مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
وزدائن voz daaen پریدن – جهیدن
سر بره sar bare مکانی که در انتهای بره قرار دارد و گوسفندان دوشیده شده به ...
دل سر بموئن del sar bemoen کنایه از:سر آمدن حوصله
آتش پرست aatesh parest نام تاریخی کوهی درکوسان بهشهر
توس چرا toos cheraa کار در مقابل سیر شدن شکم – نوعی از روابط کاری در شیوه ی معیشت ...
پمبه گوله pambe goole گلوله ی پنبه به صورت وش
خل خلی هاکردن Khel Kheli haakerden گیج و بی هدف بودن در انجام کاری
بکرشیین bakershiyen ۱مکافات پس دادن ۲درد کشیدن
رنگ باردنیین rang baardeniyan رنگ عوض کردن
برنجسن barenjessen رنجیدن
شاش بزوئن shaash bazooan ۱شاشیدن – شب ادراری ۲بید زدن فرش و لباس و چوب
باقلاپته baaghelaa pate باقلای پخته
سو هدائن soo hedaaen درخشیدن
وگر نا vager naa وگرنه – غیر از این
کلش بخورد خی kalesh boKhorde Khi خوک زخم برداشتن ازکلش
لو loo نام مرتعی در آمل
تناس هکشیین tenaas hekeshiyen دراز کشیدن
استرآباد aster aabaad استرآباد یکی از مناطق تاریخی و قدیمی در شرق مازندران است ...
بخرانیین baKharaannian خوراندن
پی دار pey daar بانگی که به واسطه ی آن شب پا،فرا رسیدن نیمه ی شب را به دیگر ...
خزخزانی – وازی Khez Khezaanio vaazi
تئاوری teaaveri توان – توانایی
سگ سکی sag saki صفت سگان از درندگی و سماجت داشتن
مازی تیم maazi tim میوه ی درخت بلوط
تنه تو tane too ۱تب بدن ۲نوعی نفرین با این مفهوم که تب بدن بیمار،به تن تو ...
الک – گالی allek gaali دو قطعه چوب کوتاه و بلند مربوط به بازی الک دولک
جا انگتن jaa engetan جا انداختن
شاب بزئن shaab bazoen قدم زدن – گام برداشتن
خیزه Khize ۱کلون در ۲وسیله ای سورتمه مانند
خشک آسمونی Kheshk aasemooni خشک آسمونی
چغور chaghoor لاغر اندام و بلند قد
دوزین dozayn از روستاهای کوهسار فندرسک استرآباد
تغاری teghaari تغار گلی که درون آن کشک را پهن کرده و می سایند
پیشونی بند pishooni band دستاری که زنان در زیر روسری بندند
پیچندپیچ pichande pich
دخزیدن daKhezidan خزیدن
کتاری بویین ketaari baviyen بر سر زبان ها افتادن
چارانایس chaar aanaayes چهارگوشه ی هر چیز به ویژه زمین
دمرده damerde تخته ای مستطیل شکل و دسته دار که برزگر با آن کرت های شالی ...
خدخدی Khede Khedi ۱گروهی – جمعی ۲خود خودی ۳بین خود
دسه – به –سر dasse be sar شیروانی پوشیده از ساقه های شالی
تیل به سر til be sar نوعی دشنام معادل:خاک به سر
تاش فکا taash fekaa فوکا
هلی همن hali hemen نام مرتعی در حوزه ی کارمزد سوادکوه
پش کت pesh kat پیش افتاده
دس درازی das deraazi ۱دست درازی ۲زیاده روی
گل کوه gol kooh ۱کوهی در بیست و شش کیلومتری جنوب شهرستان کتول که ارتفاع ...
جک و جوک jako jook ۱جیغ ۲راز
لاک تله laak tale دهن گشاد
جرب تاسر jereb taasar نوعی مراسم بافتن جوراب به جهت جهیزیه ی عروس

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۰۸۸
mod_vvisit_counterديروز۶۹۰۶
mod_vvisit_counterاين هفته۹۹۹۴
mod_vvisit_counterاين ماه۱۸۸۳۱۴
mod_vvisit_counterجمع۱۴۸۴۱۲۷۰

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني