مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
سک و سو داشتن seko soo daashten پیدا بودن ۲آشکار بودنانبساط خاطر
کچه هاکردن kache haakerdan
مرغی merghi نوعی قارچ خوراکی
دس بکشیین das bakeshiyen ۱دست کشیدن از کاری ۲مالیدن – ماساژ دادن ۳نوازش کردن
سقو بیردان sogho beyardan از سرما سیاه شدن – سرمازدگی منجر به مرگ
مر کلا mar kelaa ۱بیضه ی حیوان ۲نوعی قارچ سنتی ۳در باور عوام از آن به عنوان ...
بنوشه banooshe بنشه
جغ جغ هاکردن jagh jagh haakerdan ۱داد و فریاد کردن ۲بلند حرف زدن
چایی تی تی chaaei titi گل بوته ی چای
مغزه maghze کنجاله ی پنبه
قراقونی gheraa ghooni طایفه ای در منطقه ی سوادکوه
امیر – گانی amir gaani ۱از انواع پنبه ی معمولی که نوع دیگرش پنبه ی رزمی است ۲نام ...
ترسه کا – کوله tarsekaa kole گوساله ی ماده ی دوساله
لنگک langek لنگ زدن
آخ aaKh از اصوات که هنگام درد و ترحم به کار برند
گوش هب goosh hab اریون
لفتیکا laftikaa ۱دیگ کوچک ۲کاسه
دوتن dooten دوختن
نیشن دن nishenden ۱نشاندن – نشانیدن ۲کاشتن
رخف raKhef رفیق – دوست – یار
بسییدن besoidan ساییدن
دس هملانیئن das hemlaanian ۱آستین بالا زدن ۲آغاز به کار کردن
او بدائن o bedaaen ۱آبیاری کردن ۲به آب سپردن ۳از دست دادن
لش گیرون lash giroon مرتعی نزدیک روستای شهرستانک مرزن آباد چالوس
توکش توکش tokash tokash ۱تلوتلو خوردن ۲حرکت دادن و بردن یا آوردن افراد به نیروی ...
اوریم – رودبار oorim rood baar روستایی در قائم شهر
بجیم برابر bejim beraar نام مرتعی در پرتاس سوادکوه
روئی rooi از جنس روی – ظرف رویی
دسا desaa چند لحظه قبل
لنگش langesh لنگ زدن
جغه jaghghe ۱صدای جنگ دو سگ – دیگری سگها
بالگ baalag ظرف سفالین در اندازه ای متوسط که به خاطر شکل و اندازه ی مخصوص ...
مج مجی mej meji ۱بیماری که در اثر درد،به سختی و چهار دست و پا راه رود ۲کسی ...
خرسر پوت Khar sar poot اسپله – ماهی درشت اندام خزری با سری بزرگ
لاغمی laaghmi بریدگی کناره های دولب
ور کاده varkaa de ۱از توابع ناتل رستاق نور ۲از توابع لیتکوه آمل
تپ tap
برازه – تا beraaze taa نخی که گوشت را جهت خشک کردن بر آن می آویختند
قس خا ghas Khaa طلب کار – آن که پول داده شده ی خود را طلب می کند
سنگ کروچ sang karooch
پلتا peltaa تیرهای چوبی زیر سقف خانه
کوترم kootrem سکو بهارخواب تراس
سو کاردن soo kaarden روشن کردن
بینج کری binj kari شالی کار
بادوک baadok ماست خوری کوچک
قالی گال ghaali gaal جوالی که جهت بافتن فرش و جاجیم به کار رود
غلغل ghalghal غرغره کردن آب در دهان
تشنایی teshnaayi تشنگی
جناسم jenaasem از توابع چهاردانگه هزارجریب ساری
بوهکردن bo hekorden بوهاکردن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۲۷
mod_vvisit_counterديروز۵۳۷۶
mod_vvisit_counterاين هفته۱۱۱۱۵
mod_vvisit_counterاين ماه۱۱۲۵۶۸
mod_vvisit_counterجمع۱۳۲۶۲۹۰۸

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني