مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
کهو kahoo ۱کبود رنگ ۲کاهو
فرام مال feraam maal ۱گاو یا گوسفندی که شیر ندهد ۲گاو یا گوسفندی که هنوز نزاییده ...
زیرچشمی پاسن zir cheshmi paasen نگاه دزدانه
بندبن bandben نام روستایی از دهستان لنگای عباس آباد که بقعه ای بنام ایوب ...
مکرن mekren حیله گر – دارای مکر
رج و خاجیر raj o Khaajir جفت و جور – هماهنگ
نفنو nafnoo از دهکده های متروک و قدیمی فخر عمادالدین واقع در استرآباد ...
ورخاردی بویین var Khaardi baviyen ۱جن زده ۲چشم زخم خورده
دستمبو dastamboo نوعی طالبی زینتی و خوشبو – دستنبو
تله سررشت tale sar rosht تله ای که از گیر در رفته باشد
بگئروزان begoeroozaan فراری بده
سرچ serch ۱آب بسیار کثیف ۲لزج ۳آب تند و تیز و بسیار سرد
گسن دش لوه gesan dosh lave دیگ مسی یا رویی که ظرفیت آن از دو من کمتر نیست
حجله – خانه hajle khaane اتاق حجله
بق بند bogh band ۱پارچه دست بافت برای روانداز چادرشب ۲سفره ی پارچه ای ۳بسته ...
دشینسن dashinessan ۱چیدن ۲باز کردن دسته های شالی جهت خرمن کوبی
دس آمخت das aameKht دست آموز
چار خر chaar Khar از انواع بازی های محلی
خال په Khaal pe ۱پرچین بستن ۲قصد ایجاد پرچین
گازی بچرده gaazi bacherde بید زده
خسینگ Khasing از خاندان ساکن نمارستاق نور
دم به رج dem be raj دنبال هم – پشت سرهم – پی در پی
سزده بزوئه sezde bazoe در باور عوام به معنی دچار شدن به نحسی عدد سیزده – نوعی نفرین ...
سرتاکرات sar taakaraat از توابع دهستان نشتای عباس آباد
عقل رس aghle res کسی که به بلوغ فکری رسیده و خوب و بد را تشخیص دهد
گوش مجی goosh maji سخن در گوشی
قش ghesh ۱چرم – پوست – تسمه ی چرم ۲تخته های کوچک حدود نیم متری با ...
هالیز haaliz هوس – میل زیاد
لوتکی loteki
دوشی dooshi چوبی به طول تقریبی یک متر که به کوله بار بندند و روی شانه ...
کارگشاد کاردن kar gishaad kaarden
نزا nezaa سر کشیدن یک نواخت برنج پیش از دانه بندی
پیر وک pire vak ۱نوعی قورباغه ۲قورباغه ی پیر
پاچاله paachaale ۱جای پا ۲گودی ردپای حیوانات
خی بیک Khi bik نیش گراز
هلا helaa هنوز
خش خور Khesh Khavar خوش خبر
هخه بند هکاردن heKhe band hekerden بستن سرگونی با نخ به طوری که لبه ی آن جمع شده باشد
یالو yaalo از توابع یال رود نور
کل هاکردن kal haakordan جوانه زدن – رویش ابتدایی جوانه
تازین taazeyan تاختن
دس بلیجه das balije ۱پرت شدن حواس ۲گیج شدن
تی کلات tikelaat تی کلاد
چاله چوغر chaale choghor زگیل
گو goo گاو گوزن
کنگلو kangeloo ۱نام مرتعی در آمل ۲نام مرتع و ارتفاعی در سوادکوه
پشته بال peshte baal بالای شانه،از ناحیه ی پشت
بخ بر beKh bor ۱ریشه کن ۲از ریشه کندن
تنک پشت tanek pesht هر چیز تنک با فاصله محصول غیرمتراکم
بریجه barije ۱مزد آب داری ۲سود ۳بهره ی مالکانه

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶۳۴۷
mod_vvisit_counterديروز۷۱۱۶
mod_vvisit_counterاين هفته۲۵۴۹۳
mod_vvisit_counterاين ماه۱۸۹۱۰۸
mod_vvisit_counterجمع۱۳۶۰۵۰۷۳

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني