مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
سال مزیر saal mezzir ۱کارگر سالانه ۲کارگری که براساس قراردادی عرفی و در برابر ...
خونما بویین Khonemaa baviyen خواب نما شدن
اوشم ooshem ابریشم
آب – گردان aab gerdaan ملاقه بزرگ
آکوله aakoole نوعی برنج خزری
خام بکنسن Khaam bakkenessan ۱پوست حیوان را کندن ۲نوعی تهدید
کل انگن kal angen از کار بینداز
آروس غاز aaroos ghaaz عروس غاز،پرنده ای مهاجر که از غاز کوچکتر است
بخاستن beKhaasten خواستن – مایل بودن
خنار Khenaar ۱چوپان ۲طائفه ی خناری در مناطق مرکزی مازندران به جهت کار ...
سو بردن so borden ۱ارث بردن در رفتار مانند کسی شدن ۲تیز کردن آلات فلزی
جامه – تو jaame too چوبی که با آن رخت را هنگام شستن کوبند
دمال demaal دنبال
کل پر kal per ناپدری
تیش سربیتن tishe sar baytan ۱حرکت سریع زیرگیری ۲گارد در کشتی گیله مردی
جیکاپر تیکاپر jikaa par tikaa par نوعی بازی – کلاغ پر
دچار بویین deKhhaar baviyan دچار شدن مبتلا شدن
تپلک taplak جعبه یا صندوقی که در آن چای یا میوه ریزند
عراقی انجیل araaghi anjil نوعی انجیر سفید رنگ و شیرین تر از انجیر معمولی
ولیج valij نام قلعه ای قدیمی که خرابه های آن در راه کجور به کدیر قرار ...
گره جا gare jaa لگن مخصوص ادرار در گهواره
تش پسک tash pash خاکستر آتش که به هوا خیزد – خاکستر سبک
کئی بن تقی kai ben teghi نوعی کدوی سبز که بوته ی آن در زمین گسترده نشده و محصول آن ...
مهمون خنه mehmoon Khene اتاق بزرگ و آراسته شده ی خانه جهت پذیرایی از میهمان میهمانسرا ...
زغن zeghen کسی که ریزش خلط بینی اش زیاد است
بهار تاش behaar taash محصولات زودرسی که اواخر بهار درو شود
دلیک dalik ۱شکم پرست ۲تنبل – سست عنصر
پارت پارت paart paart نوعی راه رفتن که با گام های بلند همراه باشد
سر گل sar gal ۱فرد آغازگر بازی محلی ۲جوراب کش باف
لم لم lem lem ۱سهل انگاری ۲کش دادن
گوکله go kalle ۱سرگاو ۲جمجمه ی گاو کهچلیجه chaije را که از وسایل نخ ریسی است ...
بترس baters بترس – وحشت کن – حذرکن
گندیما gandimaa از توابع ناییج واقع در شهرستان نور
کفتال kaftaal کفتار
بج بین bojbin دروگر – کارگر دروکننده محصول برنج
اگوز با گوز aagowz baagowz ۱کنایه از بزک و آرایش ۲آراستن ظاهری
رخ بزان roKh bezaan جوانه زدن
کفن دکارده چش kafen dakaarde chesh نوعی نفرین،این نفرین بیشتر خطاب به دختران گفته می شود
لاجیم laajim از توابع کسلیان قائم شهر
دمب demb دم
بیشه مله bishemale از روستاهای هرازپی و دابوی جنوبی آمل
شرت هدائن shert hedaaen یک باره و ناگهانی ظرف آب را خالی کردن
جاج jaaj ۱سیخ شدن مو بر اثر ترس و یا خشم ۲نام طایفه ای در شهرستان آمل ...
شلاب shelaab رگبارتند – باران تند و بی امان ناحیه ی خزری
تساپه tesaa pe پابرهنه
جل شور jel shoor ۱شوینده ی لباس ۲مرخصی گالش مزدبگیر
۱ پچیم ۲ پچیم pachchim 1 pechim 2 پرچین
لاب ولیب laab o lib قطعه قطعه – تکه تکه شده
جان جانی jaan jaani بسیار صمیمی و عزیز
لوش loosh فراوان

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۱۷
mod_vvisit_counterديروز۸۲۲۵
mod_vvisit_counterاين هفته۱۶۰۵۱
mod_vvisit_counterاين ماه۱۷۱۶۰۵
mod_vvisit_counterجمع۱۵۶۲۵۸۶۷

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني