مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
کلا بار سری kelaa baar sari به رسمی در عروسی گفته می شود که براساس آن خانواده ی عروس ...
شکارم shekaarem نوعی سار که پرهای سیاه و سفید دارد
چجا chejaa ۱از روستاهای علی آبادکتول ۲از مراتع واقع در الستان علی آباد ...
تیکه تریش خار tike tarish Khaar کسی که با خوراک و یا پول دیگران زندگی کند – طفیلی
کلش بخورد خی kalesh boKhorde Khi خوک زخم برداشتن ازکلش
ناشتا naashtaa گرسنه
اونک oonek آبکی
جربن jerban ۱پایین تپه ۲زیر کوه
بس bes ۱بگذار ۲بایست توقف کن
تالج taalej تاراج
جاج هاکردن jaaj haakerden پف کردن – سیخ شدن مو از ترس یا سرما
چرکی cherki چرکی آلوده
تغک teghek هق هق
قوش ghoosh پرنده ای شکاری – باشه – سنقر
بشنه beshne ۱می توان ۲می شود
مناسه کلا menaasekelaa از توابع لاله آباد بابل
کرشت karashat از حال رفتن از دشت بیماری
ویم vim بیم – ترس
عروس گلی aroos golay از آیین های باستانی متداول درغرب مازندران
لو گاب loo gaab گاو بی شاخ
تاخچه taaKhche تاقچه
کری keri نام گاوی که به روی کمرش خطی سفید رنگ وجود داشته باشد
عجوج مجوج ajooj majooj عجیب غریب
استا – چال estaa chaal نام کوهی در بندپی
کشدان kesh daan مثانه
بجنگیین baengiyen جنگیدن – ستیز کردن – نبرد کردن
سرمنی ser moni اشتهای بی اندازه
چشته خار cheshte Khaar ۱عادت کننده ۲طمع ورز
سسکه هکاردن seske hekaarden پاشیده شدن آب مایعات بر روی لباس یا اشیا
ناشور naashoor کثیف و آلوده – نشسته
بزن bezen چارپای اخته شده
چکل سر chekel sar منطقه ای بین راه بالا جاده و درازنو در استرآباد غربی
گل مموشک gol mamooshek گل بنفشه
ظریفه zarife نامی برای زنان
سو واژه soo vaazhe درز و سوراخ – شکاف
خون میز Khoon miz مدفوعی که با خون هم راه باشد
میان رود miaanrood ۱از توابع دهستان سه هزار تنکابن ۲نام مرتعی در آمل ۳از توابع ...
او چک o chek آب ریز ساختمان – آبچک
اسپلی espeli ۱خرمگس ۲مگس خونخوار کوهستانی البرز مرطوب
بره سری bare sari سرکشی کردن به آب راه های زمین شالیزاری
آفله ورجی aafle varji بسیار آبله رو و زشت منظر
تیراک کله tiraak kalle سربی مو – تاس
هپلوک hapolook ۱دندان ریخته ۲پف و آماس کردن سر و صورت بر اثر بیماری ۳تاول ...
آریه aarete چیزهایی عاریه ای که می توان به طور موقت از آن استفاده نمود ...
پسنده pasande روستایی در عباس آباد که اکنون درون شهر جای دارد و سابقا شامل ...
چوسه chevesse برای چه – چرا
ال – پرشنی al parshani دور ریختن نشای زرد و پلاسیده
پلنگ پلنگ palang palang ۱نوعی احساس درد از زخم چرکین ۲مورمور شدن – گزگز کردن
غراپک gheraapek آروغ
دغ نر dagh nar گوسفند نر درشت اندام

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۵۱۷
mod_vvisit_counterديروز۳۷۶۰
mod_vvisit_counterاين هفته۱۶۸۲۹
mod_vvisit_counterاين ماه۵۷۲۲۸
mod_vvisit_counterجمع۱۱۷۹۶۴۹۷

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني