مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
جر بکنسن jar bakkenesan حفر خندق
خید Khid مقعد
تنگه tange ۱دهلیز ۲در تنگنا – فشار ۳کوچه
انجم anjem هیزم یا چوب نیمه خشک
پکنگی بوردن pekengi borden عقب عقب رفتن
شیرمس shir mas بره یا کودکی که از شیر خوردن زیاد فربه شود
پارسی paarsi از توابع دهستان ولوپی شهرستان سوادکوه
خیارپل Kheyaar pal ساقه ی خزنده ی خیار – بوته ی خیار
نهار nehaar ناهار
بسته رنکی boste roneki زن ولگرد
کارچ –کارچی kaarch kaarchchi حالت کرچ شدن ماکیان
مغزری هاکردن maghzerey haakerdan ۱بریدن کامل سر گوسفند به هنگام ذبح ۲واضح و آشکار ساختن ابهام ...
خانه بمانسته Khaane bemaaneste کنایه از:پیردختر – ترشیده
نسام nesaam مکانی که آفتاب گیر نباشد
کله پیک kalle pik سر و رو – سر و محدوده ی آن سر و گردن
ته – نپاری ta nepaari قسمت تحتانی تالار و بنایی چوبی که بر روی چهار پایه ای که ...
اسل – ل –ل osol lo lo نوعی بازی محلی
اسل – رغون asel ragon ۱دارای طبع گرم ۲دارویی برای درمان سینه ۳گیاهی بوته ای با ...
رنگ زرد بویئن rang zard bavian کنایه از:ترسیدن
تلی شیش tali shish نوعی جارو از شاخه های خاردار که از سرشاخه های انار درست شود ...
دماسنیین demaasenniyen چسباندن
پرتکی partaki ابزاری که جهت ایجاد نقش بر روی نان از آن استفاده شوداین وسیله ...
سیرآبی sir aabay نوعی خورشت که سیر از مواداصلی آن است
دس شانه das shaane ۱کتف ۲سر دست جانوران – دست جانور
لفرام lafraam ۱لش – بی قواره ۲صفت خرس
چرخک charKhak چهارچرخه ای کوچک جهت به راه افتادن کودکان
دفتین daftin شانه ی حصیربافی
چهار بز chehaar bez بز پیشانی سپید
برگلی bare gali دری در آغل گوسفندان برای خروج یک به یک آن ها
الخی چی elKhi chi ۱رام کننده ی اسب سرکش ۲نگهبان اسب های الخی
پیاده چپر piyaade chaper ۱کمک ۲مجازا به معنی یار ۳پیاده
غرت و پرت هکاردن ghortoport hekaarden غرولند کردن
کینگه مون kingemoon خشتک
تاریک شو taarik sho شب تاریک و پرمه
بریجه barije ۱مزد آب داری ۲سود ۳بهره ی مالکانه
یک – گله – دار yak gaalleh daar ۱کسی که یک گوسفند در رمه دارد ۲هر چیز جداگانه ای که در یک ...
شار shaar شمشاد
گاو زن محله gaav zan mehalle از توابع بندپی بابل
جس jas
ا سیکا o sikaa ۱پرنده ی کوچک آبزی که دیواره ی رودها محل زندگی و تولیدنسل ...
غریب مبه سر gharib male sar جای غریب مکان غریب غربت
انون ennon ۱آب بندان ۲حوضچه ۳استخر
دلنگ دولنگ deleng dooleng ۱اسم صوت برای بیان صدا ۲صدای زنگ
خانه کله Khaane kele ۱مکان مسکونی با اثاثیه اش – خانه و منزل گاه ۲جا و مکان ۳خانه ...
جن پری jenne pari جن و پری – اجنه
سر سنگ بنه سنگ sar sang bene sang ۱میان دو سنگ قرار گرفتن ۲بین دو نیرو گرفتار شدن و له گشتن ...
رشتی rashti ۱بزماده ی سیاه رنگ ۲اهل رشت
لی لخ lileKh سوراخ
گور gaver گبر زرتشتی
گت گته بئوتن gat gate baooten ۱حرف های خارج از حدود دانایی و توانایی خود بر زبان راندن ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۲۰۸
mod_vvisit_counterديروز۳۶۳۳
mod_vvisit_counterاين هفته۱۲۰۱۹
mod_vvisit_counterاين ماه۷۶۶۳۵
mod_vvisit_counterجمع۱۵۳۳۲۵۸۷

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني