مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
ارزا erzaa ۱زراعت دیر کشت – زراعتی که مدتی از زمان معمول کشت آن بگذرد ...
اج aj از
ول چو val chow چوب کج
تفت taft ۱حرارت – گرما ۲گاز حاصل از پوست کندن پرتقال و دیگر مرکبات ...
ماش آش maash aash ماش آش از انواع آش های بومی است که مواد اصلی آن ماش،روغن،پیاز،برنج ...
پیش کندی هکاردن pish kandi hekaarden ۱وجین کردن ۲نرم کردن قطعه ای از زمین شیار شده ۳زمین را کندن ...
بکاشتن bekaashten کاشتن
هلی دارون hali daaron از مراتع لنگای عباس آباد
سنگر مال sangar maal از توابع دهستان خرم آباد تنکابن
گل سر مج gele sar mej
جرن jaren ۱عصبانی –جنجالی ۲مصمم ۳خس و خاشاک
کچل جونکا kachel joonekaa گوساله ی نر پیشانی سفید یک یا دوساله
شیر وچه shir vache توله ی شیر
انار – ور anaar var از توابع دهستان چلندر نوشهر
ورسک veresk محلی در سوادکوه که پل معروف راه آهن سراسری در آن جا واقع ...
هستم – هستم – هکاردن hastem hastem hekaarden زیر در رویی در کار – سهل انگاری و سمبل کاری در امور
چچم chechem ۱گاورس ۲کوچکترین جنبش – تکان مختصر ۳گیاهی علفی و یک ساله ...
تیر جاری tir gaari ۱محل رویش انبوه درخت تیر ۲از توابع چهار دانگه ی سورتچی ساری ...
ندی بدی nadi badi ۱آزمند ۲ندید بدید تازه به دوران رسیده
نداک nedaak از توابع دهستان اسکوژ تنکابن
تشه وشه tashe vashe ۱دل نگران – مضطرب ۲جنب و جوش
دسین هاکردن dasin haakerden دسته کردن
دسته –بند daste band بند گیاهی،که برای بستن دسته های گیاهان به کار رود
په دکته گو pe dakete go گاو از گله جدا شده گاو گم شده
پریا pareyaa گذشته ی نزدیک
جیرهال jir haal پایین ترین کرت زمین
لشت leesht دربی که از شاخه های نازک درخت ساخته شده باشد
بخسندین baKhesendiyen ۱خوابانیدن ۲به زمین زدن
شناس shenaas ۱آشنا – دوست ۲فامیل – خویشاوند
پشت هاکردن pesht haakordan ۱روی گرداندن ۲مجازا:گریختن و فرار کردن در جنگ و نزاع
لشنگ lashong شلخته – وارفته
هنات په hennaate pe ۱چشم انداز ۲تخمین چیزی را با نگریستن
تیرک tirek چوب های عمودی به ارتفاع بلندی اتاق در دیواره های اتاق های ...
سو کاردن soo kaarden روشن کردن
بزمی رسن bez mi rasen ریسمانی که از موی بز درست شده باشد
مشکی حلوا meshkihalvaa حلوایی که با آرد و عسل درست کنند
خشک هائیت Kheshk haait ۱لاغر و رنجور ۲نوعی نفرین به معنی خشک شده
بشکسته –سفال beshkeste sefaal سفال شکسته
ات et از اصوات جهت راندن اسب
ساری وا saarivaa جریان هوا – باد آرام
میان وال meyaan vaal جوی اصلی شالیزار که محل انشعاب آبراهه های متعدد زمین استنام ...
ریک کا rik kaa بازی یک قل و دوقل یا سنگ چاران بازی
گنگ geng ۱لوله سفالی برای گذر آب ۲ارتفاعی درشهرستان سوادکوه
هچکلسن hechkelessen ۱زیر و رو کردن ۲محاصره کردن و حمله ور شدن ۳ریشه یابی کردن ...
پینک pinak ۱وصله ۲آستر ۳نام مرتعی در سوادکوه
گال گو زوان gaal go zevaan گل گاو زبان
انیشتا anishtaa ناشتا
جار کله – چال jaar kalle chaal صدر اتاق
دپاشین depaashiyen ۱بذر پاشیدن ۲مقدمه چینی برای فریب دادن
باد گاله baad gaalle بسیار سبک

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۴۴۲۹
mod_vvisit_counterديروز۷۷۴۱
mod_vvisit_counterاين هفته۱۹۲۳۳
mod_vvisit_counterاين ماه۱۱۵۲۳۸
mod_vvisit_counterجمع۱۴۵۴۰۷۳۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني