مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
دمچ damech گوساله
بگرد bagerd ۱بگرد – گردش کن – دور بزن ۲جستجو کن
سگ هدائن sag hedaaen ۱بیهوده به جایی رفتن و جستجو نمودن ۲واداشتن سگ جهت حمله ...
کرک kerek ۱گلو،حلق ۲چوبی که پشت سر نصب کرده و در را محکم کنند – کلون ...
کریکه kerike
لاهک laahak گلوله ی پنبه – مجازا به معنی دانه های درشت برف
چاپشتی chaa peshti تنبلی
مسان mosaan مانند شبیه
او بنی oo beni ابنی – بن قل
بخاردل beKhaardel
آسته لوک aaste look آهسته
جان به سر بویین jaan be sar baviyen ۱به سر رفتن حوصله – به تنگ آمدن ۲بسیار عصبانی شدن ۳از جان ...
لو گاب loo gaab گاو بی شاخ
کلنگی شاخ kelengi shaaKh شاخ پیچ در پیج گوسفند
غزپه gheze pe از روی خشم و عصبانیت
راغون raaghoon روغن
بخوندسن baKhoondessen خواندن – آواز و ترانه خواندن
پوسه poosse
زرته زرته zerte zerte ۱گوز پی در پی ۲سخنان بیهوده گفتن ۳صدای پاره شدن پارچه
ونی پکر veni pakar ترشح خشک شده ی بینی – آشغال بینی
دل و ماره خار del o maare Khaar ۱ناراحت کننده ۲کسی که باعث ناراحتی و کدورت شود
آهنگرمله aahenger male از محله های قدیمی آمل
پیازی piyaazi گیاهی خودرو شبیه پیاز
تریجه بزوئن terije bazoen جوانه زدن
دل لرزه del larze ۱لرزش شدید ۲لرزش حاصل از ترس و توهم
براوری beraaveri برابری
سکچه وال sekche vaal کانال کوچک آب
جر دشنیین jerdesheniyen جر دشنیین
چنگ بویئن cheng baviyan ۱کز کردن ۲جمع شدن و بی حرکت شدن – فلج شدن
خاشکه چو Khaashke choo چوب خشک
دل بزه del baze دل زده
دمبه مجی dambe meji
امبور amboor انبردستی
لاپه پیت laappe pit درخت یا چوب پوشیده و شکاف دار و توخالی
بنه واز bene vaaz ۱پرورش طیور و دام ۲گاو یا گوسفند را به صورت شراکت به کسی ...
لچه ره ماتور هکاردن lochche re maatoor hekaarden اخم و تخم کردن
شودماله sho demaale پایان شب – اواخر شب
ایلاتی ilaati جوکی – کولی چادرنشین
بچخستن bacheKhesten ۱درگیری – منازعه ۲ناسزا گفتن
باهوت – باهوت baahoot baahoot شایعه – جار و جنجال بیهوده
کورمغز koor maghez نوعی مگس
اجر ejar ۱پرچین ۲نام منطقه ای کوهستانی در دو هزار تنکابن
چکال chak kaal ۱دیرشکن – گردوی دیرشکن گردویی که به راحتی از پوسته خارج ...
سگ لود لو sage lood lave دیگی است مسی که غذای سگ را در آن ریزند
کره دکتن kere daketen پافشاری کردن،اصرار نمودن
دره په dare pe کناره های دره
لنگ بکشیین leng bakeshiyen ۱پایمال کردن ۲جمع کردن پا
گلکی geleki گیلکیزبان مردم گیلان که به خطا تبری زبان ها را نیز با همین ...
هندک handak اندک – کم
کزدره kaz dare از مراتع لنگای عباس آباد

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۸۸۳
mod_vvisit_counterديروز۲۹۱۰
mod_vvisit_counterاين هفته۹۸۰۱
mod_vvisit_counterاين ماه۶۸۶۴۱
mod_vvisit_counterجمع۱۱۹۱۴۷۹۳

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني