مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
جمبول جا jambool jaa قسمت عمیق تر رودخانه
کر کرک مست بیین ker kerek mast biyen کنایه از:شنگول و شاد بودن
کیج kij ۱روانداز ۲لحاف
درک وان darek vaan میرآب
برنه berene تیساپه
لینگ بشکس ling beshkes پا شکسته که نوعی نفرین است
پگام pegaam ۱مفقود شده ۲تنها انفرادی ۳قدم بزرگ(در قصران) ۴گوسفند گم ...
پاشا کلای اربابی paashaa kelaaye erbaabi از توابع دهستان اسفیورد شورآب ساری
بخنسن baKhonessan آواز خواندن
چپش chapesh بزغاله ی نر و بالغ نشده
شول بن shoole ben فاصله ی بین تیرهای افقی سقف خانه
چو چینکل choo chinkal چوبهای درشت اجاق
تن شورون tan shooroon تن شوران
سوت کل soot kel چوب نیم سوخته در اجاق گلی
دسه لوب dasse loob چارقی که از پوست بعضی حیوانات به دست آید
سک سبیل sek sebil
توک توکن took tooken ۱وسیله ای که با آن قیم های قوی را در زمین فرو کنند
آب تری aab teri پرندهی تندپرواز کنار رودخانه ها
اوسر vaavsar از توابع نرم آب دو سر ساری
ساخاری saaKhaari کاسه ی کوچک ماست خوری
بیشه کل از دهستان هرازپي شهرستان آمل
کل تپوک kal tapook پس گردنی
دس گردان das gerdaan پولی که برای مدتی کوتاه قرض گرفته شود
اونچی oon chi آن چه
کاب سری kaab sari ۱جوراب پاره ۲خوابانیدن پاشنه ی کفش
گلیج gelij ۱جاجیمی که تانه ی آن – تار پارچه با نخ و بافه ی آن پود پارچه ...
دبوش daboosh باش – بمان
بزمی لافن bez mi laafen ریسمانی از موی بز
میین دکتن miyon daketen ۱در میان چیزی افتادن ۲بیهوده در کاری دخالت کردن ۳میانجیگری ...
کرچ کلاغ koerche kelaagh نوعی کلاغ،کلاغ زاغی
په کلی هدائن pe keli hedaaen سخن پراکنی در حمایت و پشتیبانی از کسی
جل شه هوا jale she havaa هوای مه گرفته و سیاه شده
ترشی او tershi oo آب ترش – آب ترشی
پک pek فرد،در برابر زوج
دستک دمبک dastek dembek ۱پیرایه بندی –تهمت زدن ۲هوچی گری
جولا مرس jowlaa mers از ظروف مسی در دامداری سنتی
نج noj جوانه
سه لینگ واش seling vaash پرسیاوشان
دتار detaar دو تار بومی با پرده بندی مخصوص
په کتی pe kati گونه ای بستن روسری که آن را به جای بستن در زیرچانه در پس سر ...
بچل bechal بدو شتاب کن
گوفسه go fesse محل اتراق گاوها
سردی سر sardi sar روی هم انباشته شده
بارگ baareg چادری که وسایل داماد را در آن گذارند
ول val مورب – کج – اریب
پلنگ پا paleng paa محلی در جنگل منطقه ی کردکوی
آب لم aab lam آب بند سار
خطه Khatte جاده – راه
پوشا pooshaa تخته ای که در زیر پای بافنده ی پارچه در کارگاه سنتی قرار ...
اوزینه – سر oozine sar نام مرتعی در لفورسوادکوه

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۶۳۲
mod_vvisit_counterديروز۳۷۳۶
mod_vvisit_counterاين هفته۱۳۱۸۴
mod_vvisit_counterاين ماه۵۳۵۸۳
mod_vvisit_counterجمع۱۱۷۹۲۸۵۲

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني