مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
کناس kenaas نام مرتعی در حوزه ی آلاشت واقع در منطقه ی سوادکوه
کپل kappel ۱باسن – کفل ۲پرتاب – پرتاب کردن
جفت بپرسن jeft bapperesan پرش – جفت پا – جفت پا پریدن
وسیه vassie رانش زمین
زلفه zelfe زلف موی
بهار behaar ۱شکوفه ی مرکبات ۲فصل بهار
نرماده nar maade دو قطعه چوب مخصوص که با استفاده از آن ها گاو را اخته سازند ...
تفنگ شیش tefengeshish سمبه ی تفنگ
گوگزا googzaa گوساله
کور کورکی koor kooraki از روی بی فکری – کورکورانه
خط بییتن Khat bayiten از کسی خط مشی گرفتن
بهارلو نسوم behaarloo nessoom نام مرتعی در آمل
اکاپل ekaapel روستایی از بخش کلاردشت چالوس
گلس geles بزاق دهان
روجین roojin ۱روزنه – پنجره ی کوچک برای روشنایی اتاق ۲اشکوب
کرمین keremin از میوه های جنگلی مشابه زال زالک که درخت آن بسیار بلند است ...
بفسانیین bafesaaniyen خواباندن
مزه دار meze daar بامزه – لذیذ
راسه را raasseraa راه راست و مستقیم
یک لینگه yek linge ۱حالتی از نشستن ۲یک لنگه از بار حیوان
سکو سر sakoo sar روی ایوان – روی سکو
تنگ گلی tang gali مرحله ی رشد برنج
مارمبو maaremboo گیاه بو مادران که برای رفع دل درد آن را نرم کرده و می خورند ...
پسم passam آشغالی که در پشت بند یا محل عبور آب یا جای دیگر جمع شود
اندر برار ander beraar برادر ناتنی
دپیستن dapistan خیس خوردن
دجردستن dajerdesten چکیدن
اشتن eshten ۱گذاشتن ۲فرو کردن در چیزی ۳نزدیکی کردن
کلایه بن kelaaye از توابع رامسر
پلیته pelite ۱فتیله ی پارچه ای ۲پارچه ی کهنه
دمال انگتن demaal angeten ۱پشت سر گذاشتن ۲به همراه داشتن کسی
اگ اگه ag age اک اکه
لابزئن laa bazoen ۱گروهی را برای انجام کاری هم آهنگ کردن ۲ورق زدن – لا زدن ...
اش سر ash sar مرتعی در مسیر مالروسی سنگان به کجور
کینگ بنه بزوئن king bene bazooan
غمتر ghamter لگام افسار
افرائن efraaen از توابع دهستان خانقاه پی سواد کوه
تیم خر tim Khar صندلی چوبی خزانه ی شالیزار
شپ شپ shep shep صدای راه رفتن در آب
هرتکو her teko ۱آبکی – به صورت مایع – خیلی رقیق ۲حلوایی که با آب و آرد درست ...
گزک بنیشتن gazak banishtan کمین کمین کردن
خرک به Kharek beh ۱به وحشی ۲نوعی به کوچک که انباره ی دانه آن به نسبت بزرگتر ...
بی وخت bivaKht ۱بدهنگام ۲ناگهان
تازین taazeyan تاختن
جاجیکا jaajikaa آشپزخانه
فرتاس بزئن fertaas bazoen فواره زدن
فته fette فت فراوان
شفتالو sheftaaloo هلو
چلیک chelik بخشی از بدنه ی چوبی قلیان
بپجانیین bapejaaniyan پختن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۶۸۳
mod_vvisit_counterديروز۳۱۶۱
mod_vvisit_counterاين هفته۵۸۴۴
mod_vvisit_counterاين ماه۶۱۵۲۳
mod_vvisit_counterجمع۱۱۹۰۷۶۷۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني