مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
کپوک kapook نام پرنده و مکانی در کتول
بور می boor e mi موبور
بنه bane ۱بیفت ۲بخواب
جر کلباد jarre koolbaad جر در لغت فارسی جای بریده،دریده و کنده را گوینددر زمان صفویه ...
غر غروک ghor ghorook آن که دائم نق می زند
تو بزه to baze تاب خورده
لنگه دوری lange doori مجمعه ی غذاخوری
زرج پلی zarej beli اردک مرمری
دب کیله deb kile نام نهری در کجور که آب روستای میخساز را به روستای پول می ...
به be ۱بو بویناک شدن ۲طعم
وجین vejin پاک کردن زراعت از علفهای هرز وجین
خل بویین Khale baviyen زیاد شدن
خون دونه Khon done هندوانه
گل اغوزک gelaghoozak فندق
خشکه ولگ Kheshke valg برگ خشک
دپوشیین dapooshiyen پوشیدن
بف کلا bef kelaa روستایی از دهستان چهاردانگه سورتچی ساری
جاورس jaavers گاورس:گرس ارزن زرد
روشنا rooshenaa روشنی
خییک Khiyek ۱نوعی بیماری مخصوص ماکیان که دچار گرفتگی صدا شوند ۲گیاهان ...
پاییزه می paaeize mi پشم پاییزه ی گوسفند یا بز
کتک بزوئن katek bazooen ۱نشان کردن ۲با کلوخ چیزی یا کسی را هدف قرار دادن
کتریم katrim از توابع بندرج واقع در منطقه ی ساری
کوپرپه koopper pe در اطراف بوته و تنه ی درختان
چاک دهن chaak dehon ۱دهان گشاد ۲آن که بسیار می گرید ۳فرد دهن لق
گن بموئن gan bemooen گند آمدن – گندیدن
زر zer زیر ته
روجین roojin پشته و توده ی شاخ و برگ درختان
هنیشت و پرسا henisht o persaa ۱نشست و برخاست ۲آداب دانی ۳تجربه اندوزی
ورگ ماس verge maas نوعی مگس
روز دکتن rooz daketan روز شدن
بخونسن baKhoonessan آواز خواندن
گالش تقویم gaalesh taghvim تقویم گالشی و باستانی تبرستان
خورد – آینه Khoord aayne آیینه ی جیبی
وخه vaKhe ۱بلند شو ۲نوبت نگهبانی شالیزار
کرمکا kermekaa سنگ قپان
کوت نیکه kot nike از مراتع نشتای عباس آباد تنکابن
دارمبه daarembe دارا سرمایه دار
جا بدائن jaa bedaaen ۱پنهان کردن – از دید خارج کردن ۲پس اناز کردن
رکا rokaa بلند و بالا و باریک
تیرنگ په tireng pe پرنده ای مانند قرقاول
بانجام – فرنگی baanjaam ferengi گوجه فرنگی
پوس تخت دنگوئن poost taKht dengoen poost پوس تخت دنگوئن
چو زن choo zan ۱کسی که در استفاده و کاربرد چوب در دعوا ماهر باشد ۲مزدوری ...
ارسیو – سر arsiyoo sar از توابع دهستان تالارپی قائم شهر
کاندو kaandoo زالو
لنگ تکه leng tekke نوک پا – با پنجه ی پا
هرت hert ۱بی قانون ۲جای بی قانون ۳تحریف عامیانه ی شهر هرات
روک سر rooke sar بلندی – فراز – بالا یال
گل تب بوس gol tab boos وسیله ای که با آن چای دم کنند

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶۸۲۱
mod_vvisit_counterديروز۶۹۴۴
mod_vvisit_counterاين هفته۵۶۷۸۸
mod_vvisit_counterاين ماه۱۷۳۹۰۲
mod_vvisit_counterجمع۱۶۵۲۲۳۴۹

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني