مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
سبوک پا sabook paa ۱هرجایی – ول گرد ۲تند و تیز ۳جلف
تک داشتن tok daashten
سلسی sallasi ساده لوحی
دارتلا daartelaa دارکوب:که یک نوع آن سبز رنگ و نوع دیگرش سیاه با سری قرمز رنگ ...
چمله chammele
په در pedar ۱در پشتی اتاق یا ساختمان ۲اتاق بزرگی که به حیاط خلوت منتهی ...
کار دزد kaar dezd کسی که به عمدکاری را نادرست و معیوب به پایان رساند
غزپه gheze pe از روی خشم و عصبانیت
پاخه پاخه paaKhe paaKhe صدای سرفه های پی در پی
برسییه baresiye ۱میوه ی رسیده ۲رسید به مقصد یا هدف خود رسیده است
تونکه tooneke شورت
کلا گت گت kolaa get get نوعی بازی محلی
رکم rekem نهالی که در مرز بین دو زمین روید و با برش دادن از یک طرف خمش ...
دم دمه غول dam dame ghool ۱کر و کنگ ۲سکوت ۳هوای مه آلود
تل تاوینه هاکردن tal taavine haakerdan زندگی را بر کسی تلخ کردن
پریشکا parishkaa پناه – مأمن
چو کچه choo kache قاشق چوبی
سر درکه sar darke از بالا به سمت پایین
کمری kemri قمری
غافل ghaafel ۱آرام – ساکت ۲بی خبر
موشت moosht مشت
پارت پارت paart paart نوعی راه رفتن که با گام های بلند همراه باشد
نسل nessel ۱نام مرتعی در حوزه ی پرتاسی لفور سوادکوه ۲نام مرتعی در بندپی ...
انباره enbaare ساقه و برگ گیاهانی همچون اقطی،سرخس و گزنه که جهت کود خزانه ...
شلف shelf خمیده – درخت خمیده
کایری kaayeri کاریاری ارابه ی کار بدون چشم داشت دستمزد
نکارا nekaaraa زمینی که زیر کشت نرفته باشد – بایر
سپک sepek جست و خیز حیوان
دسه لاسه dasse laase دست کف
چل تیلا chal tilaa چوبی بلند با سری قلاب گونه که به وسیله ی آن ظرف آب را از چاه ...
سلمه چال salme chaal مرتعی از توابع شهرستان گرگان
پیش پرشو pish par sho سه شب قبل
نم و ننگ – هکاردن nom nang hekaarden کاری همراه با نام و آوازه – کاربزرگ کردن
بجه bajje ۱بپر ۲فرارکن ۳پروازکن
خرکار Khar kaar ۱پرکار ۲کسی که با خر،کرایه کشی کند
پرده – شکنی parde shekeni هدیه ای که برای برداشتن حجاب نو عروس،به او دهند
لچه ره ماتور هکاردن lochche re maatoor hekaarden اخم و تخم کردن
لت دکردن lat dakerden جهت پیشگیری از نفوذ باران ترمیم و اضافه کردن تخته به ساختمان ...
دار تره daar tore برف روی درخت
سود هکاردن soved hekaarden ۱گپ زدن ۲سخن گفتن
بهو bahoo بئو
پچ کش pach kash وسیله ای برای هموار کردن شالی زار بعد از شخم زدن و به آب بستن ...
انگورو angooro ۱نام روستایی در نور ۲آب انگور
پس کوت peskoot ۱خلط بینی ۲تفاله ی چای
خمار چشم Khomaare Khheshm چشم خمار – چشم متورم
پلیم جار palyem jaar پلیم جار
خش نشین Kheshneshin خوش نشین
وشناورگ vashnaa verg گرگ گرسنه – در مقام تحقیر به آدم ستیزه جو و مهاجم گفته می ...
ونه متی vanne meti
کشک آش kask aash آش کشک

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶۲۸۹
mod_vvisit_counterديروز۶۲۶۲
mod_vvisit_counterاين هفته۳۷۷۷۳
mod_vvisit_counterاين ماه۱۹۰۸۶۵
mod_vvisit_counterجمع۱۳۸۰۳۷۶۴

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني