مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
ابلق کهر ablegh kahar چهارپایانی که پوستی با لکه های زرد متمایل به قهوه ای و سفید ...
دریولب deryoo lab ساحل دریا
درنه derne فاصله ی بین شست و انگشت سبابه در حالی که انگشتها باز باشد ...
چشم و ابرو بمان cheshm o abroo bomaan ۱با حرکات چشم و ابرو موضوعی را تفهیم کردن ۲ناز کردن – عشوه ...
ویه veye نوعی چاشنی غذا که از سبزی های خوشبو و ادویه درست کنند
بوه bave پدر
رویه rooye ۱مزرعه ۲استری
داغ مال daagh maal اثر سوختگی
اری – بالا ari baalaa آرواره ی بالایی
سو هادائن so haadaaan تیز کردن ابزار فلزی مقل تبر،دهره،کج بیل،تیشه،قیچی،کارد ...
را بوردن raa baverdan ۱روانه کردن و راهی نمودن ۲راندن
بن آییر ben aaeir زیردیگی برای رو سفره
وائیل vaail ۱بگذار ۲دندان پیشین خوک
انارم enaarem از توابع دهستان راستوپی قائم شهر
گشاد geshaad گشاد باز
گازو gaazoo آدمی که دندان های پیش آمده دارد
جریک جریک jerik jerik ۱صدای سوختن نرمه ی هیزم و سرشاخه های خشک درخت ۲صدای گردو ...
چامه دکتن chame daketen تا خوردن – چروک شدن
بئیین baeiyen شدن
جورا jooraa جای بند شلوار
تلخ آب talKh aab نام رمتعی در آمل
کش هدائن kash hedaaen دنباله دار کردن سخنی
تشکون tash koon نام آتشکده ای قدیمی در کشکلستان امیرآباد تنکابن
تمشا temshaa ۱تماشا – تماشا کردن ۲به نمایش نیز گفته شود
او مرز o marz ۱مرز اولیه ی شالیزار ۲مرز آبی
پیا peyaa پشت سر پی
غرنه غرنه هاکردن gherne gherne haakerden ۱غرغر کردن ۲خط و نشان کشیدن
زغن zeghen کسی که ریزش خلط بینی اش زیاد است
دردین dardin از دهات بابل
گو دل goo del دل گاو
ونر vener برای او – مال او
وا کینگ vaa king ۱تنبل ۲کون گشاد
پروک پروک perook perook ۱باز و بسته کردن پلک چشم ۲حالت لرزیدن شعله ی چراغ
اشتلوم eshteloom بزک کردن دختران و زنان
اوگردشی oo gerdeshi قلزم – گرداب
گرماری garmaari فلفل
اموتن emooten آموختن
خرس کله Khers kele بچه خرس
خنه – زن – بویئن Khanne zan baveyan مورد تمسخر قرار گرفتن
سیا او seyaa ooo آب معدنی که از زمین های جنگلی جوشد
او بیین o bayyen رنجور شدن – تحلیل رفتن
خرما Khermaa ۱خرما ۲نام گاو خرمایی رنگ ۳لفظی برای ترساندن بچه ها
درزن تک dar zen tek مرحله ای از رشد شالی ۲نوک سوزن
گوهر سرا gohar saraa از توابع رامسر
آلامان aalaamaan ۱غارت چپاول ۲از دهکده های متروک و قدیمی فخرعمادالدین واقع ...
آفله ورجی aafle varji بسیار آبله رو و زشت منظر
شمدان shamdaan جای شمع شمعدان
قزیر ghazir جزغاله
جت jet ۱جفت همتای جنسی ماده یا نر ۲مرتعی در کجور
او – کنار o kenaar سکوی کنار نهرها و رودخانه ها

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۳۳
mod_vvisit_counterديروز۵۳۷۶
mod_vvisit_counterاين هفته۱۱۱۲۱
mod_vvisit_counterاين ماه۱۱۲۵۷۴
mod_vvisit_counterجمع۱۳۲۶۲۹۱۴

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني