مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
سوم soom کپک –کپک روی نان
پلریه poloriye از روستاهای واقع در نمارستاق شهرستان نور
کتلوم سر ketlome sar مکانی در منطقه ی سوادکوه
پیش تخت pish taKht ۱تخت روی ایوان که بیشتر جای قرار دادن ظروف است ۲تراس
پیلم سرخار pelem sar Khar پرنده ای کوچک که از سنبله آفتی،میوه ی تمشک و هسته های جنگلی ...
جوزکا joooz kaa جوز در معنای میزان و ردیف به کار می روداین بازی مخصوص مردم ...
موره او moore o آب گندواش که جهت رفع درد گوش و شکم درد به بچه خورانند
سلیله ای selileI گردن بندی با زنجیری از سه منات که در وسط قالبی قرار گیرد
انشتا aneshtaa انجیشتا
ملیارتو melyaar to از مراتع واقع در تاویر علی آباد کتول
رسمان باز resmaan baaz بندباز – کسی که بر روی طناب حرکات نمایشی انجام دهد
رغن کلا reghon kelaa ظرفی است سفالی و با حجم زیاد که تا لبه آن را در زمین فرو برند ...
کار بکشیئن kaar bakeshien از کسی کار کشیدن
چر بردن chor borden پر وجین شدن زراعت و غیرسودمند شدن آن،که در این صورت احشام ...
تب کا tab kaa توپ بازی – نوعی بازی بومی
کلنجار kalanjaar پیکار لفظی،مشاجره
باد رنگ baad rang از انواع مرکبات با نام علمی citroosmdica
مافه maafe تابوت
لارمی laarmi ارتفاع و دره ای در بخش یانه سر،واقع در هزار جریب بهشهر
چرم پاتو charm paato چارق و پاتاوه – پارچه ای پشمی و مستطیل شکل که به ساق پا می ...
شکری هندونه shakari handevone هندوانه ای شیرین و زردرنگ
آلم چال aalem chaal نام مرتعی در حوزه ی کارمزد آلاشت سوادکوه
نو زما noo zomaa تازه داماد
آب – شله aab shele ۱شربت رب انار۲افشره
تق togh داغداغان
تب تبی teb tebi ۱سخت ادراری ۲ادراری که بی اختیار بیرون ریزد
لمبوک lambook ۱دندان پوسیده – چوب پوسیده ۲لبالب – پر،سرشار
دله لینگ dele ling فنی در کشتی لوچو
تییک ببین tiyak babiyan ۱نوعی نفرین که براساس آن نفرین کننده آرزو می کند که پوشاک ...
تش دچن tash dechen آتش درست کردن – آتش کردن
خرید بشین Kharid basheyan پی اسباب و لوازم و بازار رفتن
پارسی paarsi از توابع دهستان ولوپی شهرستان سوادکوه
بلک هاکردن balak haakerdan دبه درآوردن – بهانه جویی کردن
چیسه chisse چین و چروک
تشت tasht ۱مستقیم به طرف چیزی یا کسی رفتن ۲بی سرپناه ماندن – سرگردان ...
پلا بنه palaa bone ته دیگ
شاخ به شاخ بئن shaaKh be shaaKh baen ۱جنگ حیوانات ۲سرشاخ شدن
ترق هاکئردن teregh haakoerden باز کردن راه در میان برف
لئه دار loe daar ۱آوند و ظرفی که لبه دار باشد ۲دندانه دار – کنگره دار
تلیون talyon از مراتع لنگای عباس آباد
دم سو دم سو demso demso ۱خایه مالی کردن ۲چاپلوسی
افلا eflaa ۱تی برنج ۲به دردنخور و غیرقابل استفاده ۳در تنکابن به برنج ...
خرخر Kher Kher جاده ی شوسه
نصیری nasiri نوعی تنقلات که با برنج بو داده و شهد تهیه شود
اسپی – رود aspi rood روستایی از دهستان کلارآباد
کاندا kaandaa چارچوب زیرین
تش بل tash bal شعله ی آتش
سه لینگه se linge سه پایه ی فلزی
بنه کنار bene kaar از دهستان دابوی شمالی شهرستان آمل
سر و زفون saro zofon خوش گفتار فصاحت

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶۸۴۴
mod_vvisit_counterديروز۶۱۲۴
mod_vvisit_counterاين هفته۱۸۶۵۸
mod_vvisit_counterاين ماه۶۸۴۴
mod_vvisit_counterجمع۱۳۴۲۲۸۰۹

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني