مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
جمبل جزک jambal jazk زبر و زرنگ – دست و پادار
داردچین daarde chin خانه های چوبی
گئندله نخ goendele naKh گلوله ی نخر – نخ کلاف شده
هلم بردن helom borden فرو ریختن بخشی از زمین های کنار رودخانه یا هرجایی که آب موجب ...
له لوک la look از توابع خانقاه پی قائم شهر
پینگاله pingaale گوشه ی گره زده ی روسری و پارچه
پینیک pinik وصله
سالده salde روستایی از دهستان ناتل رستاق نور
قاچ زین ghaachezin کوهه ی زین
جفت بین jeft bayyen جفت شدن
مچز machchez از مراتع نشتای عباس آباد تنکابن
تیپ تیپی tip tipi ۱خال خالی ۲شکوفه درختان
سیا تلو seyaa taloo روستایی از توابع گرگان
گل خسبک gel Khosbek چکاوک
چپرسر chaper sar کنار چپر نزدیک چپر
پکال pekaal کوتاه – کوتاه قد
کریک karik ۱سرخس ۲پرنده ای زنبورخوار
پره pere برخیز
زاغ zaagh ۱زاج ۲رنگ آبی چشم
ترز tarez ۱پشت کردن به کسی و بی اعتنایی کردن به او ۲به کنایه سخن گفتن ...
دل هوله del hoole ۱زهره ترک ۲ترساننده
پیر بئوته مثال pir baoote mesaal ۱زبانزد ۲پیران گفته
کله kele ۱کوچک ۲توله ی حیوان – در مقام تمسخر به بچه ی آدمی نیز گویند ...
دس دامن بزوئن das daaman bazooan التماس کردن
متی سر mati sar وسیله ی تراز و میزان در بافندگی
مرد بزئن mered bazoen بفرما گفتن
جخو jeKho روانداز – لحاف
تازه زا taaze zaa تازه زاییده
پاسر paasar تفاله ی چای
دو هدائن doohedaaen دواندن
چماخم chamaaKham ۱راه اریب برای بالا رفتن از کوه ۲قلق – لم
بخ beKh ۱بیخ – زیر ۲گردنه ی کیسه جهت گره زدن
زالک zaalak ودیعه
خیرات Kheyraat روستایی از دهستان استرآباد رستاق گرگان
چک – چینه chek chine دانه چینی ماکیاندانه های ریز که به عنوان دانه ی ماکیان مورد ...
اهک ahak آهک
خط خط بازی Khat Khat baazi خط خط بازی
اسپنج espanj نام مرتعی در آمل
بنوشت banvesht نوشته شده
دنگ و دینگ dang o ding کنایه از:تداراکات عروسی
چره دکتن chare daketan ۱شیوع بیماری جذام ۲نوعی نفرین
دریاگوشی daryaa gooshi صدف – گوشی ماهی
جاجگاه jaajegaa ۱نشانی – مکان معین
تش تبله tashtable قوطی کبریت
وافت هاکردن vaaft haakerdan پریدن با دو پا به صورت جفت پا پریدن
چاپلا chaapelaa کته ی سرد
نوئه noe شیار کوچک و سنگی در دامنه ی کوه – هر چیز ناو شکل
دائله daaele چوب دو شاخه برای ساختن کومه یا نفار
دارقزک daar ghezak
سنگ سامن sange saamon تعبیه ی سنگ در مرز فاصل دو زمین که تعیین کننده ی سامان دو ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۲۳
mod_vvisit_counterديروز۲۵۰۹
mod_vvisit_counterاين هفته۹۲۹۲
mod_vvisit_counterاين ماه۶۴۹۷۱
mod_vvisit_counterجمع۱۱۹۱۱۱۲۳

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني