقه باز
ساق پیچ saagh pich پاتاوه
ویک ویکه زن vik vike zan نق نقو
کین دکته kin dakete ماندگار شده
شیر سوار shir sevaar از توابع گنج افروز واقع در منطقه ی بابل
تندسن tan dessen تارتنیدن عنکبوت
لوچک loochek لوچک
است ost ۱باردار حامله ۲کنایه از کم تحرک
ولیلا velilaa از توابع کسلیان قائم شهر
اموتن emooten آموختن
نتس نورییه netos navriye درشت هیکل و کم خرد
چغن cheghen گیاهی باتلاقی که با آن حصیر بافندنی مرداب
لاسبن laas bon نام مرتعی در دهکده ایوا از دهکده های میان رود بالای نور
بهار دم behaar dam ۱اوایل بهار ۲نزدیکی های بهار
گدانی godaani جای بدبو و متعفن
کالچه رود kaalche rood نام رودی در شهرستان کجور
هاله هاکردن haale haakerdan کج و معوج و نامتعادل شدن بار بر روی چهارپا
جغ هادائن jogh haadaaan فشار دادن – در تنگنا قرار دادن
کشی دمباله kashi dembaale ۱ساز و برگ اسب که بر روی اسب بسته شود ۲زمین وسیع
بسه bosse درمقام توهین و تحقیر،پاره شو(که کاربرد آن محدود بوده و جنبه ...
زور zoor ۱قدرت – زور ۲پهن اسب و خر،تپاله ی گاو گوساله که به عنوان ...
پیش تر pishter جلوتر
فلنگه دوستن felenge davestan گریختن – فرار کردن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۴۷۹۸
mod_vvisit_counterديروز۶۸۳۸
mod_vvisit_counterاين هفته۳۱۴۵۵
mod_vvisit_counterاين ماه۱۵۳۵۶۳
mod_vvisit_counterجمع۱۳۵۶۹۵۲۸

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني