مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
پل زغال pele zeghaal از اماکن تاریخی کلارستاق در مسیر جاده ی تهران چالوس و پانصدمتری ...
بئوش baoosh بدوش
گولی بالا gooli baalaa دو قطعه چوب کوتاه و بلند مربوط به بازی الک دولک
درزن جیرنمان darzen jir nomaan درزن ته نموئن
بینگک bingek ۱آدم قد کوتاه – کوتوله ۲معادل عبارت:تافته ی جدا بافته ۳کم ...
اسبه گزینه esbe gazine گزنه ی سفیدرنگ
زکه زکه هکاردن zekke zekke hekaarden نالیدن و زاری کردن
بگنسن bagennesen ۱ گزیدن – سیخ زدن ۲برخوردن نمودن – اصابت کردن
نوده noodeh ۱از توابع دهستان کجرستاق نوشهر ۲از توابع دهستان علی آباد ...
شلیمک shelimek از توابع بندرج واقع در منطقه ی ساری
جر بریختن jer bariKhtan ۱پایین آوردن ۲از بالا به پایین ریختن مانند:ریختن برگ و سرشاخه ...
وسنی گزنا vesni ghazenaa گزنه ی بی خار – که نام علمی آن aboom samioom می باشد این گیاه از ...
تیلم tilam روستایی از توابع ولوپی سوادکوه
توق togh درخت داغداغان
جاج هاکردن jaaj haakerden پف کردن – سیخ شدن مو از ترس یا سرما
گس دینگئن ges dingoen کسی را آزردن
خر تمش Khar tamesh نوعی تمشک درشت دانه
مرغانه جنگی merghaane jangi بازی با تخم مرغ که طی روزهای اولیه ی عید نوروز زمان مبادرت ...
گل خان gel Khaan آتش خانه ی حمام
جغ بیاردن jegh beyaarden فشار آوردن
او تیکا o tikaa ۱پرنده ای شبیه به توکا که در کنار آبگیرها پرسه می زند ۲زیرآب ...
زبون zeboon زبان
سردار بیت sordaar bayt مرتعی است در اطراف تنکابن
دخی – بخی daKhi baKhi کنجکاوی – ور رفتن
دکردن dakerden ۱فرو کردن – سپوختن ۲ریختن ۳پوشیدن
دامبلو دریم daambelo derim صدای آلات موسیقی
اسل سر essele sar ۱کنار آب بندان ۲نام مرتعی درسوادکوه
پرتاس partaas ۱جنگل انبوه و پردرخت بیشه زارجنگل ۲دامنه هایی که پرباران ...
دکن دسگا dekkon dasgaa دکان مغاز
برین berin کنده ی درخت
چلو زن chalo zan چاه کن
کورفک koor fek زنبورخوار گلو خرمایی
پو جرد poojerad از مزارع دهستان چلاو آمل
شم shom شام
گل انو gol ennoo سقف و دیوار گل اندود –سقفی که گل مالی و با ماله صاف شود
پئا peaa ۱پنهان ۲از پشت
دلسم dalasm نام روستایی ییلاقی در کجور
پولور pooloor از توابع دهستان بالا لاریجان آمل
نازیل naazil بوته ای که دارای برگ های سوزنی و نرم است و در کنار دریا روید ...
مجاور مله mver male از محله های قدیمی علی آباد قائم شهر
چدنده chrdonde چه می داند؟
دسته پا داشتن daste paa daashten ۱مسلط بودن ۲با عرضه بودن
پایین بالا کاردن paaein baalaa kaarden ۱برآورد کردن ۲آمد و شد نمودن ۳سبک سنگین کردن و ارزش کاری ...
بسه – رونکی bosse rooneki هرزه – افسار گسیخته
سس sos سبوس برنج و گندم
چلمه – خیست chelme Khist زمین نمناکی که در اثر لگد کوب شدن گل آلوده شده باشد
ناخوری naaKhaveri یکباره – ناگهانی بی خبر
بت نت bot not گفته ناگفته – ندادن مجال و فرصت به مخاطب جهت به پایان رساندن ...
دشنی dashenni ریخته شده پاشیده شده
دفترلی dafterli غاری واقع در نزدیکی روستای نشل بابل

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶۶۸
mod_vvisit_counterديروز۷۷۵۴
mod_vvisit_counterاين هفته۲۱۱۳۸
mod_vvisit_counterاين ماه۱۷۸۴۰۰
mod_vvisit_counterجمع۱۴۳۹۰۲۸۶

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني