مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
ترب بکردن terab bakerden ۱بی توجهی کردن ۲صدای افتادن چیزی
انیشتا anishtaa ناشتا
شله یار shale yaar از مناطق کوهستانی و ییلاقی شاه کوه و ساور استرآباد
تینک tinak گلخن حمام – تون حمام
کیسه دکرده ماس kise dakerde maas ماست کیسه ای و چکیده
پلا تیم بندی pelaa tim bandi پلا تیم بندی
سرد پلا sarde pelaa کته ی سرد
کرک دل kerke del ۱دل مرغ ۲از انواع انگور ۳ترسو،بزدل
انگلیک angelik انگولک
کش گله گند kesh gale gand بوی گند پیشاب – بوی شاش
کرکشی kar kashi جمع آوری ساقه و خوشه ی برنج از مرعه جهت خرمن کوبی
ترب بنه tarab bene غده ی زیرین ترب
تش تبله tashtable قوطی کبریت
فارس faares نام قلعه ای قدیمی در دهکده ی فشکور در کوهستان کلارستاق نوشهر ...
پردر pordere پل جه
نهم nehem نهم – نهمین
نمدارن namdaaren نام مرتعی در پرتاس سوادکوه
هتاسن hetaassen ناتوان و سست شدن اندام
امیر – پازواری amir paazevaari شاعر و عارف مازندرانی که اشعار او مشهور استبا توجه به اینکه ...
سرهادان sar haadaan رها نمودن
قز ghoz قوز خمیدگی و برآمدگی ستون فقرات و پشت
چرم جرب charm jerab جوراب پشمی ساق بلند مخصوص پای افزار چرمی ۲افزار چرمی
کلم فیس kalam fis بوی گندیده ی صادره از آدم کلم خورده
سرخ تش serKhe tash سرخ به مانند آتش – بسیار سرخ
پتل هاکردن petel haakerdan ۱خیز برداشتن ۲ورم کردن
بمردن bamerden مردن
دم سو دم سو demso demso ۱خایه مالی کردن ۲چاپلوسی
سخل saKhol نوکر – نوچه
چلو پلو chalo palo ۱تند تند ۲از چپ و راست – از هر طرف ۳صوت و حرفی برای هدایت ...
سج او sej o آب گل آلود و تیره
گجه هکاردن geje hekaarden جدا کردن نخ از پارچه یا هرچیز بافته شده
بود bood دوام – بقا
سور savr صبر شکیبایی
تره گو tare goo گاو تازه زاییده
برف خره barf Khare
دکن بکن dakan bakan حفاری ادامه دار – کندن پشت سرهم
پاره پندلیک paare pendelik پاره – چیز کهنه و مندرس
تراج teraaj دراج – پرنده ای از خانواده قرقاول
بونه کریکه boonne kerike اتاق لبنیات در گاوسرا و استنگاه دامی
گزاله gozaale بسیار تلخ
گوش بره goosh barre گوشت زیر دنده
بئر baer بگیر امر به گرفتن
چا غله chaa ghele حفر سوراخ به وسیله ی چوبی کوتاه و مخصوص،جهت نشای شالی،بادمجان ...
جاج بکاردن jaaj bakaarden ۱موی بر اندام راست شدن در اثر خشم یا ترس ۲نسبت خشم حیوانی ...
لا هاکردن laa haakerden ۱پهن کردن ۲پوشاندن
هلیمو halim o ۱حلیم برنج پس از آبکش کردن برنج ۲حلیم
پشت مرزه pesht marze مهره ی کمر – ستون مهره
خرو بره Khero bare خیر و بهره
صرافت درشین seraafar darsheyan از توجه خارج شدن
جینه کا jinne kaa گاو نر

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۴۴۲
mod_vvisit_counterديروز۷۷۳۰
mod_vvisit_counterاين هفته۳۹۹۰۵
mod_vvisit_counterاين ماه۱۳۵۹۱۰
mod_vvisit_counterجمع۱۴۵۶۱۴۰۷

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني