مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
چن بالونه chan baaloone چند برابر
ماچ کاردن maach kaarden بوسیدن
هتکلی hatkali الکی – سرسری – کار بی هدف
خل چم Khol cham مایل به دیوانه آدم خل – کسی که کارهای ابلهانه انجام دهد ...
تیرنگ په tireng pe پرنده ای مانند قرقاول
نزن دکار nazendekaar از انواع بازی های بومی متداول در غرب مازندران
کنارپه kenaar pe کنار و حاشیه ی پرچین کناره ی محلی مخصوص و مشخص
هلی لته hali late باغ آلو
چار chaar وسیله ای برای تغییر سرعت و تغییر ارتفاع سنگ آسیاب
بلکاندیین balekaandiyen تکان دادن با حرکت مواج رفت و برگش در سطحی افقی،همچون تکان ...
سل گوک sel gook از رنگ های گاو و گوساله
خوتوکن Kho tooken کسی که پیاپی چرت می زند
د زندی de zendi دو زانو
کنا kennaa چوبی که پاشنه ی در روی آن قرار گیرد
جرت jort ۱صدای پاره شدن پارچه ۲صدای باد معده
لوچووج loochoovej پهلوان کشتی محلی
دسور هایتن dassoor haayten فرمان گرفتن
بسسن basossan ساییدن
ور بخاردن var beKhaarden ۱روبرو شدن – مقابل شدن ۲ناراحت شدن – برخوردن
فینگن fingen ۱غرغر ۲کسی که حرفهایش تو دماغی باشد
اسبه – غاز esbe ghaaz غاز سفید وحشی
مر کمیت markemit ۱عزراییل جان گیر ۲نوعی نفرینتحریف واژه ی ملک الموت
نرموج narmooj از اجزا پوسته ی شالی که خوراک دام است
پیسه – بپیس pisse bapis لاغر و رنگ پریده
خرنه Kherenne نوعی نفرین است
خرتک Khertek ۱بیخ گلو نای خرخره ۲هر حیوانی که پوزه ی آن کلفت و دراز باشد ...
رودبار هج roodbaar hej دره ی چلاب که از ارتفاعات لفور شروع شده و به منگل ختم شود ...
چند و چون chand o choon ۱بگو مگو ۲اوضاع
بلکیین balekiyen کسی را از پشت بغل کردن و با حرکات کمر و باسن نمایش حالت جماع ...
پشت گوش فراخ poshte goosh feraaz ۱فراموش کار ۲بی علاقه به امور
جل کانه jel kaane پارچه ی کهنه و دم قیچی
قرواش gharvaash نامی برای سگ گله
گوشت و نخون goosht o naKhon گوشت و نخون
دس – سو – هکاردن das so hekaarden ۱کورمال رفتن ۲لمس کردن با دست
شتن sheton شیطان
پرت و پلا parto pelaa ۱پراکنده ۲پراکنده گویی و یاوه سرایی
کجه kajje نام قدیمی کچه رستاق از بلوک منطقه ی کجور
توتانه toottaane توت
پشت کل peshte kel گوشت راسته ی گوسفند
کال –بویین kaal baviyan ۱شکستن دست یا پا ۲شل شدن – فلج شدن
جاوزه jaaveze ۱جرأت – زهره ۲نگرانی و اضطراب روحی به خاطر جابجایی و نقل ...
کر kar ۱گوسفندی که بدون شاخ است ۲سنگ بزرگ ۳گاوی که کمرش سفید است ...
دربدر dar bedar ۱نگران – آشفته ۲آواره
دل مله dal male ماده سگ هر جایی
پلا تیم میرزا pelaa tim mirzaa مترادف پادشاه زاده که کنایه از:افراد پرمدعا و متکبر است
تریک terik ۱تنگ گلی – کاسه ی گلی ۲صاف ۳تکه یا قطعه ای از چیزی
اوتریک oterik آبچلیک،که نام پرنده ای است
تپ مره tap mere نوعی بازی محلی
سر مسی sar massi جدی نگرفتن کار
اسری asri اشک

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۹۱۶
mod_vvisit_counterديروز۴۴۴۱
mod_vvisit_counterاين هفته۲۰۹۴۹
mod_vvisit_counterاين ماه۱۵۶۷۰۴
mod_vvisit_counterجمع۱۳۹۶۸۱۳۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني