مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
قیچ gheych ۱کج ۲لوچ
مری mari هوش حواس
چنگلی changeli پنجه ی حیواناتی مانند:گربه و پلنگ که ناخن های تیز و بلندی ...
خونک Khoonek ۱خناق ۲از انواع بیماری چهارپا و پرنده ۳بخشی از گوشت
خرک به Kharek beh ۱به وحشی ۲نوعی به کوچک که انباره ی دانه آن به نسبت بزرگتر ...
رغن کلا reghon kelaa ظرفی است سفالی و با حجم زیاد که تا لبه آن را در زمین فرو برند ...
هرایجن horaayijen آویزان
کارب زنی kaarb zani
چرا خار cheraa Khaar مرتع علف چر
تنکابن tonkaabon تنکابن یا شهسوار از شهرهای قدیمی غرب مازندران استدژتنکا ...
آش پشت پا aash peshte paa آش پشت پا
بوجین boojin جدا کن – سواکن – دست چین کن
هلی یشت haliyasht مرتعی روبروی آلاشت سوادکوه
تئی taei نگاه مخفیانه
سر سیکا sar sikaa صدر اتاق
راس راس raas raas ۱ایستاده به طور تمام قد ۲استوار – محکم
سنگ شه sang she سنگی که تیغ سلمانی یا کارد و چاقو را با آن تیز کنند
پتشخارگر patesh Khaar gar نام قدیم و باستانی کوهستان هایی که بخشی از آن شامل:ساری،دامغان،سوادکوه ...
چپون کلا chappoon kelaa کلاه چوپانان که از پوست پرپشم بره و گوسفند درست شود
پیری هکاردن pieri hekaarden ۱در حق کسی پدری کردن ۲نیکی کردن – احسان کردن
سر برسیین sar baressiyen ۱در سر موعد رسیدن ۲فرا رسیدن
الاشیرو elaa shiro گاوی که شاخش از هم باز باشد
شفت shaft ۱شاخه های نازک و ترکه ای درخت ۲آغل ۳کپک
ریا بزوئن reyaa bazoen جوانه زدن بذر
بهارچر behaar char چراگاه بهاره ی دام
خنه سرزما Khene sar zemaa داماد سرخانه
سرا شور seraa shor نام زمینی در آلاشت رودبار قائم شهر
کیس kis ۱چین و چروک پارچه ۲گوشه ی تنگ
کلم سر گیزی kalame sare gizi کرم پشمالویی که از برگ کلم تغذیه کند
سر هکردن sar hakerdan ۱جدا شدن ۲فرو افتادن ۳پوشاندن سقف خانه
دونی davenni بسته ی پارچه ای – بقچه
درمنه der mene ۱نوعی گون ۲نوعی علف صحرایی که خوراک دام است
چاپیس بویین jaa pis baviyen در جای خود پوسیده شدن
دور ور doore var پیرامون – اطراف – حوالی
بن دمتی ban dameti نوعی زخم شدید که از تماس حشره ای به نام دارکولا پدید آیدنام ...
آب انبارمله aab enbaar male از محله های قدیمی شهرهایی که آب انبار مرکزی شهر در آن واقع ...
بدئسن badoe ssan ۱دویدن ۲تلاش کردن ۳این در و آن در زدن
خییک Khiyek ۱نوعی بیماری مخصوص ماکیان که دچار گرفتگی صدا شوند ۲گیاهان ...
لاک تراش laak teraash خراط لاک و چوب
بشورده – چش bashoorde chesh بی حیا – دریده
گرمزه garmeze تخم مرغ
آسیاسر aasiyaa sar از محله های قدیمی آمل
جشم jashm سور جشن
کک بزوئن kok bazooen ۱برخورد کردن ۲کوک زدن لباس
درکار بیین dar kaar beiyen موجود بودن – وجود داشتن
پچ – دئن pech daen پیچاندن
فرام لاک feraam laak از دهستان سجارود بابل
مرغ حسینی merghe hoseyni فلامینگو
بائو baaoo انبوه بودن محصول درخت
خرفنی Khar feni آدمی که بینی اش بزرگ باشد

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۴۵۲۹
mod_vvisit_counterديروز۷۵۵۸
mod_vvisit_counterاين هفته۳۰۷۲۷
mod_vvisit_counterاين ماه۱۰۵۸۵۶
mod_vvisit_counterجمع۱۳۳۹۳۲۱۹

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني