مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
نال naal ۱نعل ۲سکو ۳چوب هایی با قطر و ارتفاع متفاوت که روی جرز در ...
تش بازی tash baazi آتش بازی
سر بپریین sar bapperiyen ۱اضافه کردن ۲لبریز شدن ۳دور کردن – رد کردن
زن نوم zan e noom تاکید بر زن بودن شخص ثالث که معمولا در مقام دل سوزی به کار ...
شنگله shengele نوعی میوه ی جنگلی
کمچیل kam chil چوب سوخته ای که مغز وسط آن زغال نشده است
به وختی be vaKhti ۱بی گاه – بی وقت و موقع ۲ترس از جن زدگی و وحشتی که از باور ...
جل و پوست جم کاردن jelo poost jam kaarden ۱آماده ی رفتن شدن ۲دار و ندار خود را جمع کردن
قواره ghevaare ۱ریخت قیافه ۲یک قطعه زمین مسکونی
انارو enaaro آب انار
کشتله keshtele از توابع گنج افروز بابل
سوزه پوش soze poosh محلی در بالا جاده ی کردکوی که قبرستانی نیز در آن واقع است ...
کل بخاردن kal beKhaarden جفت گیری کردن پرندگان و جانوران
جمه jeme پیراهن – جامه پیراهن اعم از مردانه یا زنانه
مسوا mesvaa نوعی برنج
ازارسی – سدلا ezaarsi shadollaa از توابع دهستان بندپی بابل
لرگ بکشین larg bakeshian چیزی را با شتاب و عجله به دنبال خود کشیدن
باغ نفار baagh nefaar اتاقک درختی – کومه ای با پایه های بلند
نغنده نخ naghende naKh نخ و رشته ای که با آن لحاف و زیرانداز می دوزند
بلی beli اردک – اردک نوک پهن
اشلیکا ashlikaa انجیر غیرخوراکی – انجیر وحشی
پریکک perikak ذره ی کوچک بسیار کوچک
پرکوب par koob وسیله ای شبیه به گوشت کوب که یک سوی آن پهن بوده و در آن میخ ...
خیس بخاردن Khis baKhaardan خیس خوردن
بانجام – وزواش baanjaam vezevzzsh ۱ اشکنه بادمجان ۲نوعی خورش که با نان میل شود
کنی دکنیین kanni dakennien یادداشت کردن
پروک هایتن perook haayten خود را جمع کردن – خود را جمع و جور و پنهان کردن
دار کالی daar kaali لانه ی پرندگان که بر روی درختان ساخته شود
اسدل osdol صندلی باشکوه و مجلل
مبارکا mobaarakaa ۱مبارکی ۲فرخندگی
کوش koosh خارش
قلی کان ghali kaan قلع کننده – سفیدگر
سو چلما soo chelmaa از توابع دهستان چهاردانگه ی هزارجریب ساری
گرمش garmesh ۱باد گرم ۲جوش و تاول زدن عمومی بدن و سرخ شدن آن در اثر حساسیت ...
گرمینه garmine فلفل
سرتلار sar telaar منزل گاه و استنگاه دامی در جنگل یا کوهستان که در بالا دست ...
دپلج daplej بپیچ
کمن kaman کمند
چلوتوک chalotook از انواع مرغابی
اسب – ماز asbe maaz نوعی مگس مانوس با حیوانات اهلی
اودییشتن oo daishtan ۱برداشتن آب از رودخانه یا چاه – پرکردن ظرف از آب ۲آبدار ...
فینگ fing آشغال بینی
گلیج gelij ۱جاجیمی که تانه ی آن – تار پارچه با نخ و بافه ی آن پود پارچه ...
کنس بن kenesben ۱مرتعی جنگلی کنار راه رویان به کجوردر محل به آن کفسن گویند ...
بهارک behaarek از مناطق کوهستانی و ییلاقی واقع در استرآباد
مهر سیر mahr sir گیاهی سمی شبیه سیر
پاشه پریت paashe perit ۱داد و فریاد ۲طلب کار بودن ۳مورد حمله قرار دادن
طلق talgh سنگ شفاف ورقه شونده و نسوز
شو کوروم shookooroom سار
کال شل kaal shel فلج – ناقص العضو

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۹۳۳
mod_vvisit_counterديروز۷۶۶۳
mod_vvisit_counterاين هفته۳۸۲۵۳
mod_vvisit_counterاين ماه۱۶۰۳۶۱
mod_vvisit_counterجمع۱۳۵۷۶۳۲۶

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني