مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
گل بنه جیک gel bene jik کرم خاکی و حشره ای شبیه سوسک
بره – سری bare sari ۱مزد آبداری ۲سود
پشو پشو pesho pesho ۱تجسس در میان اشیا و به دنبال چیزی خاص گشتن ۲رو کردن
کول اسپن kool espan مخلوط گلپر و اسپند که برای جلوگیری از چشم زخم می سوزانند ...
کال پتی kaal pati برنج دم نکشیده
چن سال chan saal ۱سال های قبل ۲طی چندین سال
کرک بیاردن karak biyaardan فاسد شدن گندم و غله در اثر گرما
په سر pe sar از پشت سر
کلک kalek ۱گذرگاه تنگ در چپر یا پرچین ۲مدخل باغ
شا شالک shaa shaalek ۱آهسته آهسته راه رفتن ۲مراقبت کردن از اموالی که پنهان نموده ...
بی bi به نوعی میوه
جفت هاکردن jeft haakerdan ۱دو چیز را به یکدیگر نزدیک کردن ۲میزان نمودن مگسک تفنگ با ...
کنس ترشی kenes tershi ترشی ازگیل وحشی
زرم zarm پوست سبز گردو
داد والب raad o alb تندرو آذرخش – رعد و برق
کتله katele کفش چوبی
تک بلو tek belo شکلک درآوردن با لب و دهان
موزئن moozaen حساسیت رستن موی بدن
لاکمه laakme قایق کوچکنوعی قایق ابتدایی که از تهی ساختن تنه ی درختان ...
کفه گلس kafe geles آب و کفی که در اثر بیماری یا ترس از دهان خارج گردد
بازیره baazire خوشه ریز و کوچک
خارکه حال khaareke haal ۱خارکه+حال حالت خوب – حال خوب ۲از گوشه های سازی مربوط به ...
افتو aftoo ۱رنگ بزرگ که برگردن گاو اندازند ۲ظرف آب
پائین مرزناک paaein marzanaak نام آبادی از دهستان بابل کنار بابل
اوس هاکردن ooos haakerden آبستن کردن
پیا peyaa پشت سر پی
خورکش Khaver kash جاسوس – سخن چین
خلوک – چیندکا Khellook chindekaa جوجه ی کوچک
هرزه بند harze band ۱تخته ای به کلفتی ۲۱۰ سانتی متر و به بلندی تقریبی یک متر ...
بدونستن badoonesten دانستن
نتکه notke قرقره – نخ قرقره
ونده چال vande chaal از راستوپی سوادکوه
بکوبیین bakoobiyen ۱کوبیدن ۲ضربه زدن – خراب کردن ۳تازاندان اسب
دلر deler ۱دلیر ۲ماندگار
گوز خورچی gooz Khaver chi کنایه از:خبرچین و فضول
بیل biyel ۱بگذار – فرار بده – بنه ۲اجازه بده
پشمی جرب pashmi jereb جوراب پشمی
نوچه noochche ۱جوانه ۲شاگرد ۳پهلوان جوان و تازه سال
باکله کپر bakkele keper بوته ی باقلا
تیرچو tire choo ۱چوب وسط پره های آسیاب ۲تیرکمان
سراییل seraail مرتعی جنگلی در حومه ی شهرستان نوشهر
رفی بنه rafi bene زمین سنگی
خلاربن Kholaar ben از مراتع لنگای عباس آباد
غلش ghelesh قاچ برش
سر پوس sar poos ۱پوست سر ۲آثار – ردپا
کنس بن kenesben ۱مرتعی جنگلی کنار راه رویان به کجوردر محل به آن کفسن گویند ...
چنگ بزوئن chang bazoen چیزی را به تندی برداشتن – قاپیدن
شش shesh ۱رودخانه ای که در اثر گرما خشک شود ۲جگر سفید – شش ۳از بیماری ...
شبان روز shabaan rooz شبانه روز
کهر kahar اسبی که رنگش سرخ مایل به سیاه باشد

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۴۴۸
mod_vvisit_counterديروز۶۲۶۲
mod_vvisit_counterاين هفته۳۳۹۳۲
mod_vvisit_counterاين ماه۱۸۷۰۲۴
mod_vvisit_counterجمع۱۳۷۹۹۹۲۳

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني