مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
لو loo نام مرتعی در آمل
پولک ویهیر poolak veyheyr سوراخ دکمه
شتلپ shetelap صدایی که از برخورد کف دست با آب شنیده شود
انگه تا angetaa سبوس برنج
چنگلی changeli پنجه ی حیواناتی مانند:گربه و پلنگ که ناخن های تیز و بلندی ...
هم هادائن hamhaadaaan یاد دادن – آموختن
تپک tapak ۱کم – بسیار کم ۲آدم قدکوتاه و کوچک اندام
کات بزئن kaat bazoen فرش کردن سرشاخه های نرم و نازک در آغل،برای جلوگیری از رسیدن ...
نشوردی nashoordi نشستن – از روی عدم نظافت – نتیجه ی عدم نظافت
همر بردن hamer borden از نغمات موسیقی چوپانینام دیگر این نغمه،گله را بردن استاین ...
بالا – بود baalaa bood ۱بهره ی پول – اضافه بر قیمت ۲اضافه بر آن
تغک teghek ۱آواز قرقاول نر ۲حرف بیهوده ۳صدایی که خروس پس از پایان بانگش ...
اله – پر ale par از مراحل رشد برنج
سییو لینگ واش siyoolinge vaash ۱گیاهی دارویی که طب سنتی به عنوان سیاه سرفه مورد استفاده ...
ازتول azetool اتاق بزرگ
پی انبور pey anboor روستایی در کلاردشت چالوس
کوی kavi کدو
شفته shefte جوانه ی درخت
زنه زر zane zar ۱شیربها ۲نوعی توهین و ناسزا
شلپین shel pin گردنه ای واقع در راستوپی واقع در شهرستان سوادکوه
شو sho شب
ولارز velaarz نام قدیمی محمد آباد که روستایی در هزارجریب بهشهر است
درک وان darek vaan میرآب
تور toor ۱تبرکه با آن درخت برند ۲دیوانه ۳سرکش،نافرمان،حیوان رام ...
ترمی termi ۱زخم شدن لای انگشتان دست و پا ۲مه – ابر غلیظ همراه با باران ...
سوجون soojoon داغ – سوزنده
انجیلی گوشک anjili gooshek قارچی که پای درخت انجیلی روید
شابالو shaabaaloo از توابع راستوپی سوادکوه
سیا لنگ seyaa leng آگراس از انواع پرنده
جلمور jelemmoor ناآراسته و ساده پوش – آدم ساده
دله بریم dele berim داخل و خارج شدن
پنا penaa ۱پناه ۲حامی
سمبل sembel ۱باسن ۲ران
په جا داشتن pejaa daashten فاصله داشتن به ویژه فاصله ی میان ردیف درختان باغ
دس دله das dele ۱کف دست ۲دسترس
بل bel ۱دندان پیشین گراز ۲از روی تحقیر به دندان های نامرتب و جلو ...
لونگا loongaa درختی جنگلی
قرئل ghareol جوانه ی صیفی جات
الامن elaamen روستایی در نوزده کیلومتری جنوب باختری شهرستان علی آبادکتول ...
توبن too bon از توابع نشتای عباس آباد
هتوشتن hetoshten ضربه ناگهانی وارد ساختن
خرما کله Khormaa kale از توابع دهستان دو هزار تنکابن
سیاکئر siyaa koer گوسفند سیاه رنگ بدون گوش
آروس وار aaroos vaar مانند عروس با ناز و کرشمه
در وخت der vaKht دیرهنگام – دیر وقت
بن روز bene rooa از ازل
بلنگیین balengiyen لنگیدن
قب بزوئن ghab bazooan گاز بزرگ زدن – برداشتن لقمه ی بزرگ تر از دهان
کرسی سر لا kersi sar laa لحاف بزرگی که روی کرسی اندازند
بزمی رسن bez mi rasen ریسمانی که از موی بز درست شده باشد

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۴۱۳
mod_vvisit_counterديروز۶۸۳۸
mod_vvisit_counterاين هفته۳۲۰۷۰
mod_vvisit_counterاين ماه۱۵۴۱۷۸
mod_vvisit_counterجمع۱۳۵۷۰۱۴۳

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني