مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
چم و خم بزوئن chamo Kham bazoen ۱زیگزاگ رفتن ۲با استفاده از روشهای گوناگون به هدف رسیدن،تلاش ...
بیشه مال bishe maal رفتنی مردنی
بشیره bashire ۱چهره ۲محرف بشره ۳خوی،اخلاق
پرچه parche ۱بالش کوچک ۲بالش پهن
مله تج male taj عشقه،انواع پیچک های بدون گل
سسم sessem گیاهی خوش بو از خانواده ی نعنا که در داخل ماست و دوغ ریزند ...
رگ بزوئن rag bazoen ۱شیر آمدن از پستان به طور ناگهانی – جهیدن رگ پستان در اثر ...
چشته خار cheshte Khaar ۱عادت کننده ۲طمع ورز
می بزان mi bezaan ریش در آوردن
خیال هاکردن Kheyaal haakordan خیال کردن – گمان کردن – پنداشتن
هیز میله hize mile ترس و وحشت
چرکی cherki چرکی – آلوده
بجنگسن bajengessan بجنگیین
کج لاس kaj laas حالت کششی و انعطاف پیله ی ابریشم
بشت زیک beshte zik سوهان کنجد،نوعی از تنقلات بومی که با روغن،شکر یا شکر سرخ ...
بلفت belfet ۱جای دنج ۲دخمه
خط خال Khat Khaal ۱نقش و نگار ۲خال خالی
چل تا chal taa نخ دوک نخ ریسی در پارچه بافی سنتی
فسک fesk راز سر
بدکان badkaan کتک بزن
دمیش – دغلتی damish daghelti کثافت
انگه رو ange roo رودی در نور
گرس gors ۱گاورس ۲ارزن زرد که برای خوراک دام استفاده می شود
شتومت shatoomat ۱آب و تاب دادن در بیان موضوعی ۲اغراق در سخن
خودی Khoodi آشنا
بام – بلی – بنه baam beli bene ۱ کلک – حقه ۲ چاق – خپل
په اینگوئن pe ingooen ۱پشت به چیزی پا زدن – پشت پا زدن ۲آشکار کردن
سیرگاه seyrgaa از توابع بیرون بشم کلاردشت
پلی دنه pali dene قدرت انجام کاری را داشتن
کرکه چال kerke chaal کارگاه پارچه بافی سنتی
خوشا Khooshaa باد گرم و خشک که آفت زا است
پیش جامه pish jaame پیراهن سنتی زنان مازندران که با سکه دوزی زینت می یافت
سرجور sar joor برانداز کردن
چلب پرته chalb perte از انواع مرهم مخلوط با،روغن و زردچوبه که روی پنبه مالیده ...
سوا sevaa جدا جداگانه
لمپا شیشه lampa shishe شیشه ی چراغ لامپا
تکابری tekaaberi توانایی مالی
دغله deghle تیرهای کوتاه چوبی ساختمان
اره – گیرون are giroon خواستگاری – بله برون
باو baav باو از شاهزادگان اواخر حکومت ساسانی است که پس از فروپاشی ...
آفش aa fesh از اصوات که به هنگام درد به کار رود
تلوشت taloosht بی تابی در مقابل گرسنگی
بوتن booten کندن از ریشه درآوردن
هکردی hakerdi جادو
تف tof ۱آب دهان ۲لفظی که در هنگام افسوس و توهین به کار می رود
چل و چلوار chal o chalvaar انواع پارچه – نوعی پارچه ی نرم که برای دوختن شلوار پرچین ...
اغز aghoz گردو
تالا taalaa گوسفند ماده ی شاخ دار
قنداشکنی ghand eshkeni شیرینی خوری – از مراسم پس از خواستگاری است که بستگان دو ...
قلی کان ghali kaan قلع کننده – سفیدگر

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶۱۰۸
mod_vvisit_counterديروز۶۹۲۷
mod_vvisit_counterاين هفته۶۱۰۸
mod_vvisit_counterاين ماه۱۶۳۳۷۰
mod_vvisit_counterجمع۱۴۳۷۵۲۵۶

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني