مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
دسته بردن daste borden ۱حرکت گروه های عزادار در ماه های محرم و صفر ۲راهپیمایی گروهی ...
گره کوه gare koo مرتعی از نواحی شهرستان کردکوی
گته گته gate gate ۱بسیار بزرگ ۲سخنان درشت
ساتشی saatashi گورکن – رودک
لاچ وا laach vaa باز – گشوده
پارچین کلی paarchin keli مرتع و کشتزاری در روستای کدیر نوشهر
کهوهک kahooek کبوتر
ننگ عار nangeaar بی آبرویی – بی شرقی
پاچه گل paache gel ساق پا تا مچ
خس خس دکتن Khes Khes daketen به هن هن افتادن
داغر daagher سگ سیاه و سفید
تمل tomol دهکده ای از منطقه اشکور تنکابن
اواز avaaz آواز
کمانه kemaane گشاد گشاد راه رفتن
شن جوش shan joosh موم حاصل از جداسازی عسل و شان
غراب ghoraab لاف دورغ
هریته – لوشه herayte looshe لب و لوچه ی آویزان
دس و پاره گم هکاردن das o paa re gom hekaarden دستپاچه شدن – دست و پا را گم کردن
دنوچ decooch ۱خوشه ی دوباره سبز شده ی برنج ۲جوانه ی نورسته ی گیاهان و ...
وغ vagh ۱حالت چشمی که از حدقه در آمده باشد ۲درمقام توهین و به معنی:واغ ...
کلاج خاسک kelaaj Khaasek نام مرتعی است
کرکچال ker kchaal محل بافتن جاجیم
بلو balo ۱عوعوکن پارس کن ۲لفظی موهن و تحقیر آمیز جهت مخاطب در ایراد ...
خاروخشی khaar o kheshi به خوبی و خوشی – خوبی و خوشی – سلامتی و تندرستی
خردخار Kherd Khaar ظرفی چوبی که برای ساختن آن بیشتر از درخت های انجیر و نمدار ...
وس بانو vas baanoo نام دختران – علت انتخاب آن آرزوی کافی بودن فرزند یا حداقل ...
خر مزه Khar meze خربزه
نشمارس neshmaares نشمرده
دبار de baar دو برابر – دوبار
اچ och ۱سبوس برنج ۲فرمان بازگشت به اسب در حال خرمن کوبی
تقمه taghme ۱محل زخم ۲نشانه و اثر تازیانه
بلس beles چوب چنگک دار جهت آویز در کومه
لیدر lidar از ارتفاعات بخش یانه سر واقع در هزارجریب بهشهر
پسو pessoo ۱جایی که خورشید به آن جا کمتر می تابد ۲جنگل یا زمینی که در ...
سرا شور seraa shor نام زمینی در آلاشت رودبار قائم شهر
سختی بمان saKhti bomaan ۱دشوار آمدن ۲سخت پنداشتن
کوزا koozaa قلعه ای تاریخی که در دره ی کسلیان سوادکوه قرار داشته است ...
اسبه کلو esbe keloo خیلی سفید
تورکنار کنه toor kenaar kenne ۱تا حد توان ۲تا آن جایی که توان برش تبر باشد
ببشه babeshe در هم و برهم
ملتانه moletaane برای کاری وقت معینی در نظر گرفتن
مائه maae مایه ی پنیر که از شکم بره گیرند
سراییل seraail مرتعی جنگلی در حومه ی شهرستان نوشهر
کار بار kaar baar نام ارتفاعی در روبروی آلاشت سوادکوه
کچیک برار kechik beraar ۱برادر ۲برادر کوچکتر
نال هکاردن nall hekaarden نعل کردن ستور
ار جنبش – حرکت
دایره daayre دایره که سازی کوبه استداریه
بتشر batsher ۱دورتر ۲دوردست
پنجا penjaa پنجاه

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۲۱۶
mod_vvisit_counterديروز۶۵۳۶
mod_vvisit_counterاين هفته۱۷۲۴۶
mod_vvisit_counterاين ماه۱۸۰۸۶۱
mod_vvisit_counterجمع۱۳۵۹۶۸۲۶

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني