مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
دوئیشتن daishtan آب برداشتن از چاه یا چشمه
آهو دشت aahoo dasht ۱روستایی از توابع دهستان رستاق نوروجه تسمیه ی این نام به ...
مجک majek گاو شیردهی که گوساله اش مرده باشد
چو زنی choo zani چو+زنی – تکه ای سازی مربوط به سرنا است که توسط گودارها از ...
کتل بزوئن katel bazooen یاوه گفتن – حرف بیهوده زدن
سیب هدائن sib hedaaen ۱فشار آوردن – در تنگنا قرار دادن ۲نهیب زدن
دار اشنیگ daar ashnig سنجاب
گس ges ۱گردن ۲توجه کردن ۳گیسو
خوشت بخردن Khoosht baKherden یکه خوردن – تعجب
چس هاکردن ches haakerdan چس هکاردن
بابا گلمه baabaa golme روستایی از دهستان استرآباد جنوبی گرگان
بال – سر baal sar ۱بالای دست – بالای شانه ۲واحد اندازه گیری جهت تعیین مقدار ...
کبره kebre لایه ی چرک
رش resh زخمی که عفونت و چرک آن جاری شود – زخم عفونیعضو زخمی و ناسور ...
گفت goft ۱زخم زبان ۲حرف حسادت بار
چک چک chek chek ۱به هنگام ۲درست به اندازه ۳قطره قطره
پرکاله par kaale ۱واحد شمارش لباس،آبادی،ظرف ۲تکه،بخش ۳چیز کم
سی په sipe ۱از توابع کسلیان قائم شهر ۲دامنه
ال – بیرده al baberde زائو یا بچه ای که هنگام زایمان مرده باشد
اشکمیر eshkemir تیر وسط اتاق که زیر پلور گذاشته شود – ستون وسط بنا
عالی کلا aali kelaa از توابع چهاردانگه ی سورتچی ساری
کت عمر میچکا kat omar michkaa نام پرنده ی کمر گلی بزرگ
کلند kalend
بادام baadaam ۱کنایه از:گردویی که به آسانی مغزش جدا شود ۲بادام
سیم آچین sim aacheyan ۱ابری شدن آسمان ۲اخم کردن – رو ترش کردن
پیک پیک pik pik ۱آرام آرام ۲صوتی برای فراخواندن پرندگان
خرک جز بز Kharekjoz boz نوعی بازی
سچار sechaar روستایی از دهسان کوه پرات نور
هنیشتایی hanishtaaei ۱نشستنی ۲در حال نشستن – در وضعیت نشسته
بی چم دکتن bicham daketen ۱به دام افتادن ۲نامتعادل قرار گرفتن،در وضعیت دشواری گرفتار ...
دسیر dassir پارچه یا نمدی که برای گرفتن جسم داغ به کار رود
خاله رورو Khaale ro ro نوعی بازی
پشکول peshkool بزککاک
پولک را poolek raa سوراخ دکمه
آردک aardak سیب رسیده و نرم شده
فیه feye پا روی چوبی برای جمع آوری و بوجار دانه در خرمن کوبی
چنگ چلی change cheli افلیج
گاودم لافند gaavdom laafend طناب بافته شده از موی دم گاو
سر اوداریگر sar o daarigar سرآبیار – سر میراب
نا هموار naa hemvaar ناهموار
شخ کاردن sheKh kaarden ۱فریب دادن ۲راضی نمودن
کاله بن بیتن kaale benbaytan به شیر افتادن پستان
دال daal نوک پستان حیوان اهلی
لوه لاغلی lave laagheli دیگ و تابه
رانون raa noon نان روغنی که به عنوان ره توشه ی مسافرین مورد استفاده قرار ...
پرچیم نین parchim nayyen کنایه از:دهن لق بودن
خر غلت Khar ghalt غلت زدن روی خاک
روشناس rooshanaas سرشناس – مشهور – پرآوازه
لت سر بوردن late sar baverdan
پس آیتن pasaaytan پس گرفتن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶۸۳۱
mod_vvisit_counterديروز۶۹۴۴
mod_vvisit_counterاين هفته۵۶۷۹۸
mod_vvisit_counterاين ماه۱۷۳۹۱۲
mod_vvisit_counterجمع۱۶۵۲۲۳۵۹

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني